Nieuwsbrief 14
 

22 maart 2010

Zending
Aan 'Bartimeus' mogen we een totaalbedrag van €297,38 aanbieden. Allen hartelijk bedankt! De foundation Wings of Support gaan we geldelijk ondersteunen door ons in te zetten voor het project Albanië. Een land dat in Europa ligt en veel te maken heeft met werkloosheid en armoede. Afgelopen week mochten we hiervoor op locatie 196 een bedrag van €50,15 ophalen en op locatie 821 was dat een bedrag van €53,62.

Geboren
Op 27 februari jl. is juf Annienke van een zoon, Jesse bevallen. Ook vanaf deze plaats willen we haar, meester Enrico en de zussen Samira en Cheryl van harte feliciteren.

Zwangerschapsverlof juf Joyce: groep 7a
Met ingang van 29 maart a.s. zal meester Jan de taken van juf Joyce in deze groep overnemen en staat hij dan ook op de maandagen voor de groep.

Groep 6c: juf Anne-Marie
Met ingang van 29 maart a.s. zal juf Anne-Marie in verband met andere werkzaamheden niet meer voor deze groep staan. Juf Anky zal voortaan op de dinsdag haar vrije dag hebben en dan vervangen worden door juf Helene.

Fietsen stallen op locatie 821
Helaas hebben we in verband met ruimtegebrek moeten besluiten dat er geen kinderfietsen op 821 meer binnen neergezet kunnen worden. Dit betekent dat u de fiets wel in de fietsenrekken buiten kunt laten staan, maar niet meer binnen. Zonodig zult u op de betreffende dagen iets anders moeten regelen. We realiseren ons dat dit vervelend is, maar hebben geen andere mogelijkheden.

Paasviering: om 13.00 uur uit (herinnering)
Op donderdag 1 april a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen evenals vorig jaar om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. Op de website www.johanfriso.nl kunt u foto's van het paasfeest bekijken.

Bezoek aan de bakker
De groepen 2 krijgen binnenkort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken. Op de betreffende middag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen. We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug. Wilt u rijden? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht.
Dinsdag 06 april : groep 2 H
Dinsdag 13 april : groep 2 G
Dinsdag 20 april : groep 2 D
Dinsdag 27 april : groep 2 E
Dinsdag 18 mei  : groep 2 F

Ouderhulp gezocht voor begeleiden op de computer
Voor de groepen 2 zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen met het computerprogramma Woordenstart voor kleuters. U krijgt van te voren instructie en u bent een ochtend of middag op school. Afhankelijk van het aantal ouders bent u 1 of meerdere keren in de maand aan de beurt. Helpt u mee?

Onderbouwgroepen naar Weizigt
De volgende groepen gaan naar de dierenles op kinderboerderij:
08 april (ochtend) : groep 1 A
08 april (middag)   : groep 1 B
09 april  : groep 1/2 D
12 april  : groep 1/2 F
13 april  : groep 1/2 H
Wilt u uw kind oude kleren aantrekken en eventueel kaplaarzen. Ook hebben we begeleiders nodig; u kunt zich opgeven bij de leerkracht.

Exploitatieoverzicht Ouderraad
Bij deze nieuwsbrief vindt u het exploitatieoverzicht van de ouderraad over het kalenderjaar 2009. Hierin kunt u zien waaraan de door u betaalde ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Een deel van het exploitatieoverschot hebben wij in de eerste week van januari reeds besteed aan een extra traktatie: Oliebollen voor iedereen !!!!
Voor vragen m.b.t. het exploitatieoverzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (tel. 078-6165687/anitawillenborg@worldmail.nl)

Wijziging email-adres
Het e-mail adres van de voorzitter van de ouderraad, Monique de Heer is gewijzigd in
ouderraad@kpnmail.nl. U kunt dit dus in het vervolg gebruiken voor informatie of vragen.

Multicultureel vrouwenkoor: JOIK
Het vrouwenkoor “JOIK” is op zoek naar vrouwen van alle nationaliteiten die graag zingen.
Elke dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 11.15 uur in Stadspolders. Wij zingen liedjes uit alle landen en in alle talen. U kunt contact opnemen met Janita van der Vinne: tel. 078-6164223
of een e-mail sturen naar anvanackerbroeck@hotmail.com

 
22 maart 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018