Nieuwsbrief 06
 

7 november 2011

Groepen 8 naar SSPB
Op donderdag 10 november gaan de groepen 8 naar SSPB (BouwVak Opleiding). De kinderen kunnen daar kennismaken met het werken in de bouw. Zo zullen ze in kleine groepjes mogen proberen een straatje te leggen, een muurtje te metselen, iets te timmeren en dakpannen te leggen. Bovendien mogen ze een kunstwerkje schilderen. Het houtwerk en het schilderwerkstuk mogen ze meenemen naar huis. Alle kinderen worden door leerlingen van SSPB begeleid.
We gaan er met de bus naar toe.
- Om ongeveer 09.40 uur vertrekken groep 8A (juf Monique) en 8B (juf Mandy) naar SSPB. We hopen iets na 12.00 uur weer terug te zijn op school.
- Om ongeveer 12.40 uur vertrekken groep 8C (meester Jan-Willem) en 8D (meester   Dick Jan). We hopen iets na 15.00 uur weer terug te zijn op school.
De kinderen kunnen die dag beter wat oudere kleding aantrekken. Bovendien moeten ze een niet te kleine tas meenemen. De kinderen uit groep 8C en 8D blijven tussen de middag op school en moeten dus een lunchpakketje meenemen.
Kinderen uit deze 2 groepen die tussen de middag naar de BSO gaan, moeten even doorgeven dat ze die dag niet komen lunchen.

Bericht van de sportcommissie
De eerste sporttoernooien zijn alweer achter de rug en de volgende toernooien staan alweer voor de deur. Allereerst het schaaktoernooi op woensdag 16 november 2011. De inschrijving hiervoor is al gesloten. In de kerstvakantie is er op dinsdag 27 december 2011 het tafeltennistoernooi, inschrijving vanaf groep 6. In de tweede week van de vakantie staat het basketbaltoernooi op ons te wachten, namelijk op woensdag 4 januari 2012, inschrijving vanaf groep 5. De inschrijvingen hiervoor zijn al begonnen, strookjes om in te schrijven zijn uitgedeeld in de klas, maar kunnen ook gedownload worden op de website: schoolinfo -> sport -> schema van de sporttoernooien (oranje is aanklikbaar). Hier is ook de teamindeling van het schaaktoernooi te vinden. De strookjes voor het tafeltennis en basketbal moeten uiterlijk 16 november ingeleverd zijn. Houd er wel rekening mee, dat deze toernooien in de kerstvakantie worden georganiseerd. Dus als je (misschien) op vakantie gaat, is het niet handig om je op te geven. Je teamgenoten komen dan wellicht een speler te kort. Door vele (te) late afzeggingen hebben we tijdens het afgelopen zaalvoetbaltoernooi een team moeten terugtrekken en dat is erg vervelend. Voor degenen die nog geen shirt hebben, komt er nog een sporttenue-afhaaldag, dus houd de nieuwsbrieven in de gaten!

10-minuten gesprekken 21 en 23 november a.s.
Groep 1/2:
In de kleutergroepen hangen de intekenlijsten op de deur van de lokalen. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Er hangen intekenlijsten op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groepen 5-8:
Inmiddels heeft u via uw zoon/dochter de uitnodiging voor het 10-minuten gesprek en het betreffende tijdstip van het gesprek ontvangen.

