Nieuwsbrief 13
 

21 februari 2011

Zending
Wij kunnen Sophietje (Vrienden voor het Kinderziekenhuis Sophia te Rotterdam) opnieuw blij maken met een mooi bedrag. Op locatie 196 haalden we de afgelopen week € 106,12 op en op locatie 821 was dat een bedrag van € 115,12. Alle gevers weer hartelijk bedankt!

Trouwe viervoeters
Ook vanaf deze plaats willen we u er nogmaals op wijzen dat het niet is toegestaan om honden mee het plein op te nemen. Dit in verband met de hygiëne en mogelijke angst bij de kleinsten onder ons.

Groepsindeling 2011-2012
Nee, we hebben natuurlijk nog geen groepsindeling voor het volgende cursusjaar en dat zult u ook vast niet van ons verwachten. Wel willen we u hier in hoofdlijnen het traject schetsen dat we aflopen om tot een weloverwogen indeling te komen.
In februari kunnen alle leerkrachten hun voorkeuren voor leerjaren, werkdagen e.d. middels een formulier aangegeven. In de maand maart wordt er gekeken met hoeveel groepen we kunnen gaan draaien en worden de leerkrachten over de leerjaren verdeeld.
Bij deze indeling zijn alle stafleden betrokken. In maart worden door de directeur dan ook individuele gesprekken met leerkrachten gevoerd als ze bijvoorbeeld in een ander leerjaar terecht komen of op andere dagen moeten gaan werken. Begin april weten de
leerkrachten dan in welk leerjaar ze terecht komen, op welke dagen ze gaan werken en met welke duo-collega. In april worden de klassen dan per leerjaar over de betreffende leerkrachten verdeeld. Hier worden de intern begeleiders bij betrokken omdat zij goed op de hoogte zijn van alle groepsprofielen. Natuurlijk wordt er ook aan de groeps-   leerkrachten gevraagd om bijzonderheden waar we bij de indeling eventueel rekening mee moeten houden, door te geven. Tevens wordt er in april een begin gemaakt met de indeling van de kleuters en de nieuwe groepen 3. Dit alles wordt dan in mei in concept bij de leerkrachten neergelegd, zodat zij hier ook nog naar kunnen kijken. Begin juni gaat de groepsindeling dan naar de ouders. Al met al is dit dus een traject dat van begin februari tot begin juni loopt. Natuurlijk heeft dat enige tijd nodig omdat we een grote school zijn, maar ook omdat we deze indeling altijd heel weloverwogen willen maken.

10-minuten gesprekken
Op dinsdag 29 en donderdag 31 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1/2:
De ouders van de ‘groep 0-kinderen’ die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf maandag 21 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 21 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5/6/7:
De kinderen van deze groepen krijgen de brief om voorkeuren aan te geven maandag 21 februari mee.

Juf Atie/juf Anita
Na de voorjaarsvakantie zullen juf Atie en juf Anita van werkdagen wisselen. Dit heeft inhoudelijk verder geen consequenties.

Juf Esther/juf Annienke
Na de voorjaarsvakantie zal juf Annienke de vrijdagochtenden niet meer voor de groep staan. Haar plaats wordt dan door juf Esther ingenomen.

Nieuws van de sportcommissie
De inschrijving voor het voetballen is inmiddels afgerond en we beginnen alweer met de volgende inschrijving! Binnenkort is het weer zover: het soft-/ honkbalseizoen gaat weer beginnen. Wij komen dan natuurlijk ook in actie, want eerder dan de afgelopen jaren staat het softbaltoernooi al op woensdag 30 maart gepland. Ook dit jaar kan bijna iedereen weer meedoen met deze stoere sport. Bijna iedereen, want je moet namelijk wel in groep 5, 6, 7 of 8 zitten. Jongens en meisjes spelen in gemengde teams.
Het ingevulde strookje moet je uiterlijk donderdag 24 februari bij je juf of meester inleveren. Let er op dat je dit op tijd doet, wanneer je het strookje te laat inlevert kan je niet meer worden ingedeeld.
Nieuw is, dat dit alles ook terug te lezen is op de website van de Johan Frisoschool: http://www.johanfriso.nl/ - schoolinfo - sport - sporttoernooien - softbal. Hier kun je ook het inschrijfformulier downloaden, printen, invullen en inleveren bij je juf of meester. Hebben je ouders nog vragen, dan kunnen ze contact opnemen met Jan Teerds of Erwin Louwman. (email: sport@johanfriso.nl).

Ouderhulp gezocht voor begeleiden op de computer
Voor de groepen 2 zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen met het computerprogramma Woordenstart voor kleuters. U krijgt van te voren instructie en u bent een ochtend of middag op school. Afhankelijk van het aantal ouders bent u 1 of meerdere keren in de maand aan de beurt. Helpt u mee?

Ouderenquête
Binnen korte tijd hopen we u de resultaten van de oudervragenlijst te kunnen presenteren. Aan de hand van deze resultaten wordt er nu, in overleg met de MR, een
analyse gemaakt.

Kledinginzameling
Onlangs hebben wij u laten weten dat de eerstvolgende kledinginzamelingsactie zou worden gehouden op maandag 28 februari. Aangezien deze datum in de voorjaarsvakantie valt, zal deze inzameling geen doorgang vinden. De eerstvolgende inzameling staat op de agenda voor maandag 16 mei. We hopen dat u de kleding voor ons blijft verzamelen en bewaren, zodat de containers op 16 mei goed worden gevuld!

Voorjaarsvakantie
De school is van 26 februari t/m 6 maart  a.s. gesloten in verband met de voorjaarsvakantie. De kinderen worden weer op maandag 7 maart a.s. om 08.30 uur op school verwacht.

 
21 februari 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018