Nieuwsbrief 05
 

24 oktober 2011

Medezeggenschapsraad
Voor dit cursusjaar hebben wij door het vertrek van Floris Klink een vacature in de medezeggenschapsraad. Inmiddels heeft zich een kandidaat aangediend: Gert-Jan Prosman. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief alvast aan u voor. Bent u ook geïnteresseerd in onze MR en wilt u tegenkandidaat zijn, dan kunt u zich voor 1 november melden bij Jenny Timmers, secretaris van de MR (tel. 078 616 62 02). Als zich tegenkandidaten melden, dan zullen we op korte termijn een verkiezing uitschrijven. Zonder tegenkandidaten zal Gert-Jan gekozen worden.

Nieuw MR lid
Mijn naam is Gert-Jan Prosman en ik ben vader van 3 prachtige kinderen die allemaal op de Johan Frisoschool zitten. Mede daardoor ben ik al betrokken bij de school. Betrokkenheid van ouders bij de (middelbare) scholen heeft onlangs de kranten weer gehaald. Betrokkenheid van ouders bij onderwijs is belangrijk en wordt door de overheid benadrukt. De Johan Friso is een school waar niet alleen de cognitieve, sociaal emotionele maar ook de bewustwording van de waarde van christelijke identiteit belangrijk wordt gevonden. Door deel te nemen aan de MR wil ik op al deze aspecten een bijdrage leveren aan de (beleid)ontwikkeling op onze school.

10-minutengesprekken
Groep 5 t/m 8:
De kinderen uit deze groepen krijgen deze week de brief mee waarop u uw voorkeur voor een datum kunt aangeven.
Groep 3 en 4:
Vanaf vrijdag 11 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2:
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf vrijdag 11 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minutengesprek uitgenodigd.

Dramalessen
In verschillende groepen geeft dhr. E. v. Heusden een aantal dramalessen. Naast het feit dat deze lessen voor de kinderen erg leuk zijn, is het voor de leerkrachten een extra ondersteuning ter bevordering van de groepsvorming.

Uw kind binnen brengen (groep 3 t/m 8)
Nu de gewenningsperiode van dit cursusjaar weer bijna voorbij is, is het na de herfstvakantie niet meer de bedoeling dat de kinderen in de klas gebracht worden; dit om de drukte in alle gebouwen enigszins tegen te gaan. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan er na schooltijd natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden. De kinderen van de groepen 3 mogen ’s ochtends overigens nog wel binnen gebracht worden.

Zending
Tot aan de maand november sparen we nog door voor schoolgaande kinderen in Namibië. We zijn erg blij dat de thermometer gestaag oploopt! Op locatie 196 is dat momenteel een bedrag van 318 euro en 3 cent. Alle gevers enorm bedankt! Voor informatie met betrekking tot de spaarprojecten, raadpleeg de site van de school.

tekst aangepast op 17-06-2013

 
24 oktober 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018