Procedure bij het aanvragen extra verlof
Wij verzoeken u vriendelijk in geval van een verlofaanvraag de procedure te volgen die in de schoolgids beschreven staat in paragraaf 7.4 (blz. 35 t/m 37). Niet tijdig ingediende verzoeken kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Welkom, Welkom Sinterklaas
Nog zes nachtjes slapen en dan komen Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Nederland. Zoals u wellicht in de media heeft kunnen vernemen, zal Sinterklaas zijn stoomboot deze keer in Dordrecht afmeren. Daarom zijn we dit jaar een mooi welkomstlied aan het leren op alle scholen in Dordrecht. Als Sinterklaas na zijn tocht door de stad aankomt op het Scheffersplein, zal dit Welkomstlied voor Sinterklaas worden gezongen. Dit wordt live op TV uitgezonden.
Ook op de Johan Frisoschool zijn wij natuurlijk vol verwachting van de Sint. De komende weken zal er dan ook het een en ander gebeuren in het teken van de Sint. Samen met de kinderen kunt u de belevenissen van Sint en de pieten volgen via het Sinterklaasjournaal van de NTR, waar wij op school zoveel mogelijk bij aan zullen sluiten. Vanaf woensdag 9 november is het Sinterklaasjournaal te zien om 17.40 uur op Ned. 1 bij www.zappelin.nl. Herhaling om 7.30 uur, 12.30 uur en 14.00 uur op Ned. 3.

Sint belangrijke data
Maandag 14 november: De kinderen van de groepen 5 t/m 8 trekken vandaag lootjes met elkaar. De bedoeling is dat er een cadeautje (van ongeveer 4 euro) voor het betreffende kind wordt gekocht en hier een leuke surprise van wordt gemaakt met een gedicht erbij. Dit wordt dan mee naar school genomen op maandag 5 december als de Sint zijn verjaardag bij ons op school hoopt te vieren.
Maandag 21 november: Alle kinderen mogen op school hun schoen zetten.
Maandag 5 december: Deze dag hoopt Sinterklaas ons een bezoek te brengen. We nodigen u uit om op locatie 196 buiten met ons zijn komst af te wachten. Later op de ochtend hoopt Sinterklaas locatie 821 te bezoeken. Wij wensen u en de kinderen een fijne Sinterklaastijd!

Mediaopvoeding
TV, internet, social media, games en mobiele telefonie. Kinderen komen er dagelijks mee in aanraking en zijn er vaak uren mee bezig. Ze beleven er veel plezier aan, maar weten niet altijd hoe ze media kritisch kunnen bekijken of hoe ze er zelf bewust mee om kunnen gaan. Om hier meer aandacht aan te schenken, doen alle 4 de groepen 7 tijdens de Week van de Mediawijsheid (19 t/m 27 november) ook mee aan MediaMasters2011. MediaMasters2011 is een super spannende, interactieve media-ervaring die gedurende een week onafhankelijk van niveau, voorkennis en achtergrond door alle leerlingen gespeeld kan worden. Ouders van deze groepen ontvangen volgende week een brief met verdere informatie.

Rapporten/plakboeken
Donderdag 24 november krijgen de kinderen hun rapport of plakboek mee.

Muziek- en Theaterwerkplaats PAN
Voor kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 bestaat de mogelijkheid om mee te gaan doen met één van de kindergroepen van Muziek- en Theaterwerkplaats Pan in Oudelandshoek. De twee kindergroepen van Pan in Oudelandshoek repeteren op dinsdagmiddag op obs de Bever, ingang Mahonie 20 in Dordrecht. Er is een groep van 15.30 uur-16.30 uur en een groep van 16.30 uur–17.30 uur. De groepen staan onder leiding van Jaap Schallenberg. Door middel van toneel- en muzieklessen krijgen kinderen de mogelijkheid spelenderwijs muzikale en theatrale vaardigheden te ontwikkelen, met als eindresultaat een muziek- en theatervoorstelling.
Kosten voor deelname zijn 18 euro per maand, 12 maanden per jaar. De maand waarin de eerste bijgewoonde repetitie valt is gratis en geldt als kennismakingsperiode. Er zijn tenminste 36 bijeenkomsten per jaar. De deelname kan maandelijks beëindigd worden. Aanmelden kan door te mailen naar pan@jaapschallenberg.nl of door te bellen met 06-20396436. Voor meer informatie kunt u kijken op www.jaapschallenberg.nl.

 
7 november 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018