Juf Janny

"Je mag jezelf zijn"

is de stellige overtuiging van juf Janny. Kinderen in haar groep, wil ze graag laten zien dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Ieder kind is belangrijk voor haar. Naar elkaar luisteren en eerlijk zijn vindt ze wel belangrijke zaken in haar groep.
Het onderwijs aan jonge kinderen trok haar altijd al. "Ik vind het geweldig invulling te mogen geven aan de emotionele ontwikkeling die op die leeftijd plaatsvindt. En dat je een rol kunt spelen in de ontwikkeling van de fantasie."

Hoe is juf Janny op de Johan Friso terechtgekomen? Een korte vraag, waar een uitgebreid antwoord op volgt. "Ik heb op verschillende scholen in het land gewerkt totdat ik met mijn gezin in Dordrecht terechtkwam. Na 'uitstapjes' via peuterspeelzaal en crèche heb ik me beziggehouden met het opzetten van kinderdagverblijf voor sociale minderheden SamSam. Het onderwijs bleef trekken en vervolgens werkte ik 4 jaar op een school in Rotterdam met alleen allochtone kinderen. Het zoeken naar een baan dichter bij huis werd beloond toen ik een advertentie van de Johan Friso zag."Juf Janny
In haar vrije tijd houdt juf Janny zich met veel zaken bezig: volwassenenpastoraat, kinder- en tienerpastoraat, sporten (zwemmen en calanetics), lezen, koken (en mensen uitnodigen die komen eten!) en poppenspel. "Ik heb sinds 2 jaar een poppentheater. Op mijn vorige school met allochtone kinderen moest ik veel beeldend bezig zijn om woorden uit te leggen. Ik volgde diverse cursussen en geef nu met mijn poppenverteltheater 'De Lampion' voorstellingen voor bejaarden, volwassenen en kinderen."
Tenslotte merkt juf Janny nog op: "Als je God door kan geven als iets extra's in het leven, is dat fantastisch. Dat ervaar ik zelf nog steeds zo; er is toekomstperspectief."

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 18-05-2018