Nieuwsbrief 16
 

19 april 2010 

Zending
Voor Wings of Support mochten we vorige week op locatie 821 een bedrag van € 133,74 ophalen. Met dit bedrag sparen we samen met de foundation Wings of Support verder voor een beter bestaan voor de mensen in Albanië.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw

Op donderdag 22 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden! Het thema is dit jaar: “Ik hou van Holland,” dus leef je uit! De planning is dat we om 9.30 uur in Het Palet met de show beginnen. Belangstellende ouders worden bij dezen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen om uw schoenen in te doen! We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen versieren en opruimen van het Palet. Wanneer u ons daarbij wilt helpen kunt u zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. De groepen 6 en 7 gaan dan om 12.00u naar huis om te eten en verder gelden voor hen ook gewoon de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.
De groepen 8 blijven tussen de middag op school: de verjaardag valt nl. samen met de “Klasselunch”, een project over gezonde voeding waar de groepen 8 elk jaar aan meedoen. De kinderen blijven op school eten (voor de maaltijd wordt gezorgd) volgens een continurooster en zijn om 14.00 u uit.

Groep 1/2D
Dinsdag 27 april mag groep 1/2D naar een theatervoorstelling van Cees Brandt (Vakantie) in “Kunstmin.” De voorstelling duurt een uur en begint om 13.00 uur. We vertrekken om 12.30 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school eten. Wilt u zelf voor een lunchpakketje zorgen? We gaan gewoon om 15.15 uur uit. We kijken uit naar een gezellige middag.

Sportdag 26 mei a.s. (gr. 3, 4 en 5)
Op woensdag 26 mei is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. (N.B. niet parkeren bij de Nooduitgang van de sporthal s.v.p.). De kinderen en de begeleiders moeten zich om 08.40u melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Om ongeveer 12.15u zal het weer afgelopen zijn. Met Groenland en Okidoki zullen ook afspraken gemaakt worden omtrent het brengen en halen van de kinderen. Deze dag is er ook een pauze. U kunt uw kind voor deze pauze wat te eten en drinken meegeven. Wilt u zorgen voor passende kleding? Omdat we ook gebruik maken van de sporthal gaat de sportdag bij slecht weer (met een aangepast programma) gewoon door. De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, deze kunt u op dinsdag 25 mei (± 15.30 u) in het lokaal van meester Freddie stellen. Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 26 mei!

Groepen 3
Zoals vorig jaar al aangegeven zullen we om formatieve redenen van de huidige vier groepen 3 volgend jaar drie groepen 4 moeten maken. Inmiddels hebben de ouders van de groep van juf Eleonora/juf Wilma al bericht gehad dat deze groep verdeeld gaat worden.

Belangrijke data
Donderdag 22 april: Verjaardag leerkrachten bovenbouw.
Woensdag 28 april: Verjaardag leerkrachten groepen 4.
Donderdag 29 april: Eerste dag meivakantie.
Donderdag 20 mei: Studiemiddag (alle groepen ’s middags vrij).
Maandag 24 mei: Pinkstervakantie.
Woensdag 26 mei: Sportdag groepen 3, 4 en 5.
Dinsdag 1 juni: Algemene Ledenvergadering Vereniging.
Woensdag 2 juni: Sportdag groepen 6, 7 en 8.

Zomerfeest
Vrijdag 11 juni is het voor de kleuters zomerfeest. Het thema dit jaar is sprookjes. Die dag worden de kinderen pas om 09.00 uur op school verwacht op locatie 196. Uiteraard mogen de kleuters (en de kinderen van groep 8) die dag verkleed komen. Het feest is om 12.30 uur afgelopen!

Ingang locatie 196
Op locatie  196 gaan we weer terug naar de oude situatie. Bij het naar binnen gaan van zowel kleuters als groepen 4 kinderen ontstond er regelmatig gedrang. Vanaf vandaag gaan de groepen 4 kinderen weer door de ingang bij de "blauwe deur" naar binnen, de kleuters bij de “witte deur”. Vast bedankt voor uw medewerking.nhoud van de nieuwsbrief: typ hier de inhoud van de nieuwsbrief en voeg eventueel plaatjes toe.

 
19 april 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018