Geschiedenis 2008-2009

“Sportief dieptepuntje wordt happy end”

Aan het begin van een nieuw schooljaar weten we niet wat ons te wachten staat, maar dat er ook dit schooljaar veel activiteiten plaats zouden gaan vinden, was eigenlijk wel te verwachten. De website heeft ook dit jaar een grote rol gespeeld in de informatievoorziening naar “buiten” toe.  Aan het eind van het schooljaar stond de teller van het aantal reportages op 61! Enkele hoogtepunten van dit schooljaar en een klein, sportief, dieptepuntje met een verassend einde hgeschiedenis 08-09 001ebben we op een rijtje gezet.

De leerlingen en leerkrachten konden hun creativiteit helemaal kwijt in het thema “Zinnenverzinzin” van de Kinderboekenweek 2008 waarbij poëzie centraal stond. Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek vielen de gemaakte gedichten, die werden voorgelezen of gerapt, in de smaak. Ook de gemaakte poppenspelen over prentenboeken vielen bij de kinderen in goede aarde.

Onze school was dit jaar wederom zeer actief bij de diverse sporttoernooien. De leden van de sportcommissie hebben vele uren gemaakt om ook dit jaar veel kinderen mee te laten doen met de sporttoernooien die in Dordrecht werden georganiseerd. Bij veel toernooien waren de blauwwitte tenues van onze school aanwezig.geschiedenis 08-09 002

Sjoerd Poort was een bijzondere jongen, die enkele jaren geleden toen hij in groep 8 zat, is overleden aan de ziekte kanker. Op verzoek van zijn moeder Angela hebben wij dit jaar aandacht besteed aan de World Childhood Cancerday. Aan de hand van de bijzondere animatiefilm “Paultje en de draak” en diverse prentenboeken hebben we laten zien wat kinderen met kanker ervaren. Het idee dat we eenmalig de opbrengst van een week zendingsgeld ter beschikking zouden stellen aan de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en kanker) werd een groot succes. De VOKK die ons bovenstaande materialen had geleverd, mochten wij enkele weken later verblijden met een groot bedrag. Meester Jan, destijds leerkracht van Sjoerd, mocht samen met Rick Polderman uit groep 7b aan de moeder van Sjoerd een cheque van €1170,93 overhandigen.

geschiedenis 08-09 003Dit jaar heeft de bovenschoolse Plusgroep met leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 flink aan de weg getimmerd met diverse projecten. Opvallend was het “Ondernemersschapsspel”, waarbij de leerlingen een eigen bedrijfje moesten runnen met de bedoeling winst te maken. Dat betekende o.a. gesprekken met echte ondernemers, marktonderzoek doen, producten kiezen en bestellingen plaatsen bij de importeur. De kinderen hadden zelfs een deal met RTV-Dordrecht gesloten, waardoor er 2 weken lang een tv-commercial werd getoond. Deze jonge ondernemers moesten uiteindelijk 2 Fair Trade producten met winst zien te verkopen. Het werd een groot succes, waarbij de winst werd geschonken aan stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Met succes ging dit jaar de “Kangoeroegroep” van start. In deze groep zitten leerlingen uit de groepen 3 en 4 die wat sneller door de lesstof gaan. Zij maken grote sprongen, net zoals kangoeroes dat doen. In de Kangoeroegroep leren deze leerlingen om hun werk te plannen, informgeschiedenis 08-09 004atie te zoeken op de computer en dit weer te gebruiken voor bijvoorbeeld een verslag of een poster. Gedurende 10 weken moesten deze leerlingen allemaal opdrachten over de oceaan uitvoeren, volgens een door hen zelf opgestelde planning.
 
“Stel je nu eens voor” en “God keert alles om” waren de thema’s van Kerst en Pasen. Met elkaar hebben we ontdekt dat wij mensen vaak op een bepaalde manier reageren of dingen doen, maar dat Jezus laat zien dat dit anders kan. Als we geloven dat God alles om kan keren, kan alles er heel anders uitzien: “Het koninkrijk van God is niet ver weg, maar dichtbij,” zegt Jezus. Jezus laat zien dat er leven en verlossing is door de dood heen. Stel je eens voor dat dit allemaal waar is! Dat is toch geweldig nieuws en daarom hebben we ook dit jaar weer met elkaar het kerstfeest en het paasfeest gevierd. 

geschiedenis 08-09 005De deuren van de Friso stonden op maandagavond 25 mei niet voor de kinderen open, maar voor hun ouders. En dat hebben we geweten, want het was een drukte van belang op deze avond. De nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied werden gepresenteerd en dat leverde de nodige gespreksstof op. In acht workshops werd uitleg gegeven over de inzet van ICT-middelen op onze school. De inmiddels al vertrouwde leerlingsoftware kwam aan bod, maar ook de vele mogelijkheden met de digiborden. Inmiddels telt onze school al 22 digiborden en kunnen we stellen dat deze borden het onderwijs beslist verlevendigen. Het was dan ook erg leuk dat diverse leerkrachten lieten zien dat ze op dit gebied al veel kennis in huis hebben. 
geschiedenis 08-09 006
Teleurstelling was er dit jaar bij het schoolvoetbalteam van een groep 8 dat in juni doordrong tot de 6 beste schoolteams van Nederland. Zij mochten niet meedoen aan de landelijke finales, omdat we één dispensatiespeler te veel hadden opgesteld. Het sportbedrijf van de gemeente Dordrecht bood ter compensatie het jongensteam een clinic aan met hét gezicht van straatvoetballend Nederland, balvirtuoos Soufiane Touzani. Na terugkomst van deze gave clinic werd het team op school op het schoolplein in het zonnetje gezet, omdat iedereen toch enorm trots was op de prestaties van het team. Met een cap, bokaal, bloemen en een origineel schoolsportshirt voor ieder teamlid kreeg deze gebeurtenis toch een verrassend einde.

De kinderen uit de  grogeschiedenis 08-09 007epen 1 en 2 konden tijdens het jaarlijkse zomerfeest hun hart ophalen met kliederen en klodderen. Het feest stond helemaal in het teken van Floddertje uit het gelijknamige boek van Annie M. G. Schmidt. 

Aan het einde van het schooljaar hebben we in het gebouw van het Insula College aan de Koningstraat afscheid genomen van 98 leerlingen. Naast familieleden, vrienden en andere belangstellenden waren ook de leden van de vele commissies die onze school rijk is deze avond aanwezig. Dankzij deze commissies heeft menig groep acht leerling de afgelopen jaren aan veel activiteiten mee kunnen doen.

Kortom, schooljaar 2008-2009 stond weer bol van de activiteiten! En dat ene, sportieve, dieptepuntje … dat werd toch nog een beetje een “happy end”!

 

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-11-2019