Nieuwsbrief 08
 

14 december 2009

Zending
Het sparen voor Brazilië loopt net als het jaar op zijn eind. Op locatie 196 is de afgelopen weken een bedrag van € 197,75 opgehaald en op locatie 821 een bedrag van € 184,78. Dat brengt het totaal voor locatie 196 op € 522,75 en voor locatie 821 op € 462,68.
Alle gevers enorm bedankt. Voor meer informatie over het huidige zendingsproject zie de website van de school.

Kerstvieringen
Kleutergroepen locatie 821: dinsdag 15 december van 18.30 – 19.30 uur in het eigen lokaal (ouders zijn/worden hiervoor uitgenodigd)
Kleutergroepen locatie 196: woensdag 16 december van 18.30 – 19.30 uur in het eigen lokaal (ouders zijn/worden hiervoor uitgenodigd).
Groepen 3 en 4 (locatie 196): donderdag 17 december van 19.00 – 20.00 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 5,6,7 en 8 (locatie 821): donderdag 17 december van 19.15 – 20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Kerstvieringen kleutergroepen
Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstvieringen te voorkomen, willen wij u er nog op wijzen dat er bij de kerstfeesten van de onderbouw per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen. Natuurlijk bent u van harte welkom en hopen we met elkaar een fijn kerstfeest te vieren!

Kerstvakantie
Vrijdag 18 december a.s. krijgen alle groepen om 12.00 uur kerstvakantie. De kinderen worden weer op maandag 4 januari a.s. om 8.30 uur op school verwacht.

Informatieavond groepen 8 voortgezet onderwijs
Op woensdagavond 6 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso, alle andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind en allerlei bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. Uw kind krijgt nog een persoonlijke uitnodiging mee, maar wij nodigen u hierbij alvast van harte uit!!!

Afhalen kerstversiering
De school ziet er weer schitterend uit dankzij de inzet van vele ouders. Gezellig weer die kerstsfeer. Een ieder die geholpen heeft, verdient een complimentje! Dan hierbij tevens de oproep om op maandag 4 januari ’s morgens onder schooltijd te helpen met het afhalen van de kerstversiering. Indien u een gaatje vrij heeft graag een mailtje naar ouderraad.jfs@versatel.nl. Hierbij wel graag vermelden op welke locatie u wilt helpen. Alvast hartelijk dank namens de ouderraad.

Gevonden voorwerpen
Donderdag 17 december a.s. worden de gevonden voorwerpen op beide locaties in de hal uitgestald. U kunt dan kijken of er wat van uw kind bijzit. Daarna is het niet meer mogelijk. De spullen gaan dan naar de kledingcontainer.

Vrij i.v.m. studiedagen
Zoals u in de Activiteitenkalender kunt lezen, zijn alle groepen op maandag 25 januari a.s. ’s middags vrij in verband met een studiebijeenkomst van het personeel.

Bezoek groepen 8 aan HVC afvalcentrale
Net als vorig jaar zijn de groepen 8 uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de HVC-afvalcentrale (de oude GEVUDO). Onze ervaring is, dat het een verhelderende kijk geeft ten aanzien van de enorme berg afval die wij met elkaar produceren. We gaan daar op de fiets naar toe. We worden daar in het bezoekerscentrum ontvangen, waar we een korte uitleg krijgen over waar HVC voor staat en wat de werkzaamheden van het bedrijf inhouden. Daarna is er een rondleiding waarbij de kinderen in het echt kunnen zien wat er allemaal in de centrale gebeurt. De data van de bezoeken zijn als volgt (tijden volgen nog):

dinsdag       5 januari HVC afvalcentrale – groep 8d (Eli/Enrico)
woensdag  13 januari HVC afvalcentrale – groep 8c (Jan-Willem)
donderdag 14 januari HVC afvalcentrale – groep 8a (Sandy/Mandy)
donderdag 21 januari HVC afvalcentrale – groep 8b (Paul)

Invalidenparkeerplaats
Helaas zien we met grote regelmaat dat op locatie 196 de twee parkeerplaatsen voor invaliden in gebruik worden genomen door auto’s die daar niet mogen staan. We verzoeken u vriendelijk om dit niet meer te doen, want daarmee komen andere mensen in de problemen!

Project
Van 5 t/m 17 februari a.s. draaien we weer ons tweejaarlijkse project. Het centrale thema is dit keer “Friso goes Olympic”. Meer informatie volgt via de volgende nieuwsbrieven.

 
14 december 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018