Plusgroep in de beerput
 
Een skelet in elkaar zetten, wandtegels determineren, oude gebroken potten restaureren en een bezoekje aan een stinkende beerput. Dit waren de hoofdingrediënten voor een uitstapje van de Plusgroep.
 

Plusgroep archeologie 010De kinderen van de Plusgroep werken nu aan het thema archeologie. Op dinsdag 16 maart hebben we in het kader hiervan het Archeologisch Depot van de gemeente Dordrecht bezocht. Caris Bakker, een medewerker van het depot, vertelde dat hier allerlei oude spullen bewaard worden. Het grote verschil met een museum is dat hier alles bewaard wordt wat met Dordrecht te maken heeft  of het nu mooi is of niet. Naast allerlei archeologische vondsten worden hier ook foto’s, schilderijen, plattegronden en allerlei aktes bewaard.

Archeologe Deborah Paalman beantwoordde al onze vragen. Ze vertelde ons dat voordat er nieuwbouw mag komen,  er eerst proefboringen worden gedaan. Mochten er dan archeologisch materiaal in de grond zitten, dan vindt er een opgraving plaats. Dit kan 3 weken, maar ook wel een half jaar duren!Plusgroep archeologie 004

Door haar zijn wij ook te weten gekomen dat er in Dordrecht alleen vondsten gedaan worden uit de middeleeuwen en later. De grondlagen van Dordrecht  bestaan uit vele meters klei afgezet door onder andere de Sint Elisabethsvloed. Om vondsten van de Romeinen en de prehistorie te vinden, moet je dan wel erg diep graven. Toch gebeurt het wel eens dat iemand uit Dordrecht iets vindt uit de prehistorie. Dat kan toch dan eigenlijk niet?!?  Deborah vertelde ons dat dit mogelijk is doordat op een bouwterrein van nieuwbouwwijken zand uit de zee of het strand wordt gestort en in dat zand zijn dan wél vondsten van oudere tijden te vinden.

Hierna was het tijd om aan de slag te gaan. Een groepje heeft een tentoonstelling met archeologische vondsten gemaakt. Er werden wandtegels gedetermineerd. Deze incomplete tegels werden op een vel papier overgetrokken en compleet gemaakt. Daarna werd gekeken uit welke tijd deze wandtegels kwamen. Een skelet werd door een aantal kinderen in elkaar gezet. Gelukkig  was het geen echt geraamte! Een groepje ging met behulp van scherven en plakband een pot die archeologen opgegraven hebben in elkaar zetten.

Plusgroep archeologie 014Nadat we elkaars werk hadden bewonderd, verlieten we het depot voor een korte wandeling naar het huis Scharlaeken, de bekende opgraving bij de grote Markt. Nadat we met een wenteltrap naar de beerkelder waren afgedaald, vertelde Deborah ons meer over dit huis Scharlaeken. Boven de beerput bevond zich rond 1225 een markthal waar waarschijnlijk “scheerlaken”, een dure stof, werd verkocht. Er waren nissen in de muur waar de lantaarns konden staan, maar doordat de voorkant op een oeverwal was gebouwd en de achterkant op veen, verzakte het huis aan de achterkant heel erg. In enkele tientallen jaren was het verschil tussen de voorgevel en de achtergevel wel 2,20 meter. Elke keer moest het opgehoogd worden. Zo zijn er wel 6 drempels gevonden. De nissen waren zo verzakt dat ze uiteindelijk onder de grond terecht kwamen.

De beerput, die onder de markthal lag, stonk. Gelukkig was dit niet meer de geur van de septictank/latrine waar hij eerst voor gebruikt werd. Rond 1200 kwamen ontlasting, oude kapotte spullen en dode dieren door stortkokers in deze beerput terecht. Meestal zijn archeologen erg blij met een beerput. De spullen die ze daarin vinden, zijn een grote bron van informatie over de leefwijze van vroeger. Plusgroep archeologie 019In dit geval was de archeoloog iets minder blij met de inhoud van de beerput. De beerput waar we ons in bevonden was namelijk  per ongeluk ontdekt doordat een van de muren instortte  tijdens de opgraving. De archeoloog kreeg alle bagger, die daar al eeuwen lang lag, over zich heen….

Enkele vondsten uit deze beerkelder zijn daar nog tentoongesteld. Na een leerzame ochtend was het tijd om weer richting school te gaan. We willen Caris Bakker van het Archeologisch Depot en archeologe Deborah Paalman hartelijk bedanken voor de uitleg die ze ons gaven. Natuurlijk gaat onze dank ook uit naar de ouders die meereden en ons begeleidden tijdens het uitstapje.

Juf Angelique v.d. H

Fotoalbum

 
28 maart 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-10-2018