Nieuwsbrief 07
 

21 november 2011 

10-minuten gesprekken
Vandaag maandag 21 november en woensdag 23 november a.s. zijn er 10-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 8.

Sint
Maandag 5 december: deze dag hoopt Sinterklaas ons een bezoek te brengen. We nodigen u uit om op locatie 196 buiten met ons zijn komst af te wachten. Later op de ochtend hoopt Sinterklaas locatie 821 te bezoeken. In verband met de Sintviering zijn alle groepen op maandag 5 december a.s. ’s middags vrij.

Rapporten/plakboeken
Donderdag 24 november krijgen de kinderen hun rapport of plakboek mee.

Zending
Het eerste spaarproject met de bestemming kleuters van de Windhoek in Namibië (Afrika) naar school te laten gaan, heeft een totaalbedrag opgebracht van € 519,22! Hiervoor bedanken we alle gevers heel hartelijk! Het tweede spaarproject is op de website van de school al aangekondigd; hier vindt u ook meer gedetailleerde informatie. Het geld dat we namelijk hopen te gaan sparen is voor stichting “de Hoop” en dan speciaal voor de kinderen die terecht komen bij een onderdeel van de Hoop, het opvanghuis Ruchama. Op locatie 821 is al een bedrag van € 21,45 gespaard en op locatie 196 is € 48,00. Alle gevers hartelijk bedankt.

Versieren school
Namens de Ouderraad, de leerkrachten, maar zeker ook de kinderen willen wij alle ouders die geholpen hebben de school in Sint-stijl te versieren, heel hartelijk bedanken.
Uiteraard zal ook dit jaar na de Sint de school weer omgetoverd worden in kerstsfeer. Daar hebben we uw hulp ook zeker weer bij nodig!! Wilt u mailen naar m.provily@gmail.com wanneer u op een of meerdere van de volgende data de ouderraad kunt ondersteunen: dinsdagochtend 6 december vanaf 8.30 uur (sint af, kerst op), dinsdagavond 6 december vanaf 19.00 uur (kerst op), maandagochtend 9 januari vanaf 8.30 uur (kerst af). Hartelijk bedankt alvast!

Kerstvieringen
Hoewel het nog even duurt, hier alvast de data en tijden van de kerstvieringen:
Kleutergroepen (locatie 196 en 821): woensdag 21 december van 18.30 uur–19.30 uur in het eigen lokaal (ouders worden hiervoor nog uitgenodigd).
Groepen 3 en 4 (locatie 196): donderdag 22 december van 19.00 uur–20.00 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 5, 6, 7 en 8 (locatie 821): donderdag 22 december van 19.15 uur–20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Vakantieschema schooljaar 2012/2013

Herfstvakantie Za. 20 oktober 2012 t/m Zo. 28 oktober 2012
Kerstvakantie Za. 22 december 2012 t/m Zo. 06 januari 2013
Voorjaarsvakantie Za. 23 februari 2013 t/m Zo. 03 maart 2013
Paasvakantie Vr. 29 maart 2013 t/m Ma. 01 april 2013
Mei-/Hemelvaartsvakantie Za. 27 april 2013 t/m Zo. 12 mei 2013
Pinkstervakantie Za. 18 mei 2013 t/m Zo. 20 mei 2013
Zomervakantie Za. 20 juli 2013 t/m Zo. 01 september 2013

 

Gevonden voorwerpen
Vrijdag 25 november a.s. liggen de gevonden voorwerpen uitgestald op beide locaties. U kunt kijken of er nog wat van uw kind(eren) bij ligt. Daarna gaan de spullen weg.

Spelen met muziek
Met deze cursus van ToBe leer je op een speelse manier heel veel van muziek. Je leert liedjes zingen op allerlei muziekinstrumenten, in de maat spelen en eenvoudige ritmes toe te passen. Je leert naar elkaar luisteren en wat hoog/laag, hard/zacht, helder/donker en snel/langzaam betekent. Daarbij blijven we natuurlijk niet stilzitten, we bewegen, dansen en doen ritmespelletjes! Thema’s die aan bod komen zijn: dieren, jarig zijn, de seizoenen etc. Regelmatig krijg je muziekbladen mee naar huis, zodat aan het einde van de cursus je eerste eigen muziekboek is ontstaan! De laatste les presenteren we ons aan familie en bekenden.
Docent: José Elbers
4 t/m 6 jaar: 15 weken van 45 minuten voor € 97,50.
Start: woensdag 1 februari 2012 van 14.00 uur-14.45 uur
Plaats: CBS Johan Friso, Chico Mendesring 196, 3315 MB, Dordrecht (Oudelandshoek).
Aanmelden kan via Stichting ToBe.

Muzikale ontdekkingsreis
Maak kennis met tante Gee en haar huisgenoten! Zij wonen op de notenbalk van het klokkenspel en hebben elk hun bijzonderheden. De eerste weken leert Tante Gee ons heel veel over melodie, maatsoorten en ritme. Ook maken we kennis met allerlei muzieksoorten op ons eigen klokkenspel. Zodra we op de zolder van het huis van tante Gee zijn beland, vinden we een luchtballon en reizen daarmee de hele wereld over. We beleven allerlei muzikale avonturen met specifieke instrumenten. In de laatste les houden we een presentatie voor familie en bekenden.
Voor 6 en 7 jarigen: 15 lessen van 60 minuten voor € 88,50.
Start: woensdag 1 februari 2012 van 16.00-17.00 uur.
Plaats: CBS Johan Friso, Chico Mendesring 196, 3315 MB, Dordrecht (Oudelandshoek).
Aanmelden kan via Stichting ToBe.

 
21 november 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018