Nieuwsbrief 20
 

20 juni 2011

Zending
Voor de actie "Straatkinderen in Brazilië" hulpverlening die verleend wordt door Jeugd met een opdracht, mochten we op de locatie van 196 deze week een bedrag van € 30,85 ophalen en op locatie 821 was dat een bedrag van € 117,56. Alle gevers hartelijk dank!

Afscheid juf Gerda
Woensdag 29 juni a.s. is er vanaf 12.00 uur voor iedereen gelegenheid om onder het genot van een kop koffie afscheid van juf Gerda te nemen. Plaats is het lokaal van Gerda op locatie 196. U bent van harte welkom!

Bedankt!
Ook dit jaar willen we u als ouders van harte bedanken voor alle inzet voor en betrokkenheid bij onze school en we zullen dat vandaag ook nog op een andere wijze kenbaar maken.

Verkeerssituatie locatie 196
Met nadruk willen we er nogmaals op wijzen niet buiten de parkeervakken uw auto neer te zetten. De politie heeft gemeld de komende tijd weer met regelmaat te controleren en ook bekeuringen (70 euro!) uit te schrijven.

Belangrijke data
20 juni: Schoonmaak materialen
21 juni: Algemene Ledenvergadering Vereniging (20.00 uur locatie 821)
27 juni: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 zijn ’s middags vrij)
29 juni: Laatste schooldag groepen 8
30 juni: Laatste schooldag overige groepen

Laatste nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van het lopende cursusjaar. Mede namens alle collega’s wens ik iedereen een heel goede vakantie en graag tot maandag 15 augustus a.s.

Informatieavond
De informatieavond van het nieuwe cursusjaar staat gepland op dinsdag 13 september a.s.

Schoolzwemmen
De groepen 3 zwemmen het tweede half jaar en wel op de maandagmiddag.

Ouderlid gevraagd voor de MR
Wij zijn op zoek naar een ouder met affiniteit voor financiën, die minstens drie jaar mee wil denken in de Medezeggenschapsraad (MR). Belangstellenden kunnen contact op nemen met de secretaris van de MR Anky Gerritsen, agerritsen@johanfriso.nl.

 
20 juni 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018