Ouderraad

De ouderraad van onze school bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich samen met de leerkrachten inzet voor allerlei activiteiten op onze school. Alle ouderraadsleden hebben één of meer kinderen die op de Johan Friso zitten. De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Karina van Est.

Secretaris: Dianne Kilsdonk. Zij verzorgt de notulen van de ouderraad en bewaakt de protocollen.
 
Penningmeester: Filiz Ilhan. Tot haar taken behoort o.a. het maken van de jaarlijkse begroting, het beheren van de kas en het innen van ouderbijdragen. 
 
Moniek Boeije
Yvette CrentsilOR 2017-2018 001
Mariëlle Dauvillier
Karina van Est, voorzitter
Angelique Hollaar-Lalta
Filiz Ilhan, penningmeester
Dianne Kilsdonk, secretaris
Esther Kooij
Miranda van Leuzen
Maritza Mahabier
Hakima Mahyou
Faranaz Mohamod
Bianca Pipping
Nancy Struik
Magaly Verkerke
Virginia Wesdorp


Hoe werkt de ouderraad?

Vol enthousiasme organiseren wij met de leerkrachten activiteiten tijdens het schooljaar. Aan het begin van ieder schooljaar worden alle activiteiten op een commissielijst vermeld. Alle ouderraadsleden krijgen daarna de gelegenheid aan te geven aan welke activiteiten zij hun bijdrage willen gaan leveren. Wij maken daarbij onderscheid tussen grote (ongeveer 4 leden) en kleinere (tot 2 leden) commissies (activiteiten).

Activiteiten waar de ouderraad bij betrokken is:

 • Afscheid groepen 8
 • Bijdrage busvervoer
 • Budgetten groepen
 • Decoratie gebouwen  
 • Fietsverkeersexamen
 • Jantje Beton loterij 
 • Kabouterpad
 • Kerstcadeaus
 • Kerstvieringen
 • Kledingactie
 • Kinderboekenweek
 • Viering verjaardag Koning Willem-Alexander 
 • Musical groepen 8
 • Open ochtend voor nieuwe leerlingen 
 • Paasviering
 • Project
 • Schoolfotograaf
 • Schoolreis
 • Sinterklaasfeest
 • Speelgoedkratjes aanvullen
 • Sportdagen
 • Traktatie
 • Zomerfeest


Vergaderingen 

Gemiddeld één keer per 2 maanden vergaderen wij met de hele ouderraad en juf Fien Tukker en juf Helene de Klerk (bouwcoördinatoren resp. onder- en middenbouw). Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt. Voorafgaand aan deze vergaderingen wordt er door de voorzitter en de 2 bouwcoördinatoren voorvergaderd. Daarnaast vergaderen de commissies ook nog apart met elkaar. Soms met leerkrachten maar vaak ook alleen met ouderraadsleden.


Ouderbijdrage/begroting

Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangen alle ouders/verzorgers van ons een brief met betrekking tot het betalen van de ouderbijdrage. Van die bijdrage worden de eerder genoemde activiteiten bekostigd. In het eerste kwartaal ontvangt u een exploitatieoverzicht over het voorgaande jaar. 

Wij zijn geheel afhankelijk van deze bijdrage. Aangezien de ouderbijdragen niet alle kosten dekken, doen wij 1x per 2 jaar mee met de Jantje Beton loterij en 2x per jaar met de kledinginzameling. Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids.

In de laatste weken van het jaar komen de penningmeester, voorzitter en een ouderraadslid bij elkaar om de begroting voor het aankomende jaar te maken. Wij gaan hierbij uit van een prognose van wat wij hopen te ontvangen. 


Contact

Heeft u algemene vragen m.b.t. de ouderraad, dan kunt u contact opnemen met Karina van Est, (karinawaardenburg (at) hotmail (dot) com) .
Voor financiële vragen: Filiz llhan, 06-48830375 /filizilhan2@hotmail.com.

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 06-12-2019