Nieuwsbrief 15
 

28 maart 2011

Zending
Voor Sophietje is er op locatie 821 een bedrag van € 37,15 opgehaald en op locatie 196 een bedrag van € 86,26. We sparen tot 8 april voor Vrienden van het Kinderziekenhuis Sophia te Rotterdam. Alle gevers weer ontzettend bedankt!

Videoclip
Namens de stichting ToBe gaat Erik van Vliet de komende weken enkele ochtenden met de kinderen uit de groepen 7 aan de slag. M.b.v. diverse videocamera’s gaan de kinderen in groepjes rondom de school opnames van elkaar maken. Alle filmpjes zullen uiteindelijk achter elkaar worden gemonteerd met daarbij muziek die de kinderen hebben meegebracht. Zo zal iedere klas een eigen videoclip krijgen. Woensdagochtend 30 maart begint groep 7b van juf Elsemieke. Op donderdagochtend 31 maart volgt groep 7a van meester Jan en maandagochtend 18 april is groep 7d van juf Judith/juf Milou aan de beurt. Groep 7c van juf Angelique sluit op woensdagochtend 20 april de reeks af. Alle kinderen kunnen hun eigen videoclip voor €2,50 kopen. Dit bedrag moeten de kinderen 2 dagen voordat de filmmaker op school komt aan hun eigen leerkracht geven.

Verjaardag
Hoera, juf Liesbeth en juf Judith zijn bijna jarig. Ze vieren hun feestje op vrijdag 8 april. De kinderen van deze juffen mogen die dag verkleed komen en hoeven geen eten en drinken mee te nemen. We gaan er een gezellige ochtend van maken!

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op dinsdag 12 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden! Het thema is dit jaar: “HIPHOP,” dus leef je uit! De planning is dat we om 9.30 uur in Het Palet met de show beginnen. Omdat we daar de hele ochtend blijven en het best warm kan zijn, mogen de kinderen zelf een flesje of pakje water (geen sap, siroop, fris o.i.d.) meenemen. Belangstellende ouders worden bij dezen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Vergeet u niet uw schoenen even uit te doen, voordat u de gymzaal in loopt? We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen versieren en opruimen van Het Palet. Wanneer u ons daarbij wilt helpen kunt u zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 u naar huis om te eten en verder gelden gewoon de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Exploitatieoverzicht Ouderraad
Bij deze nieuwsbrief vind u het exploitatieoverzicht van de ouderraad over het kalenderjaar 2010. Hierin kunt u lezen waaraan de door u betaalde ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Het exploitatieoverschot van 2010 lijkt misschien wat aan de hoge kant maar afgelopen jaar hebben wij moeten concluderen dat de meeste kerstbomen (zowel in de klassen als in de algemene ruimtes) toch zo langzamerhand aan vervanging toe zijn. Wij hebben, in verband met de uitverkoop, gewacht met de aanschaf van nieuwe kerstbomen tot na de feestdagen waardoor een groot deel van deze kosten doorschuiven naar de uitgaven van dit lopende kalenderjaar. Voor vragen m.b.t. het exploitatieoverzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (anitawillenborg@worldmail.nl).

Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werker, Alexander Kotzian, houdt wekelijks op donderdag spreekuur op locatie 196 (in het lokaal naast de directiekamer, op de eerste verdieping). Tussen 8.30-9.30 uur kunt u bij hem binnenlopen voor al uw vragen rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. U kunt Alexander rechtstreeks bereiken op het tel.nr: 06-11904110 of email: alexanderkotzian@flexusjeugdplein.nl.

Ouderenquête
Op onze website www.johanfriso.nl vindt u de uitslag van de ouderenquête en de bijbehorende analyse. Ook vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor het invullen.

Berichtje van de sportcommissie
De lente is nu echt begonnen en de “zomersporten” staan voor de deur. De zaalsporten zijn met een succesvol volleybaltoernooi afgesloten. Wat dat betreft kunnen we u geruststellen: dit schooljaar wordt u niet meer “lastig gevallen” met inschrijfformulieren voor sporttoernooien. Alle inschrijvingen zijn gesloten, er moet alleen nog gesport worden. Wij zijn blij dat bij de laatste toernooien genoeg ouders zich hebben opgegeven als begeleider, want zonder uw hulp zou het allemaal niet door kunnen gaan!
Op woensdag 30 maart slaan we af met het softbaltoernooi, wat wordt gehouden bij de The Hawks. Dit wordt gevolgd door het veldvoetbaltoernooi op 6 en 13 april. (Let er goed op wanneer en waar de verschillende teams moeten voetballen!). Dit zou voor de groepen 7 en 8 nog een vervolg kunnen krijgen met een finale, op 20 april.
Daarna gaan we op 16 april nog even hardlopen, verspringen etc. oftewel atletiekwedstrijden. Er hebben zich weer veel kinderen aangemeld, super! We hebben over dit toernooi nog wel het volgende te melden: nét voor afgelopen weekend kregen we het bericht door, dat ondanks de eerdere mededeling dat er zowel prijzen zouden zijn voor kinderen die al lid zijn van een atletiekvereniging als voor kinderen die (nog) geen lid zijn van een atletiekvereniging (wat we dus ook in het aanmeldformulier hebben aangegeven), dit op het toernooi toch helaas niet het geval zal zijn. Er zal bij de uitreiking van de medailles dus helaas net als vorig jaar geen onderscheid worden gemaakt tussen deze twee groepen kinderen. Wij hadden dat graag anders gezien, maar “meedoen is een stuk belangrijker dan winnen!".
Het sportseizoen wordt afgesloten door het veldkorfbaltoernooi op 18 mei met eventueel het vervolg op de finaledag op 25 mei.
We geven alle benodigde informatie (teamindeling, wedstrijdschema’s, data, tijden, locaties e.d.) natuurlijk op papier mee, maar jullie weten inmiddels dat dat allemaal ook op www.johanfriso.nl te vinden is in het schema onder het kopje “Sport” (bij schoolinfo). Zo kunt u alles op uw gemak nog eens rustig nalezen.
De sportcommissie wenst alle kinderen veel succes en plezier bij de komende sporttoernooien!

 
28 maart 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018