Nieuwsbrief 18
 

31 MEI 2010 

Zendingsnieuws
Wings of Support: de organisatie die wij tot de zomervakantie ondersteunen, kunnen we op dit moment verblijden met een bedrag van € 128,05. Het geld zal ten goede komen aan het land Albanië. Meer weten over dit project? Neem dan even een kijkje op de website van de school: www.johanfriso.nl
De spaarthermometer staat op locatie 196 inmiddels op € 225,98 en op locatie 821 op
€ 294,71! Alle gevers willen we hartelijk bedanken!

Groepsindeling
Maandag 7 juni a.s. krijgen de kinderen de groepsindeling voor volgend cursusjaar mee naar huis.

Zomerfeest (ter herinnering)
Vrijdag 11 juni is het voor de kleuters zomerfeest. Het thema dit jaar is sprookjes. Die dag worden de kinderen pas om 09.00 uur op school verwacht op locatie 196. Uiteraard mogen de kleuters (en de kinderen van groep 8) die dag verkleed komen. Het feest is om 12.30 uur afgelopen!

Oranje
Maandag 14 juni a.s. mogen de kinderen ’s middags in het oranje naar school komen.

10-minuten gesprekken
Dinsdag 15 juni a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken op aanvraag. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betreft dit alleen gesprekken voor ouders die daar echt behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen die na de kerstvakantie op school zijn gekomen. Voor de groepen 2 zijn er voor alle ouders gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 hebben hiervoor inmiddels de bekende brief meegekregen en voor de ouders van de lagere groepen hangen er vanaf maandag 7 juni a.s. intekenlijsten op de deur van het lokaal.

Kleding-actie ReShare a.s. vrijdag
Weet u het nog? A.s. vrijdag zal ReShare weer al het tweedehands kleding op komen halen. Brengt u alstublieft uw gebruikte kleding naar de daarvoor bestemde plekken op beide locaties? Met de opbrengst van uw oude en gebruikte kleding kunnen wij dan weer een paar leuke extraatjes voor alle Johan Friso kinderen gaan regelen. Alvast heel hartelijk dank!

Belangrijke data
In tegenstelling tot hetgeen we eerder hebben gemeld, is er a.s. dinsdag 1 juni geen
Algemene Ledenvergadering van de Vereniging.
Woensdag 2 juni: Sportdag groepen 6, 7 en 8.
Vrijdag 11 juni: Zomerfeest kleuters (groepen 3 en 4 zijn vrij).
Dinsdag 15 juni: 10-minuten gesprekken op aanvraag
Maandag 21 juni: Musical groep 8 meester Jan Willem
Dinsdag 22 juni: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy
Woensdag 23 juni: Musical groep 8 meester Paul
Donderdag 24 juni: Musical groep 8 meester Eli/meester Enrico
Vrijdag 25 juni: Groepen 8 zijn vrij
Maandag 28 juni: Afscheidsavond groepen 8 (’s middags zijn de groepen 8 vrij)
Woensdag 30 juni: Laatste schooldag groepen 8
Donderdag 1 juli: Laatste schooldag overige groepen (15.15 uur zomervakantie)

 
31 mei 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018