Nieuwsbrief 18
 

23 mei 2011

Sponsorloop
Donderdag 26 mei a.s. houden we op beide locaties (821 ’s ochtends en 196 ’s middags) een sponsorloop ten bate van het team van de politie Zuid-Holland Zuid dat ook aan de ROPARUN meedoet.  De sponsorformulieren moeten dinsdag 24 mei ingeleverd worden. Op 26 mei zal de politie op beide locaties voor de kinderen ook een demonstratie met politiehonden geven en met allerlei politieauto’s aanwezig zijn. We hopen met elkaar op een gezellige dag met een enorme opbrengst voor het goede doel!!!!!
Voor meer informatie over dit goede doel verwijzen we naar: www.roparunteamzhz.nl

10-minuten gesprekken
Dinsdag 14 juni a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken op aanvraag. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betreft dit alleen gesprekken voor ouders die daar echt behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen die na de kerstvakantie op school zijn gekomen. Voor de groepen 2 zijn er voor alle ouders gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 hebben hiervoor inmiddels de bekende brief meegekregen en voor de ouders van de lagere groepen hangen er vanaf maandag 6 juni a.s. intekenlijsten op de deur van het lokaal.

Hemelvaartsvakantie
De kinderen zijn van donderdag 2 t/m zondag 5 juni a.s. vrij.

Sportdag 25 mei a.s. (gr. 3, 4 en 5)
Op woensdag 25 mei is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. (N.B. niet parkeren bij de Nooduitgang van de sporthal s.v.p.). De kinderen en de begeleiders moeten zich tussen 08.30 uur en 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Uiterlijk 12.15 uur zal de sportdag afgelopen zijn. Met Groenland en Okidoki zullen ook afspraken gemaakt worden omtrent het brengen en halen van de kinderen. Deze dag is er ook een pauze. U kunt uw kind voor deze pauze wat te eten en drinken meegeven. Wilt u zorgen voor passende kleding? Omdat we dit jaar ook gebruik maken van de sporthal gaat de sportdag bij slecht weer (met een aangepast programma) gewoon door.
De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, kunt u deze stellen op dinsdag 24 mei (± 15.30 u) in het lokaal van meester Freddie (821). Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 25 mei!

Werken op de boerderij
Verschillende onderbouwgroepen gaan naar de kinderboerderij Weizigt. Het thema is werken op de boerderij. Het is handig om die dag oude kleren aan te trekken en kaplaarzen. Wilt a.u.b. het eten en drinken (als het erg warm weer is, voor 2x drinken) meegeven in een rugzakje, dat is makkelijk om te dragen. U kunt aan de leerkracht doorgeven of u mee wilt om te helpen. Per 4 kinderen hebben we een ouder nodig.
Groep 1A ( juf Liesbeth/Judith) : 07 juni.
Groep 1/2C ( juf Petra/Fien)    : 08 juni.
Groep 1/2D ( juf Ria/Erica)      : 09 juni.
Groep 1/2F ( juf Els/Yvonne)   : 14 juni.
Groep 1/2G ( juf Erna/Roelie)   : 15 juni.

Belangrijke data
25 mei: Sportdag middenbouw
26 mei: Sponsorloop
02 t/m 05 juni: Hemelvaartsvakantie
10 juni: Zomerfeest kleuters
13 juni: vrij i.v.m. Pinksteren
14 juni: 10- minuten gesprekken op aanvraag
14 juni: Musical groep 8c juf Mandy/juf Sandy
15 juni: Musical groep 8d meester Jan Willem
16 juni: Musical groep 8b meester Dick-Jan
17 juni: Musical groep 8a juf Christel
20 juni: Schoonmaak materialen
21 juni: Algemene Ledenvergadering Vereniging
27 juni: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 zijn ’s middags vrij)

 
23 mei 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018