Nieuwsbrief 03
 

19 september 2011

Zending
We zijn nu vier weken op weg en hebben al heel wat spaarcenten mogen ontvangen. De spaarkaart hangt weer op de deur en elke ochtend klinkt het spaarliedje: "Kun je sparen, kun je sparen, voor een ander iets bewaren, iemand die te weinig heeft, is heel blij met wat jij geeft". Op locatie 196 staat de spaarthermometer op € 156,35 en op locatie 821 is dat € 45,72. Hartelijk dank!!!
Waar sparen we voor?
We sparen tot november voor jonge kinderen in de Windhoek gelegen in het land Namibië (Afrika). We willen als school graag een steentje bijdragen om de kleuters aldaar ook aan onderwijs te helpen. Formeel is er namelijk geen onderwijs voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar. Er is een lokale stichting in 2008 opgericht met als doel het ondersteunen van de ontwikkeling en het onderwijs aan jonge kinderen in Namibië. In Nederland wordt het centrum ondersteund door de Stichting Wake up! Windhoek. De motivatie is vooral: kinderen kansen geven! De intentie is uit te groeien tot een fonds waarmee de kinderen en leerkrachten van het centrum uiteindelijk structureel ondersteund worden. Meer weten? http://www.wakeupdaycarenamibia.com

Schoolreis groepen 3 t/m 7
Komende week is het dan zover: alle kinderen uit de groepen 3 t/m 7 gaan komende donderdag 22 september op schoolreis! Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee met de laatste informatie. De ouders die meegaan als begeleiders ontvangen ook  vandaag een pakketje via hun kind over de reis die gaat komen. Willen ouders die verwachten dat hun kind reisziek  is, dit komende week melden aan de leerkracht van hun kind. Nog even de tijden met locaties op een rijtje:
Groepen 3 en 4: Naar De Belhamel Lage Zwaluwe. Vertrek: 9.00 uur; Terug: 16.00 uur. 
Groepen 5 en 6: Naar Archeon Alphen a/d Rijn. Vertrek: 9.00 uur; Terug: 17.00 uur.
De 4 groepen 7: Naar Duinrell in Wassenaar. Vertrek: 9.45 uur; Terug: 17.00 uur.
Willen de ouders die hun kind(eren) bij locatie 821 komen uitzwaaien er rekening mee houden dat er alleen geparkeerd kan worden op de parkeerplaats tussen locatie 821 en Groenland! Om veel verkeersproblemen te voorkomen hopen we dan ook dat er veel ouders op de fiets komen.

Vrij i.v.m. schoolreis
Zoals ook op de Activiteitenkalender staat vermeld, zijn de groepen 1, 2 en de groepen 8 donderdag 22 september a.s. vrij in verband met de schoolreis van de groepen 3 t/m 7.

Afscheid meester Bert van de Loosdrecht
Op woensdag 28 september 2011 nemen we als school afscheid van onze directeur, meester Bert van de Loosdrecht. Dit doen we natuurlijk samen met de kinderen, de voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang!
Als u meester Bert persoonlijk gedag wilt zeggen, dan is daar “in de wandelgangen” gelegenheid voor op donderdag 29 en vrijdag 30 september.
Met 2 locaties kan het misschien even lastig zijn om meester Bert te treffen. Mocht u meester Bert niet treffen op de locatie van uw keuze, geef het dan even door aan Maureen (196) of Richie (821). Zij weten wanneer meester Bert weer aanwezig is.

Handig met de naaimachine
Voor de specialisatie in groep 7 hebben we een ouder nodig die kan helpen met het naaien van een kussen/tas.
Het gaat om 6 vrijdagmiddagen: 7 oktober t/m 11 november. Wie kan er komen helpen? U kunt contact opnemen met juf Fien.

Naar Weizigt
De kleuters van locatie 196 gaan in deze periode naar Weizigt, daar wordt het spel 'kleurenganzenbord' onder leiding van ouders gedaan. We gaan met de bus. Wilt u het eten en drinken meegeven in een rugzak en het is handig om uw kind oude kleding aan te trekken. Het is op een ochtend onder schooltijd.
Groep 1C    : 20 september
Groep 1/2E : 21 september
Groep 2B    : 23 september
Groep 1/2F : 6 oktober

Groepen 7
In september organiseert Natuur en Milieucentrum Weizigt op het landgoed Dordwijk weer een reeks lessen voor de groepen 7 van onze school. Dit landgoed is normaal gesproken niet opengesteld voor het publiek. De natuurwaarde is erg groot en juist in de herfst zullen de kinderen extra genieten van de speurtocht die voor hen is uitgezet. Dit alles vindt plaats op de volgende ochtenden:
20 september : groep 7d juf Angelique
21 september : groep 7c meester Jan
23 september : groep 7b juf Milou
27 september : groep 7a juf Judith

Ophalen sporttenues
In de speciale brief van 25 augustus jl. hebben we vermeld waarom en hoe we het gebruik van schooltenues vanaf dit jaar gaan regelen. Mocht u dit nog eens precies willen nalezen, kijk dan op de website bij "sport" en als u dan naar beneden scrolt komt u bij het kopje tenues, waar u het oranje woord sporttenue kunt aanklikken en vervolgens de hele brief nog eens kunt lezen. In deze brief geven we o.a. aan de data te noemen waarop de sporttenues te verkrijgen zijn.
Voor de (ouders van) kinderen die meedoen aan het handbaltoernooi, het zaalkorfbaltoernooi en/of het zaalvoetbaltoernooi hebben we de volgende mededeling:
u kunt op maandag 26 september 's middags van 15.15 u tot 16.15 u of 's avonds van 19.00 u tot 20.00 u op locatie 821 een tenue voor uw kind(eren) komen halen.
De borg bedraagt, zoals ook in eerder genoemde brief staat vermeld, €25,00, ter plaatse te overhandigen.
Voor alle duidelijkheid: deze datum geldt alleen voor kinderen die zich hebben ingeschreven voor het handballen, zaalkorfballen en/of zaalvoetballen. Voor kinderen die later in het jaar mee willen doen met andere toernooien plannen we t.z.t. momenten waarop de tenues kunnen worden afgehaald. Dit zullen we ook in de nieuwsbrief bekend maken.
Misschien ten overvloede, maar kinderen die willen deelnemen aan schoolsporttoernooien waarbij ze (met hun team) de Johan Frisoschool vertegenwoordigen, moeten ook herkenbaar zijn als leerling van de Johan Frisoschool en dus het verplichte schooltenue dragen; zonder schooltenue kunnen ze niet helaas meedoen.
Houdt u de nieuwsbrieven in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes over sport op de Johan Friso! MvG namens de sportcommissie, Meester Enrico.

 
19 september 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018