Nieuwsbrief 10
 

18 januari 2010

Zending
We hebben het spaarproject voor Children Asking die zich inzet voor straatkinderen in delen van Brazilië inmiddels afgerond. Alle gevers ontzettend bedankt!! Tot de voorjaarsvakantie gaan we ons best doen om zoveel mogelijk te sparen voor de Vereniging Bartiméus. De Vereniging Bartiméus bevordert aangepast onderwijs, zorg- en dienstverlening aan mensen die slechtziend of blind zijn en maakt (nieuwe) initiatieven op dit gebied mogelijk. De Vereniging Bartiméus realiseert projecten die de overheid niet betaalt. De Vereniging ondersteunt activiteiten van Bartiméus. Eén van de projecten is bijvoorbeeld een schoolplein toegankelijk maken voor kinderen met een visuele beperking. Van harte aanbevolen. We mochten op locatie 196 het eerste bedrag van 27 euro en 72 cent ophalen.
Hartelijk bedankt!

Verjaardag
Op 25 januari vieren juf Wilma en juf Eleonora hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze juffen mogen die dag verkleed naar school komen.

Open ochtend
Woensdag 27 januari a.s. is het van 09.00 uur-11.00 uur ‘open ochtend’ (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en hun kind eventueel in te schrijven.

Vrij i.v.m. studiedagen
Zoals u in de Activiteitenkalender kunt lezen, zijn alle groepen op maandag 25 januari a.s. ’s middags vrij in verband met een studiebijeenkomst van het personeel.
Donderdag 4 februari a.s. zijn alleen de groepen 8 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst.

Project
Van 5 t/m 17 februari a.s. draaien we weer ons tweejaarlijkse project. Het centrale thema is dit keer “Friso goes Olympic”.

BSO Groenland
Vanaf vandaag maakt Groenland voor schooltijd, tussen de middag en na schooltijd gebruik van één van onze lokalen boven (locatie 196). Het betreffende lokaal wordt onder schooltijd door ons gewoon als leslokaal cq. overlegruimte gebruikt en is buiten de lestijden voor BSO beschikbaar.

Ouderochtenden
De ouders van groep de 2 kinderen worden uitgenodigd om een bezoekje te brengen in de klas. Ieder kind mag twee volwassenen meebrengen, dus als papa of mama niet kan komen kan er een opa of oma mee. T.z.t komt er een lijst op de klassendeur te hangen met data en tijden,zodat u kunt intekenen wanneer u komt. De koffie staat klaar.

Website
De website is weer aangevuld met leuke reportages over kinderen in actie. De kinderen van de groepen 8 zijn bezig geweest met bouwen. Ze zijn daarvoor naar het ’t Bouwhuys geweest en onder begeleiding van vaklieden hebben ze gemetseld, getegeld en ... nou ja, u ziet het vanzelf. De andere reportage is van de kinderen van de plusgroep, die de mediatheek veranderden in een soort bioscoopzaal. Ze lieten hier hun ‘knip- en plakwerk’ zien, wat dan resulteerde in bijzondere situaties. Legoman, Barbie maar ook de leerlingen zelf zijn te zien zoals u ze nog nooit heeft gezien. Kijk zelf, op www. .... ach dat adres staat natuurlijk allang bij de favorieten.

Sport in 2010!
Het jaar 2009 hebben we afgesloten met op de valreep nog een paar leuke sporttoernooien: basketbal en tafeltennis (een verslag hiervan komt binnenkort op website). Maar we kijken nu ook al weer vooruit naar de toernooien die er dit schooljaar nog aankomen! Het eerste toernooi is het teamschaaktoernooi op woensdag 10 februari (inschrijving is al gesloten). Wat verder nog volgt zijn: veldvoetbal, atletiek en veldkorfbal voor de groepen 3 t/m 8 en volleybal en softbal voor de groepen 5 t/m 8.
Uiteraard is het hartstikke leuk om deel te nemen aan je favoriete sporttoernooi, maar juist ook eens meedoen met een voor jou onbekende sport kan ook heel erg leuk kan zijn!
Binnenkort kunnen de kinderen vanaf groep 5 zich opgeven voor het volleybaltoernooi, wat wordt gehouden op woensdagmiddag 17 maart.
Begin februari zal vanaf groep 3 worden gevraagd wie er mee willen doen met het toernooi waar op de Friso heel veel kinderen aan meedoen: het veldvoetbaltoernooi! Dit wordt gehouden op 7 of 14 april, met eventueel een finale op 28 april. Waar, wanneer en hoe laat er gespeeld moet worden horen we als de organisatie alle inschrijvingen heeft verwerkt en de planningen rond heeft. Vaak is dat pas een paar dagen van tevoren. Reken er maar op, dat we de deelnemers op de hoogte stellen zodra we meer weten!
Sportieve groet van de sportcommissie

Even voorstellen…
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Alexander Kotzian. Op uw school ben ik Schoolmaatschappelijk werker. U kunt bij het School Maatschappelijk Werk (SMW) terecht voor kortdurende begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders en school en soms ook aan kinderen zelf.
Het gaat bijvoorbeeld over:
- opvoedingsvragen
-  ontwikkeling van het kind
-  gedragsproblemen
-  informatie over hulpverlenende organisaties
-  zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van uw kind (echtscheiding,
   rouwverwerking, omgaan met pesten)
Soms is een gesprek voldoende om weer verder te kunnen. In andere gevallen zijn er meerdere gesprekken nodig met u, uw kind en/of de leerkracht of een observatie in de klas. Ook kan het zijn dat een andere vorm van hulpverlening beter aansluit en kan ik u de weg wijzen naar de meest passende instelling.
Aanmelden gaat via de intern begeleider. De Ib-er heeft ook folders waarin uitgebreid wordt ingegaan op het doel en de werkwijze van het SMW.
U kunt mij rechtstreeks bereiken bij Bureau Jeugdzorg, afdeling Schoolmaatschappelijk Werk, telefoon: 078-6334700 of email: a.kotzian@bjzhlzh.nl.
Hopende op een goede samenwerking en met vriendelijke groet, Alexander Kotzian.

 
18 januari 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018