Laat iedereen het horen!
 
Advent en kerst is een tijd waarin we allemaal denken aan het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Een vrolijke boodschap voor iedereen. Iedereen mag het horen. Een boodschap die vrede moet brengen op aarde. Maar kijk eens om je heen, het lijkt wel of niemand de boodschap heeft gehoord. Toch kent iedereen het verhaal, alleen doen we niks of weinig met de boodschap. Soms is iets ook moeilijk te geloven, als je een bepaalde boodschap krijgt.
 

kerst 09 821 005Zacharias kreeg als eerste een bijzondere boodschap. Hij wilde dit alleen niet meteen geloven, daardoor kon hij het niet laten horen. Pas op de dag van de geboorte, kon hij het iedereen laten horen. Ook nu zijn er gebeurtenissen, die je aan iedereen wilt laten horen. Je bent blij en enthousiast en aan iedereen wil je dit laten weten. Je hebt iets gewonnen, je krijgt een broertje of zusje of misschien wel een cijfer van een toets. Iedereen mag het horen en wil je het vertellen. In de Bijbelverhalen, die wij in de adventweken horen, gaat het ook over een boodschap die iedereen mag horen. Het verhaal van de geboorte van Jezus. Laat iedereen het horen!

Zacharias kreeg een boodschap in de tempel. Hij zou een zoon krijgen, die boodschapper mocht wordenkerst 09 196 008 voor een heel bijzonder persoon, de zoon van God. Zacharias had moeite met het geloven van de boodschap, maar toen hij niet kon spreken, begreep hij dat het waar was. Het enige wat hij toen wilde doen, was de boodschap aan iedereen laten horen. Maria kreeg een gelijke boodschap en geloofde de engel meteen. Zij kon haar boodschap vertellen en liet het iedereen horen.

In alle groepen zijn we bezig geweest met de verhalen van kerst. We hebben gesproken over dingen die je graag aan een ander laat horen. Welke dingen vind jij belangrijk om te vertellen? Waarom wil je dat andere mensen dit ook horen? Zien wij nog iets van de boodschap van kerst? Soms is het best moeilijk om antwoord te geven op dit soort vragen. Met veel zang van oude en nieuwe kerstliederen, verhalen en ook toneelspel hebben de groepen met elkaar een fijn kerstfeest gehad. Het waren sfeervolle avonden, waarin wekerst 09 821 023 hebben stilgestaan bij de geboorte van Jezus Christus. Bij het kerstverhaal stond vooral de boodschap van kerst centraal. Een boodschap die we moeten laten horen. Dat hebben we zeker gedaan. Van de verhalen die we behandeld hebben, waren mooie liederen ingestudeerd soms begeleid door kinderen en leerkrachten met muziekinstrumenten. Iedere groep had zijn eigen liturgie voor de avond. Sinds enkele jaren is het een soort traditie geworden dat de kinderen van alle groepen 8 op locatie 821 het kerstfeest op het schoolplein zingend eindigen. Ook dit jaar was dit wederom een speciale gebeurtenis. Op deze avond viel er behoorlijk wat sneeuw en dat het maakte het nog specialer.

Hoeveel narigheid, problemen en ruzies er ook zijn in de wereld, de boodschap van vrede op aarde mogen wekerst 09 196 037 niet vergeten.  Als wij nu eens met z'n allen  deze  boodschap van kerst aan iedereen laten horen, dan zou het zeker de wereld al een klein beetje kunnen veranderen. Als wij beginnen met het waar maken van de boodschap, dan is de kans van vrede op aarde weer een beetje groter. Laat dus je boodschap horen. Laat iedereen het horen!

Alle fotografen bedankt voor al jullie bijdragen.

Namens de kerstcommissie,

Juf Angelique

Fotoalbum

 
29 december 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 14-11-2018