Buitenschoolse opvang en overblijven


BSO 001Bij de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de SDK Kinderopvang en de COKD. Wilt u dat uw kind(eren) tussen de middag overblijft/overblijven op school, dan is dat ook mogelijk. Hiervoor zorgt LunchLokaal.

Buitenschoolse opvang door SDK – Groenland

SDK Kinderopvang verzorgt al ruim 25 jaar professionele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar. 

De BSO is een gezellige plek om buiten schooltijd lekker te ontspannen en te spelen met vriendjes en vriendinnetjes, want BSO-tijd is natuurlijk vrije tijd voor de kinderen. Op de BSO eten de kinderen gezellig met zijn allen aan een gedekte tafel. Na schooltijd krijgen de kinderen iets te drinken en een lekker tussendoortje. Er is dan ruim de tijd voor iedereen om te vertellen wat zij die dag beleefd hebben. Ze kunnen na schooltijd naar hartenlust spelen. Ook worden veel activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Zo krijgen kinderen extra ontwikkelingskansen. Bij SDK Groenland zullen de kinderen zicBSO 002h niet snel vervelen, er is altijd wel iets wat de kinderen leuk vinden.

Kinderen kunnen door SDK Groenland worden opgevangen van ‘s ochtends 7.00 uur tot ‘s avonds 18.00 uur. Dit houdt dus ook tussenschoolse opvang in. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers van SDK Groenland gehaald en gebracht.

Indien u vragen heeft of opvang wenst voor uw kind(eren), kunt u contact op nemen met SDK Kinderopvang Centraal Bureau: 078-6226199 en SDK Groenland: 078-6219111 of kijk op de website www.sdk-kinderopvang.nl

Buitenschoolse opvang door de COKD

Op diverse locaties, waaronder ook in Oudelandshoek,  verzorgt de COKD (Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden) buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen van 4 tot 13 jaar. De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang zijn thuis in de belevingswereld van kinderen en opgeleid om daarmee goed om te gaan, zodat uw zoon of dochter met veel plezier de dag bij hen doorbrengt.

Vanaf 7 uur 's morgens is uw zoon of dochter er welkom. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar school of indien uw kind oud genoeg is kan het zelfstandig naar school.Tussen de middag kunnen de kinderen lunchen bij deCOKD.jpg COKD. Er wordt gezellig samen aan tafel gegeten en de groepsleiding zorgt voor brood, lekker beleg en iets te drinken. Er is tijd om even lekker (buiten) te spelen of om bijvoorbeeld rustig een boek te lezen.

Aan het eind van de schooldag halen de pedagogisch medewerkers de kinderen op of de kinderen komen zelfstandig naar de BSO. Er wordt fruit  gegeten en alle kinderen krijgen de ruimte om over hun belevenissen te vertellen. Samen met uw kind  wordt buiten schooltijd invulling gegeven aan een leuke maar ook leerzame vrije tijd met allerlei activiteiten die de groepsleiding organiseert. Sport en spel, muziek, koken, lezen, techniek of creatieve activiteiten wisselen elkaar daarbij regelmatig af. Voor meer informatie: 078-6163422 of www.cokd.nl

Overblijven door LunchLokaal

overblijven 001
Het overblijven op onze school wordt geregeld door LunchLokaal. De kinderen blijven tussen de middag op school waar zij rustig hun boterham kunnen eten en daarna lekker binnen of buiten kunnen spelen.

Het inschrijven voor het overblijven gaat via internet. U kunt online aangeven wanneer u gebruik wilt maken van de overblijf van LunchLokaal. U kunt losse en vaste overblijfdagen opgeven en afmelden of ziekmelden via www.lunchlokaal.nl.Heeft u vragen over het overblijven, dan kunt u mailen naar (administratie (at) lunchlokaal (dot) nl) . Ook is het mogelijk contact op te nemen met LunchlLokaalcoördinator Anna de Jong. Via mail: (anna (at) lunchlokaal (dot) nl) , telefonisch: 06-34490760.

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 06-12-2019