Nieuwsbrief 04
 

3 oktober 2011

Beste ouders,
afgelopen woensdag is er voor mij een periode van 11 geweldig mooie jaren op de Friso tot een einde gekomen en wel met een schitterende 'afscheidsdag'. Ook u ontzettend bedankt voor alle dingen die ik gekregen heb, zoals de schitterende foto's van de hele school, de rit in de jeep, etc, etc.
Ik wil u hierbij tevens van harte bedanken voor het vertrouwen en alle vormen van samenwerking in die afgelopen jaren en ik ben ervan overtuigd dat dit alles onder leiding van mevr. Van Heusden niet anders zal zijn dan u gewend was.
Met vriendelijk groet, Bert v.d. Loosdrecht.

Beste ouders,
vanaf vandaag ben ik de nieuwe directeur van de CBS Johan Friso. Zoals u weet, ken ik onze school al ruim 10 jaar van binnenuit. Door mijn eindverantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg en mijn staffunctie op dit gebied heb ik al heel veel ouders en kinderen persoonlijk leren kennen in de afgelopen jaren.
De komende tijd zal ik in heel veel opzichten 'hernieuwd' kennismaken met kinderen, ouders, commissies en extern betrokkenen. Daarin zie ik uit naar een voortzetting van de prettige samenwerking met collega’s en u als ouders.
Met vriendelijke groeten, José van Heusden.

Zending
We mochten op de locatie 196 een bedrag ophalen van maar liefst € 129,68!
Het totaal staat nu op ruim € 286,00!! Alle gevers weer hartelijk bedankt. We sparen tot november voor kleuters in de Windhoek, dit is een plaats in Namibië gelegen in het werelddeel Afrika. Het is daar geen vanzelfsprekendheid dat kinderen in de leeftijd tot 6 jaar naar school gaan. Dit spaarproject bevelen we daarom van harte bij u aan! Voor meer informatie kijk ook op de website van de school onder het kopje zending.

Kinderboekenweek - wijziging
In tegenstelling tot eerdere berichten in de nieuwsbrief mogen de kinderen als afsluiting van de kinderboekenweek verkleed als hun boekenheld naar school komen. Dit is op vrijdag 14 oktober. Op woensdag 4 oktober komen de kinderen dus 'gewoon' als zichzelf.

Etalage boekhandel Vos & van der Leer
In verband met de kinderboekenweek hebben enkele groepen werkstukken aangeleverd voor de etalage van boekhandel Vos en van der Leer. De creatieve werken van de groepen 1d, 2a, 2b, 5a en 8b zijn te bewonderen in winkelcentrum 'De Bieshof'. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen!

Handig met de naaimachine (herinnering)
Voor de specialisatie in groep 7 hebben we een ouder nodig die kan helpen met het naaien van een kussen/tas.
Het gaat om 6 vrijdagmiddagen: 7 oktober t/m 11 november. Wie kan er komen helpen? U kunt contact opnemen met juf Fien.

Wereld Schoolmelkdag
Woensdag 28 september j.l. was het Wereld Schoolmelkdag. Wij hebben ons aangemeld voor de “probeerdag Campina op School” en daarom krijgen alle kinderen op 4 oktober a.s. om 15.00 uur een pakje halfvolle melk en een kinderpagina met melkweetjes en Pauzepret mee naar huis.

Vrij i.v.m. studiemiddag
Zoals u in de activiteitenkalender heeft kunnen lezen, zijn alle groepen dinsdag 11 oktober ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst van het personeel.

Herfstvakantie
Van 17 t/m 21 oktober is er geen school i.v.m. de herfstvakantie.

Ontruimingsoefening
Op beide locaties hebben we in de afgelopen week een ontruimingsoefening gehouden. Hierbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Tweede ophaalmoment sporttenues
In de speciale brief van 25 augustus jl. hebben we vermeld waarom en hoe we het gebruik van schooltenues vanaf dit jaar gaan regelen. Mocht u dit nog eens precies willen nalezen, kijk dan op de website bij "sport" en als u dan naar beneden scrolt komt u bij het kopje tenues, waar u het oranje woord sporttenue kunt aanklikken en vervolgens de hele brief nog eens kunt lezen. In deze brief geven we o.a. aan dat we in de nieuwsbrieven de data noemen waarop de sporttenues te verkrijgen zijn.
Tijdens het eerste ophaalmoment op maandag 26 september zijn er al ca. 150 ouders geweest om een tenue voor hun zoon/dochter op te halen. Tijdens het handbaltoernooi van afgelopen woensdag hebben alle kinderen in een Johan Friso tenue meegedaan en om dat ook tijdens het komende zaalkorfbaltoernooi (gr 3 en 4) en zaalvoetbaltoernooi voor elkaar te krijgen hebben we voor diegenen die nog geen tenue hebben en zich wel hebben ingeschreven voor (één van) de genoemde toernooien een tweede ophaaldag ingepland:
dinsdag 4 oktober ’s middags van 15.15u tot 16.15u en ’s avonds van 19.00u tot 20.00u.
Voor kinderen die later in het jaar mee willen doen met andere toernooien plannen we t.z.t. momenten waarop de tenues kunnen worden afgehaald. Dit zullen we ook in de nieuwsbrief bekend maken.
De borg bedraagt, zoals ook in eerder genoemde brief staat vermeld, €25,00, ter plaatse te overhandigen.
Misschien ten overvloede, maar kinderen die willen deelnemen aan schoolsporttoernooien waarbij ze (met hun team) de Johan Frisoschool vertegenwoordigen, moeten ook herkenbaar zijn als leerling van de Johan Frisoschool en dus het verplichte schooltenue dragen; zonder schooltenue kunnen ze helaas niet meedoen.
Houdt u de nieuwsbrieven in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes over sport op de Johan Friso! M.v.g. namens de sportcommissie, Meester Enrico.

 
3 oktober 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018