Een lesje in bouwen
 
De kinderen van de Plusgroep zijn bezig met het thema “gebouwen”. In het kader hiervan kwamen er de afgelopen weken een architect en een constructeur op bezoek. Het lijkt toch een heerlijk beroep: architect zijn. Leuke huizen ontwerpen, een beetje schetsen en veel geld verdienen. Toch blijkt de werkelijkheid heel anders, zo leerden de kinderen van de Plusgroep. Een week later kwam een constructeur op visite. De meeste kinderen weten wel wat een architect is, maar wat is nu weer een constructeur?
 

bouwen 005Meneer Dekker, die architect is, vertelde uitgebreid wat zijn werk inhoudt. Hij moet rekening houden met het “programma van eisen” (dit zijn de wensen van zijn klant), het bestemmingsplan (welk soort bebouwing er op die plek mag komen), het bouwbesluit (voorschriften waar het gebouw aan moet voldoen) en de omgeving van de nieuwbouw.

In zijn beroep wordt er dan ook veelvuldig overlegd met de klant en de gemeente en dit neemt dan ook maanden in beslag. Als deze mensen hun goedkeuring geven worden er steeds meer gedetailleerde tekeningen van het gebouw gemaakt. Zelfs de vensterbanken en lichtknoppen worden op de tekening aangegeven. Daarnaast is tegenwoordig  belangrijk dat het huis voldoet aan minimaal energielabel A. Ook daar moet de architect dus rekening mee houden.

Gelukkig hoeft een architect tegenwoordig niet meer zijn ontwerpen zelf te schetsen of maquettes te maken. Hij maakt nu gebruik van de computer. Hij kan hiermee zelfs een virtuele rondleiding maken door het huis dat nog gebouwd moet gaan worden. bouwen 003

Voor de aannemer, dit is de persoon die er voor zorgt dat het huis écht gebouwd gaat worden, wordt door de architect een “bestekboek” gemaakt. Dit heeft niets te maken met gewoon bestek om mee te eten, maar dit is een heel uitgebreide beschrijving van hoe het huis moet worden. Het huis wordt uiteindelijk pas opgeleverd als het goedgekeurd is door de architect.

Meneer ’t Hart, de vader van twee Plusgroep-leerlingen, is al 26 jaar constructeur. Hij vulde het verhaal van de architect mooi aan door meer over zijn beroep te vertellen.

Een constructeur zorgt ervoor dat een gebouw overeind blijft staan en hij rekent uit hoe sterk verschillende onderdelen van een gebouw moet zijn. Dit doet een constructeur door eerst de tekening van een architect te bestuderen, dingen weg te laten, die voor het rekenwerk niet nodig zijn. Hierna wordt het gebouw in losse stukjes verdeeld en de nodige (heel ingewikkelde) berekeningen worden gemaakt. Bouwen begint van onderaan met de heipalen en het fundament. De constructbouwen 008eur rekent juist van boven (het dak) naar beneden.

Ook bruggen, dijken, wegen en vliegvelden worden door een constructeur aan een berekening onderworpen. Soms komen constructeurs voor uitdagingen te staan. Als bijvoorbeeld een vloer erg lang wordt, gaat hij te veel doorbuigen met alle gevolgen van dien. Een constructeur kan advies geven hoe dit verholpen kan worden, zodat het toch nog een goede vloer wordt. Of de vloer moet dikker worden of er wordt meer bewapening gebruikt in de vloer.

We kijken met elkaar terug op een aantal leerzame momenten. We willen meneer Dekker, de architect, en meneer ’t Hart, de constructeur, hartelijk bedanken voor de informatie die ze ons over hun beroep wilden geven. De kinderen weten nu wat een architect is én wat een constructeur doet!

Juf Angelique van der Hoogt

Fotoalbum

 
4 november 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019