Nieuwsbrief 02
 
5 september 2011

Kinderboekenweek 2011: Superhelden
Voorlees (groot)ouders, tantes, ooms gezocht voor de Kkinderboekenweek!
De Kinderboekenweek is van woensdag 5 t/m 14 oktober. Wij zoeken (groot)ouders, ooms en tantes die als afsluiting van de Kinderboekenweek 2011 in een groep willen voorlezen. In overleg met de leerkracht van de betreffende groep bereidt u een boek voor m.b.t. het thema Helden om voor te lezen in een bouw naar keuze. Het zou natuurlijk leuk zijn als u als de held uit uw verhaal verkleed komt. Alleen bij voldoende aanmeldingen kan dit voorlezen plaatsvinden. Het voorlezen is gepland op vrijdag 14 oktober om 08.45 uur. Wilt u voorlezen dan ontvangen wij graag vóór 16 september per mail uw aanmelding. Graag o.v.v. naam van de leerling, de groep van de leerling en de relatie tot de leerling.
Voor de onderbouw kunt u mailen naar: Juf Deanne, dwelgraven@johanfriso.nl
Voor de middenbouw kunt u mailen naar: Juf Klazien, kmeeldijk@johanfriso.nl
Voor de bovenbouw kunt u mailen naar: Juf Eleonora, evisser@johanfriso.nl
De opening van de Kinderboekenweek zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober.
De kinderen mogen die morgen verkleed komen als held uit hun favoriete boek.
Wij kijken uit naar een spannende Kinderboekenweek.


Schoolfotograaf
Op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 september a.s. is de schoolfotograaf er weer.
De groepen zijn als volgt ingedeeld: op woensdag locatie 821 de groepen 5 en 6, op donderdag locatie 196 en op vrijdag locatie 821 de groepen 1, 2 , 7 en 8.
Op woensdagmiddag 7 september kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor nog intekenen op de lijsten die bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen)hangen.

Informatieavond groep 1 t/m 8
Dinsdag 13 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De eerste ronde begint om 19.30 uur en de tweede om 20.45 uur.

Groep 2b: juf Cynthia
Met ingang van maandag 12 september a.s. zal juf Cynthia haar LIO-periode (Leerkracht In Opleiding) in deze groep starten. Zij staat dan tot de kerstvakantie op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep en is op die dagen ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Op donderdag en vrijdag staat juf Petra voor de groep.

Vrij i.v.m. schoolreis
Zoals ook op de Activiteitenkalender staat vermeld, zijn de groepen 1, 2 en de groepen 8 donderdag 22 september a.s. vrij in verband met de schoolreis van de groepen 3 t/m 7.

Specialisatie in groep 7
Vandaag hebben alle leerlingen in groep 7 een formulier meegekregen m.b.t. de specialisaties die we in deze jaargroep aanbieden. Twee keer per jaar werken de leerlingen zes vrijdagmiddagen aan een specialisatie-vak. Ze kunnen op het formulier hun voorkeur aangeven. Daarbij kan gekozen worden uit:
- sport
- speksteen bewerken
- drama
- textiele werkvormen
- techniek
- een filmstrip maken op de computer
- vilten
Het formulier moet uiterlijk 12 september bij de groepsleerkracht worden ingeleverd. De eerste specialisatie start op 30 september.

Schoolmaatschappelijk werkFlexus Jeugdplein
Wat houdt dat in?

Vragen rondom de opvoeding van uw kind?
Opvoeden is niet makkelijk. Soms loopt u met uw kind tegen problemen aan waar u geen oplossing voor weet. Dit kan veel vragen oproepen.
Voorbeelden van vragen zijn:
• Waarom luistert mijn kind niet naar mij?
• Mijn kind wil niet naar school gaan, wat kan ik daar aan doen?
• Ik denk dat mijn kind gepest wordt op school, wat nu?
• Mijn kind lijkt ongelukkig, hoe kan ik helpen?
• Hoe stel ik op een goede manier grenzen aan het gedrag van mijn kind?
• Hoe kan ik mijn kind helpen de echtscheiding een plekje te geven?
• Mijn kind is snel boos of juist erg stil, hoe kan ik mijn kind helpen?
• Er is iemand uit onze naaste omgeving overleden, hoe gaan we hiermee om?

De schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker van Flexus Jeugdplein kan u helpen met het vinden van een antwoord op uw vragen. Wij werken samen met u en met de school van uw kind. Door middel van een paar gesprekken probeert de schoolmaatschappelijk werker samen met u een oplossing voor het probleem te zoeken. Lukt dit niet, dan zorgt hij ervoor dat er andere hulp voor uw gezin gevonden wordt. U wordt dan doorverwezen. De hulp die de schoolmaatschappelijk werker u biedt is gratis.
Alexander Kotzian is de schoolmaatschappelijk werker van de Johan Frisoschool. Hij is iedere donderdag op de school aanwezig. Tevens is er iedere donderdagochtend van 8:30-10:00uur inloopspreekuur, op de hoofdlocatie: 196.

Hoe is de schoolmaatschappelijk werker te bereiken?
Wilt u iets vragen of een afspraak maken, dan is de schoolmaatschappelijk werker op de volgende manier te bereiken: u kunt Alexander Kotzian rechtstreeks bereiken bij Flexus Jeugdplein, afdeling Schoolmaatschappelijk Werk. Telefoon: 06-11904110 of email: alexanderkotzian@flexusjeugdplein.nl

 
5 september 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018