Nieuwsbrief 19
 

14 juni 2010

10-minuten gesprekken
Deze week worden de 10-minuten gesprekken gehouden.

Groepen 7
De kinderen van alle groepen 7 hebben deze week nog een bijzonder uitje tegoed. Onder begeleiding van ouders en begeleiders van het Natuur- en Milieucentrum “Weizigt” zullen zij in groepjes kennis maken met het landgoed Dordwijk. Dit landgoed is te vinden tussen de wijken Dubbeldam en Sterrenburg en wordt zelden opengesteld voor publiek. Groep 7a van meester Jan zal dinsdagmorgen als eerste aan de beurt zijn en donderdagmorgen is dit groep 7d van meester Dick-Jan. ’s Middags mag groep 7b van juf Christel het landgoed gaan bewonderen en groep 7c van juf Judith zal vrijdagmorgen als laatste aan de beurt zijn. De leerkrachten van deze groepen zijn bijzonder verheugd dat er zoveel ouders zich hebben aangemeld voor deze toch unieke gebeurtenis. Namens de organisatie hartelijk dank daarvoor!

Schoonmaak materialen onderbouw
Op maandag 21 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of deppen aangezien de afbeelding er anders afgaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Wie helpt? Dit gebeurt in week 25. Op de deur van de klas hangt er een intekenlijst met datum en tijd. De koffie staat klaar!

Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 22 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging plaats.
Tijd: 20.00 uur-21.00 uur. Plaats: locatie 196

Wisselen van groepen
Maandagmiddag 28 juni a.s. zullen we 's middags weer een half uurtje met alle kinderen naar hun nieuwe lokaal, bij hun nieuwe juf of meester gaan, zodat ze weten waar ze na de vakantie terecht komen.

Informatieavond
De informatieavond zal in het nieuwe cursusjaar gehouden worden op donderdag 16 september a.s.

Belangrijke data

Dinsdag 15 juni: 10 minutengesprekken
Maandag 21 juni: Musical groep 8 meester Jan Willem
Dinsdag 22 juni: Musical groep 8 juf Sandy/juf Mandy
Woensdag 23 juni: Musical groep 8 meester Paul
Donderdag 24 juni: Musical groep 8 meester Eli/meester Enrico
Vrijdag 25 juni: Groepen 8 zijn vrij
Maandag 28 juni: Afscheidsavond groepen 8 ('s middags zijn de groepen 8 vrij
Woensdag 30 juni: Laatste schooldag groepen 8
Donderdag 1 juli: Laatste schooldag overige groepen (15.15 uur zomervakantie)

Herinnering Schoolreis dinsdag 21 september 2010

Op woensdag 19 mei zijn in de groepen 2 t/m 6 de brieven uitgedeeld voor de schoolreis van dinsdag 21 september a.s. In deze brief is uitgelegd dat wij de schoolreis grotendeels vooraf moeten betalen en daarom het geld ook graag voor de vakantie van u willen ontvangen. Gelukkig hebben veel mensen daar gehoor aan gegeven. Aan de mensen die het ontschoten is of om een andere reden nog niet betaald hebben hierbij het verzoek dit z.s.m. alsnog te doen. Mocht u niet (meer) in het bezit zijn van de brief volgen hieronder de gegevens: De kosten voor het schoolreisje bedragen per leerling € 24,-. Het bankrekeningnummer waarnaar het geld overgemaakt dient te worden is 47 51 55 513 (vergeet u niet de voor- én achternaam van uw kind te vermelden). Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (AnitaWillenborg@Worldmail.nl).

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender voor 2010-2011 zal vanaf de eerste schooldag op onze website staan. Ook dit jaar wordt er geen gedrukte versie meegegeven.

Nieuwsbrief
Komend cursusjaar zal de eerste nieuwsbrief nog op papier met de kinderen meegaan, maar daarna niet meer. U kunt dan op de in de Activiteitenkalender aangegeven maandagen de nieuwsbrief om uiterlijk 18.00 uur op onze website vinden.

 
14 juni 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018