Nieuwsbrief 14
 

14 maart 2011

Zending
Voor Sophietje is er op locatie 821 een bedrag van € 66,22 opgehaald en op locatie 196 een bedrag van € 84,10. Alle gevers weer ontzettend bedankt!

Op weg naar Pasen
Deze week begint de veertigdagentijd en ook op school besteden wij daar aandacht aan d.m.v. de dagopening uit “Kind op Maandag”.
In de veertigdagentijd wordt in alle groepen uit het Johannes Evangelie verteld. Met het prachtige project "Naar 't Goddelijk licht" groeien wij met de kinderen naar Pasen toe. Bij dit thema behoort het symbool van een zonnebloem, dat op een poster staat of op het digibord en in de klas getoond kan worden.
Elke week wordt er een nieuw "blad" van de zonnebloem geopend, waarop een stukje tuin zichtbaar wordt en daarbij worden ook de verhalen die deze week verteld zijn afgebeeld. In de school zullen op verschillende plaatsen zgn. "paashoekjes" met de poster te zien zijn, zodat de kinderen met u het thema kunnen volgen.
Ook op onze website zullen we hierop terugkomen.
De veertigdagenperiode sluiten we af met het vieren van het Paasfeest op donderdag 21 april. Daarbij zullen wij de paasviering afsluiten met een paasmaaltijd. Die dag zullen de kinderen om 13.00 uur vrij zijn.
In één van de volgende nieuwsbrieven krijgt u meer informatie over de paasviering.
Wij hopen op een fijne, inspirerende veertigdagentijd op weg naar Pasen.

10-minuten gesprekken
Op dinsdag 29 en donderdag 31 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1/2:
De ouders van de ‘groep 0-kinderen’ die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf maandag 21 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 21 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5/6/7:
De kinderen van deze groepen krijgen de brief met de uitnodiging a.s. vrijdag mee.

Ouderbijdrage 2011
Vele activiteiten die uw kind(eren) mogen genieten, worden bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen januari heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage bedraagt 20,00 euro per kind. Op de website (schoolinfo/OR) kunt u lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt. In de volgende nieuwsbrief zult u het exploitatie-overzicht over 2010 aantreffen. Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg (anitawillenborg@worldmail.nl)

Kids Specials vernieuwd!
Op onze schoolwebsite is veel informatie te vinden over het reilen en zeilen van de Frisoschool. In de reportages is te zien wat er allemaal in de klassen gebeurt en aan welk sporttoernooi weer door veel kinderen van de Friso is meegedaan. Sinds kort is er bij het onderdeel "sport" ook informatie te vinden over de actuele sporttoernooien. Vanaf vandaag is er weer iets nieuws op de website te beleven: de Kids Specials zijn vernieuwd! Voor elk seizoen en voor de kerstvakantie is er een "special" waarin voor de kinderen van alles te beleven is. Casper is gebleven, hij heeft het hier nog steeds goed naar zijn zin. Hij heeft zelfs een eigen Casper Special gekregen. Deze week duikt hij soms zomaar op de website op en wijst hij de weg naar de vernieuwde Kids Specials.

 
14 maart 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018