Nieuwsbrief 17
 

17 mei 2010

Bedankt!
Bedankt iedereen voor het slagen van een fantastische dag! Natuurlijk hebben wij het dan over de dag dat wij allemaal tegelijk “jarig” waren: het gezamenlijke verjaardagsfeest van de meesters en juffen van de bovenbouw op 22 april 2010. Wij hebben met elkaar genoten van jullie allemaal! Met hulp van vele handen van de hulptroepen die al vroeg in Het Palet waren is het gelukt om de gymzaal gezellig aan te kleden en om te toveren tot podium. De verkleedpartijen waren geweldig, de optredens gedenkwaardig en sfeer gemoedelijk, zoals we dat op de Johan Friso gewend zijn. Natuurlijk willen wij de kinderen en ouders ook bedanken voor de prachtige, overheerlijke en praktische cadeaus die we hebben mogen ontvangen. Een dag die we niet snel vergeten, vandaar nogmaals: BEDANKT!
Namens alle meesters en juffen van de bovenbouw.

Praktisch verkeersexamen
Aankomende vrijdag 21 mei doen de kinderen van groep 8 mee aam het praktisch verkeersexamen. Dit doen ze op de fiets die voor de meivakantie tijdens de fietskeuring is goedgekeurd (anders mogen ze geen examen doen!). Met een nummer op hun rug fietsen ze individueel een bepaalde route en moeten daarbij natuurlijk laten zien dat ze hun theoretische kennis omtrent het verkeer ook daadwerkelijk kunnen toepassen in praktische verkeerssituaties. Langs de route zitten op belangrijke punten “spionnen” die alle kinderen in de gaten houden. Aangezien iedereen vorig jaar is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen hopen we dat het iedereen lukt de “spionnen” goed verkeersgedrag te laten zien. We wensen alle kinderen in elk geval heel veel plezier en succes toe!
Voor eventuele vragen kunt u onze verkeersouder, Willem van Driel, mailen:
verkeersouderJFS@gmail.com

Verjaardag onderbouw
Op vrijdag 21 mei vieren de leerkrachten van de onderbouw op locatie 196 gezamenlijk hun verjaardag. De leerkrachten van de locatie 821 doen dit op woensdag 2 juni. We gaan ook naar de speeltuin, wilt u rekening houden met de kleding van uw kind? Voor eten en drinken wordt gezorgd. We kijken uit naar een gezellig feest met mooi weer.

Sportdag 2 juni a.s. (gr. 6, 7 en 8)
Op woensdag 2 juni a.s. is de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw op het sportcomplex van Hercules. Om 8.40 uur moeten de kinderen zich melden bij hun groepsleider en om ongeveer 12.30 uur wordt de sportdag afgesloten met een spannende sprintwedstrijd. De snelste leerlingen op de 60 meter zullen sprinten tegen de leerkrachten! Wilt u zoveel mogelijk uw kind met de fiets brengen? Mocht u tóch met de auto willen komen, dan verzoeken wij u vriendelijk om niet vanaf Noordendijk te komen, maar vanaf het Reeland (i.v.m. de verkeersveiligheid). Ook willen wij u vragen om de kleding (en evt. schoeisel) van uw kind aan te passen aan de weersomstandigheden. Als het op de dag zelf slecht weer is, dan gaat het programma - enigszins aangepast - toch door in de sporthal. Tijdens de pauzes zullen de kinderen de gelegenheid krijgen om te eten en te drinken. De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen, krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, deze kunt u op maandag 31 mei (van 15.45 u tot 16.00) in het lokaal van meester Dick-Jan (821) stellen. Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 2 juni! We hopen er met elkaar een leuke én sportieve dag van te maken!

Kunstmin en verjaardag groep 5
Maandag 31 mei gaan we 's middags met de groepen 5 naar Kunstmin en vrijdag 4 juni vieren de leerkrachten van de groepen 5 hun verjaardag.

Belangrijke data

Donderdag 20 mei:       Studiemiddag (alle groepen ’s middags vrij)
Maandag 24 mei: Pinkstervakantie
Woensdag 26 mei: Sportdag groepen 3, 4 en 5
Dinsdag 1 juni: Algemene Ledenvergadering Vereniging
Woensdag 2 junï: Sportdag groepen 6, 7 en 8
Vrijdag 11 juni: Zomerfeest kleuters. Groepen 3 en 4 zijn vrijZomerfeest
Vrijdag 11 juni is het voor de kleuters zomerfeest. Het thema dit jaar is sprookjes. Die dag worden de kinderen pas om 09.00 uur op school verwacht op locatie 196. Uiteraard mogen de kleuters (en de kinderen van groep 8) die dag verkleed komen. Het feest is om 12.30 uur afgelopen!

Schoolreis groepen 3 t/m 7
De bestemmingen zijn vastgelegd, de bussen geregeld, de datum staat vast… Kortom, wij zijn er klaar voor……! Nieuwsgierig geworden waar we op dinsdag 21 september naartoe gaan? In de week van 17 mei krijgen de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 een brief mee met informatie over de schoolreis.

 
17 mei 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018