Nieuwsbrief 09
 

20 december 2010

Zending
Op locatie 196 mochten we voor de actie Schoenmaatjes deze keer een bedrag van maar liefst € 184,16 ophalen en op locatie 821 een bedrag van € 197,27. Dit betekent dat we op dit moment nog ruim 70 euro nodig hebben om alle dozen van locatie 196 te kunnen verzenden. Hoewel de dozen 20 december naar het opslagdepot in Zevenhuizen worden gebracht, gaan we nog even door met het sparen van de verzendkosten. We sparen tot 28 januari voor Schoenmaatjes, we bevelen deze actie warm bij u aan. Alvast hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage!

Kerstvieringen
Deze week vinden dat de kerstvieringen plaats. Hierbij de exacte data en tijden:
Kleutergroepen: dinsdag 21 december van 18.30 uur–19.30 uur in de Kandelaarkerk (de ouders zijn hiervoor uitgenodigd);
Groepen 3, 4 en 5: woensdag 22 december van 19.00 uur–20.00 uur in de Kandelaarkerk (hierbij zijn geen ouders aanwezig; de deuren gaan die avond om 18.40 uur open);
Groepen 6, 7 en 8: woensdag 22 december van 19.30 uur–20.30 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Kerstviering kleuters op 21 december
Wat organisatorische mededelingen voor een prettig verloop van de kerstviering in de onderbouw. Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij de kerstfeesten van de onderbouw per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
Het is goed om alle aandacht te houden bij de viering; wij verzoeken u daarom geen foto’s te maken of te filmen. Er komt een reportage op de website te staan.
In verband met het voorbereiden van het Kerstfeest zijn de kinderen die middag vrij.
’s Morgens oefenen de kinderen in de kerk. Vanaf de locatie 196 gaan we lopen en zijn we weer om 12 uur terug op school.
De groepen 1/2 van juf Erna/Roelie en juf Sandra/Elsa gaan lopen, om 11.45 uur kunt u dan uw kind bij de Kandelaarkerk komen ophalen. De kleuters zijn op 21 december ’s middags vrij. We vieren het feest in de Kandelaarkerk van 18.30 -19.30 uur.

Collecte kerstvieringen
Zoals u wellicht weet, wordt er in de groepen 8 al een aantal jaren flink gespaard voor Vicky. Vicky is ons financieel adoptiekind van de stichting Compassion. Naast Vicky zijn er nog heel veel andere kinderen die via deze Christelijke Organisatie de kans krijgen op een beter leven. We willen Compassion en daarmee al deze kinderen graag een mooi Kerstcadeau geven. Wij zullen daarom tijdens de Kerstvieringen (zowel in de Kerk als in de klas) collecteren voor Compassion. We hopen op een mooi bedrag!

Kerstversiering
De school ziet er weer schitterend uit dankzij de inzet van vele ouders. Gezellig weer die kerstsfeer. Een ieder die geholpen heeft, verdient een complimentje!
Dan hierbij tevens de oproep om op maandag 10 januari ’s morgens onder schooltijd te helpen met het afhalen van de kerstversiering. Indien u een gaatje vrij heeft graag een mailtje naar ouderraad@kpnmail.nl
Vermeld hierbij wel graag op welke locatie u wilt helpen. Alvast hartelijk dank namens de ouderraad.

Kerstvakantie
Donderdag 23 december a.s. krijgen alle kinderen om 15.15 uur kerstvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 10 januari 2011 om 08.30 uur op school terug en wensen iedereen fijne feestdagen!

Vriendelijk verzoek
In verband met ruimte en hygiëne verzoeken wij u vriendelijk om wandel- en kinderwagens in de hal te laten staan en niet mee de gang in te nemen.

Open ochtend
Woensdag 26 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur ‘open ochtend’ (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en hun kind eventueel in te schrijven.

Gevonden voorwerpen
Donderdag 23 december a.s. liggen de gevonden voorwerpen uitgestald op beide locaties. U kunt kijken of er nog wat van uw kind(eren) bij ligt. Daarna gaan de spullen weg.

LIO-ers
Na de kerstvakantie zullen Daphne Zwang (groep 4a), Rosalinde v.d. Ridder (groep 5a) en Milou van Dijk (groep 7d) hun LIO-periode starten. Deze periode loopt tot de meivakantie. Gedurende deze tijd staan zij op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep en kunt u hen ook op de dagelijkse gang van zaken aanspreken. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de betreffende groepsleerkrachten.

Voorlichtingsavond groepen 8
Op woensdagavond 12 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso, alle andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind en allerlei bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. U bent van harte welkom!
Aanvang: 19.30 uur op locatie 821.

Vrij i.v.m. studiemiddag
Dinsdag 25 januari a.s. zijn alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

 
20 december 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018