Nieuwsbrief 13
 

8 maart 2010

Zending
Voor de stichting Bartimeüs is de afgelopen weken op locatie 821 een bedrag van € 131,25 opgehaald en op locatie 196 is dat een bedrag van € 40,39. In de volgende nieuwsbrief laten we u het totaalbedrag weten. We gaan starten met een nieuw zendingsproject voor "Wings of Support". Een initiatief dat voortkwam uit personeelsleden van de KLM. Zij komen regelmatig tijdens hun vliegreizen in aanraking met het schrijnende verschil tussen arm en rijk wanneer ze in hotels verblijven in de landen waarop wordt gevlogen. De bestemming van het gespaarde geld zal gaan naar het arme land Albanië. Meer hierover vindt u nu al op de website van de school.

Poppentheater
Dinsdag 9 maart a.s. gaat groep 1/2 van juf Liesbeth en juf Judith naar het poppentheater.

Optreedmiddag groepen 3a, b en d
Donderdagmiddag 18 maart hebben we de afsluiting van kern 8. Deze kern gaat over theater en optreden. Het zou leuk zijn als uw kind iets mee mag brengen over dit onderwerp. De kinderen mogen die middag zelf, alleen of met een groepje, een optreden verzorgen voor elkaar. Dus bijvoorbeeld een kunstje laten zien, een liedje zingen, een dansje doen, een gedichtje voordragen of een mop vertellen. We hopen op een gezellige middag!

Groepen 7
Namens de stichting ToBe gaat Erik van Vliet de komende weken enkele ochtenden met de kinderen uit de groepen 7 aan de slag. M.b.v. diverse videocamera’s gaan de kinderen in groepjes rondom de school opnames van elkaar maken. Alle filmpjes zullen uiteindelijk achter elkaar worden gemonteerd met daarbij muziek die de kinderen hebben meegebracht. Zo zal iedere klas een eigen film krijgen. Donderdagochtend 18 maart begint groep 7c van juf Judith. Op vrijdagochtend 19 maart volgt groep 7d van meester Dick-Jan en maandagochtend 22 maart is groep 7a van juf Joyce aan de beurt. Groep 7b van juf Christel sluit op woensdagochtend 24 maart de reeks af.

10-minuten gesprekken
Op dinsdag 23 en woensdag 24 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1/2:
De ouders van de ‘groep 0-kinderen’ die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf maandag 15 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 15 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten
zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5/6/7:
De kinderen van deze groepen krijgen de brief met datum en tijdstip vrijdag 12 maart mee.

Paasviering: om 13.00 uur uit!
Op donderdag 1 april a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen evenals vorig jaar om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. Op de website u foto's van het paasfeest bekijken.

Ouderbijdrage
Vele activiteiten die uw kind(eren) aangeboden krijgen, worden bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen januari heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage bedraagt 20,00 euro per kind. Op de website (schoolinfo / OR) kunt u lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt. Tevens zult u in de volgende nieuwsbrief het exploitatie-overzicht over 2009 aantreffen. Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg (anitawillenborg@worldmail.nl)

Type-cursus op school voor kinderen van groep 5 t/m 8
Elk jaar geven we de kinderen de mogelijkheid zich in te schrijven bij "Pica", een instituut waarbij de kinderen thuis leren typen. Kort geleden kwamen we in contact met "Dico", een instituut wat type-cursussen verzorgt op locatie. Een consulent van "Dico" kan, bij voldoende deelname, bij ons op school na schooltijd een cursus toetsenbordvaardigheid komen geven. De duur van de cursus is 12 lessen van 1 1/2 uur en deze worden om de week gegeven. Wel zit er huiswerk aan vast, elke dag twee keer een kwartier. Hoewel uiteraard de toetsenbordvaardigheid met name bedoeld is voor het werken op de pc is het niet noodzakelijk thuis een pc te hebben: "Dico" stelt elektronische schrijfmachines ter beschikking, zowel op de lessen als thuis.
Bent u geïnteresseerd? In het "kamertje van juf Richie" op locatie 821 liggen formulieren met strookjes. Uw kind kan daar zo'n formulier ophalen en het strookje kan de gehele week worden ingeleverd bij de juf of meester. Bij voldoende belangstelling zullen we afspraken met "Dico" maken en zal "Dico" een consulent bij u langs sturen om alle verdere informatie te geven.

 
8 maart 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018