Nieuwsbrief 20
 

28 juni 2010

Zending
Op locatie 196 mochten we een heel mooi bedrag van maar liefst € 117,38 ophalen en op locatie 821 was dat € 58,25. Woensdag 30 juli kan er voor het laatst zendingsgeld meegebracht worden. Alle gevers willen we (alvast) hartelijk bedanken namens de begunstigden in Albanië!! Het geld gaat ingezet worden voor de armoedebestrijding aldaar. In de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie zal het totaalbedrag bekend gemaakt worden.

Sportievelingen van de Johan Friso
Het afgelopen jaar is weer door veel kinderen van onze school meegedaan aan sporttoernooien tussen scholen. In totaal hebben 370 kinderen meegedaan aan de toernooien, we hebben als school ons sportief bezig gehouden met zaalkorfbal, zaalvoetbal, schaken (individueel en met teams), basketbal, tafeltennis, volleybal, veldvoetbal, atletiek, veldkorfbal en softbal. De groep binnen de Johan Friso waarvan de meeste inschrijvingen zijn geweest, was groep 6D van juf Monique en juf Mathilde met in totaal 66 inschrijvingen. Jullie zijn daarmee voor dit jaar dus de sportiefste groep van de school geworden, van harte gefeliciteerd! We willen ook alle ouders bedanken voor de inzet tijdens de toernooien, zonder uw begeleiding zijn de kinderen niet in de gelegenheid om aan een wedstrijd mee te doen. Mooi was ook om te zien dat iedereen in de nieuwe tenues kon sporten. Helaas zijn er inmiddels al wel 2 tenues in de sportstrijd verloren gegaan, we willen jullie dus vragen om nog eens goed in de kast en tassen thuis te kijken of er nog ergens eentje rondzwerft!
Sportieve groeten en een fijne vakantie gewenst namens de sportcommissie,
Erwin, Jan, Coby en Esther en Enrico.

Belangrijke data
Maandag 28 juni: Afscheidsavond groepen 8 (’s middags zijn de groepen 8 vrij)
Woensdag 30 juni: Laatste schooldag groepen 8
Donderdag 1 juli: Laatste schooldag overige groepen (15.15 uur zomervakantie)

Specialisatie in groep 7
Met veel enthousiasme hebben de leerlingen van groep 7 dit jaar deelgenomen aan specialisaties. Ook het komend schooljaar willen we weer op deze manier gaan werken.
Twee keer in het jaar, wordt er, zes weken lang, op de vrijdagmiddag aan een specialisatievak gewerkt. De leerlingen mogen hun voorkeuren aangeven en kiezen uit:
* sport
* muziek
* drama
* textiele werkvormen
* techniek
* een filmstrip maken op de computer
* creatieve werkvormen
Na de zomervakantie krijgen de leerlingen er meer informatie over.

Schoolzwemmen
Na de zomer vakantie zwemmen de groepen 3 van juf Esther/Annienke en juf Wilma/ Eleonora het eerste half jaar en de andere twee groepen het tweede half jaar. Het zwemmen is op de maandagochtend.

Informatieavond
De informatieavond van het nieuwe cursusjaar staat gepland op donderdag 16 september a.s.

Digitale nieuwsbrief
Komend cursusjaar zal de eerste nieuwsbrief nog op papier met de kinderen meegaan, maar daarna niet meer. U kunt dan op de in de Activiteitenkalender aangegeven maandagen de nieuwsbrief om uiterlijk 18.00 uur op onze website vinden.

Bedankt!
Ook vanaf deze plaats willen we u als ouders van harte bedanken voor alle hulp, inzet en betrokkenheid in het afgelopen cursusjaar! Vandaag krijgen alle oudste leerlingen een symbolisch aardigheidje voor u mee om deze dank te onderstrepen.

Zomervakantie
Donderdag 1 juli a.s. is de laatste schooldag van het cursusjaar. We wensen u een fijne vakantie en hopen iedereen weer op maandag 16 augustus a.s. in goede gezondheid terug te zien.

 
28 juni 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018