Nieuwsbrief 08
 

5 december 2011

Bericht van overlijden
Wij zijn heel verdrietig u te moeten meedelen dat afgelopen donderdag 1 december j.l. de vader van Manon Gijbels, Bart Gijbels, is overleden. Manon zit bij meester Jan Willem en juf Merel in groep 8c. Ook Marc en Coen hebben bij ons op de Johan Frisoschool gezeten. Ook vanaf deze plaats wensen wij Laura, Manon, Coen en Marc heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Zending
Op locatie 821 is het een bedrag van €64,30 geworden en op locatie 196 is dit een bedrag van €73,39 geworden! Het geld dat we sparen is voor stichting de Hoop en dan speciaal voor de kinderen die terecht komen bij een onderdeel van de Hoop, het opvanghuis Ruchama. Alle gevers hartelijk bedankt.

Medezeggenschapsraad
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor tegenkandidaten voor een MR-functie. Deze hebben zich niet gemeld. Daarom zal Gert-Jan Prosman, die zich in de vorige nieuwsbrief aan u heeft voorgesteld, de oudergeleding van de MR gaan versterken. Wij wensen hem van harte welkom!

Versieren school
Namens de Ouderraad, de leerkrachten, maar zeker ook de kinderen willen wij alle ouders die geholpen hebben de school in Sint-stijl te versieren, heel hartelijk bedanken.
Uiteraard zal ook dit jaar na de Sint de school weer omgetoverd worden in kerstsfeer. Daar hebben we uw hulp ook zeker weer bij nodig!! Wilt u mailen naar m.provily@gmail.com wanneer u op een of meerdere van de volgende data de ouderraad kunt ondersteunen: dinsdagochtend 6 december vanaf 8.30 uur (sint af, kerst op), dinsdagavond 6 december vanaf 19.00 uur (kerst op), maandagochtend 9 januari vanaf 8.30 uur (kerst af). Hartelijk bedankt alvast!

Kerstvieringen
Hoewel het nog even duurt, hier alvast de data en tijden van de kerstvieringen:
Kleutergroepen (locatie 196 en 821): woensdag 21 december van 18.30 uur–19.30 uur in het eigen lokaal (ouders worden hiervoor nog uitgenodigd).
Wat organisatorische mededelingen voor een prettig verloop van de kerstvieringen in de onderbouw:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstvieringen te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij de kerstfeesten van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht te houden bij de viering; wij verzoeken u daarom voor en na de viering foto’s te maken of te filmen.
Groepen 3 en 4 (locatie 196): donderdag 22 december van 19.00 uur–20.00 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 5, 6, 7 en 8 (locatie 821): donderdag 22 december van 19.15 uur–20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Bericht van de sportcommissie
Er komen voor de kerstvakantie nog een tweetal inschrijvingen voor sporttoernooien. Allereerst het teamschaken wat op woensdag 8 februari wordt gehouden. Dit is een toernooi voor de groepen 3 t/m 8. Een team is gemengd (jongens en meisjes), bestaat uit 4 kinderen en er wordt per groep ingedeeld. Leuk om met je vriendjes/vriendinnetjes te doen! Inschrijfformulieren worden deze week uitgereikt en zijn ze ook te downloaden via de website. De inschrijvingen moeten uiterlijk(!) woensdag 21 december binnen zijn.
Daarna volgt ook de inschrijving voor het volleybaltoernooi dat wordt gehouden op woensdag 15 februari. Dit is voor de groepen 5 t/m 8. Ook hierbij zijn de teams gemengd en wordt er met 4 kinderen per team gespeeld (met een eventuele wissel). Ook bij het volleybal is het dus heel leuk om met je vriendjes een ploeg te maken. Inschrijven moet gebeuren voor 12 januari 2012.
Natuurlijk hebben we eerst nog in de kerstvakantie het tafeltennistoernooi (27 december) en het basketbaltoernooi (4 januari). De inschrijftermijn hiervoor is al een poosje gesloten. Zodra er meer bekend is over deze toernooien komt dit zo snel mogelijk op de website te staan en krijgen de kinderen die meedoen de informatie mee naar huis.
Misschien nog ten overvloede, maar toch nog even voor alle zekerheid: elke leerling die namens CBS Johan Friso meedoet aan een schoolsporttoernooi, dient een eigen tenue te dragen. Zonder schooltenue kan uw zoon of dochter helaas niet meedoen aan een schoolsporttoernooi. Inmiddels hebben al een heleboel kinderen zo'n tenue, maar kinderen die meedoen met tafeltennis, basketbal of in het nieuwe jaar met schaken of volleybal en nog geen tenue hebben, moeten zorgen dat ze dit wel in hun bezit krijgen! Op dinsdagen of donderdagen zijn de tenues voor € 25,00 borg af te halen op locatie 821. Vraag even naar juf Richie of meester Enrico.

 
5 december 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018