Nieuwsbrief 19
 

6 juni 2011

Zending
Deze week mochten we op locatie 196 een bedrag € 141,00 ophalen voor de straatkinderen in Brazilië en op 821 was dat een bedrag van €33,20. We ondersteunen daarmee de familie Lukassen van Jeugd met een Opdracht die werkzaam is onder de straatkinderen in Brazilië. Meer informatie over dit spaarproject is te vinden op de website van de school. We willen alle gevers weer hartelijk bedanken voor de bijdragen!

Sponsorloop: geweldig!!!!!!!!!!!
Voor de sponsorloop hebben de kinderen inmiddels ruim € 14.000,00 bij elkaar
gebracht. Een geweldig resultaat, waarvoor hartelijk dank!

Afscheid
Helaas moeten we aan het einde van dit cursusjaar om formatieve redenen afscheid nemen van juf Liesbeth, juf Christel en juf Elsemieke. Daarnaast heeft juf Gerda besloten met pensioen te gaan. Natuurlijk zullen we op gepaste wijze van hen afscheid nemen!

Groepsindeling
Dinsdag 14 juni a.s. krijgen de kinderen de groepsindeling voor volgend cursusjaar mee.

10-minuten gesprekken
Dinsdag 14 juni a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken op aanvraag. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betreft dit alleen gesprekken voor ouders die daar echt behoefte aan hebben. Dit geldt ook voor de leerlingen van de instroomgroepen die na de kerstvakantie op school zijn gekomen. Voor de groepen 2 zijn er voor alle ouders gesprekken. Voor de kinderen uit de groepen 1 en 8 zijn er geen gesprekken. De kinderen uit de groepen 5 t/m 7 hebben hiervoor inmiddels de bekende brief meegekregen en voor de ouders van de lagere groepen hangen er vanaf maandag 6 juni a.s. intekenlijsten op de deur van het lokaal.

Aanmelden LunchLokaal
Beste ouders/verzorgers
Voor veel kinderen loopt de aanmelding van de overblijfdagen voor lunchlokaal gewoon door. Er zijn ook ouders die ervoor hebben gekozen de dag(en) voor 1 schooljaar aan te melden. Wij willen u er daarom aan herinneren ervoor te zorgen dat uw kind(eren) ook na de zomervakantie is/zijn aangemeld, zodat u niet voor extra kosten komt te staan.
Eenmaal aangemelde dagen kunt u altijd tot een dag van tevoren 23:59 uur annuleren. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Vakanties en dagen dat er op de hele school geen overblijf is, worden door lunchlokaal uit het systeem gehaald. Overblijf die komt te vervallen door bijvoorbeeld een schoolreis moet u zelf afmelden.

Belangrijke data
10 juni: Zomerfeest kleuters
13 juni: Vrij i.v.m. Pinksteren
14 juni: 10- minuten gesprekken op aanvraag
14 juni: Musical groep 8c juf Mandy/juf Sandy
15 juni: Musical groep 8d meester Jan Willem
16 juni: Musical groep 8b meester Dick-Jan
17 juni: Musical groep 8a juf Christel
20 juni: Schoonmaak materialen
21 juni: Algemene Ledenvergadering Vereniging
27 juni: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 zijn ’s middags vrij)

Afwezigheid Alexander Kotzian (schoolmaatschappelijk werk)
Alexander Kotzian, onze schoolmaatschappelijk werker, zal 9 juni a.s. niet aanwezig zijn. Er zal die dag dus ook geen inloopspreekuur zijn op locatie 196.  Op 16 en 23 juni is er nog wel inloopspreekuur (de laatste twee voor de zomervakantie). U bent voor vragen aan onze schoolmaatschappelijk werker van harte welkom tussen 8.30 en 9.30 uur op locatie 196.

Schoonmaak materialen onderbouw
Op maandag 20 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of deppen aangezien de afbeelding er anders afgaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Wie helpt? Dit gebeurt in week 25. Op de deur van de klas hangt er een intekenlijst met datum en tijd. De koffie staat klaar!

 
6 juni 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018