Historische figuren bij de Plusgroep
 
Wat hebben prachtige houtskoolportretten, een echte schat van Columbus en verslagen over verschillende beroemde personen met elkaar te maken? De kinderen van de Bovenschoolse Plusgroep weten het antwoord! Zij hebben hun werk op 29 november tentoongesteld in de mediatheek van de Johan Friso, locatie 196.
 

uitstapje 001De afgelopen 12 weken hebben de leerlingen van de Plusgroep hard gewerkt rond het thema “historische figuren”. De leerlingen hebben een biografie geschreven en een PowerPointpresentatie gemaakt over een beroemd persoon. Hiernaast hebben ze een gastles portrettekenen van juf Swaan gehad. Met houtskool hebben ze een portret gemaakt van hun historisch figuur.

Dinsdag 29 november lieten ze trots hun werk zien aan de ouders, leerkrachten en andere belangstellenden. De mediatheek van de Johan Frisoschool op locatie 196 was omgebouwd tot een prachtig tentoonstelling. Je kon er van alles leren over verschillende historische figuren. De kinderen van de Plusgroep hadden een quiz gemaakt voor de bezoekers. Door goed te lezen en te kijken kon je achter de antwoorden komen op de gestelde vragen. De opkomst was hoog.

Meestal komt er één keer per thema  een spreker op visite of maakt de Plusgroep een uitstapje. De bovenbouwgroep van de Plusgroep kreeg visite van mevrouw Schoenmaker. Ze vertelde haar levensverhaal. Ze heeft als Joodse baby ondergedoken gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Haar verhaal maakte grote indruk op ons. Ook haar reisverslag naar Sobibor, een concentratiekamp in Polen waar haar ouders vermoord werden, was heel bijzonder. Mevrouw Schoenmaker hoopt dat er door het delen van haar verhaal nooit meer kinderen door vreemden hoeven worden opgevoed, doordat mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingbezoek 003en aandoen.

De middenbouwgroep heeft een uitstapje gemaakt naar het centrum van Dordrecht. Daar hebben we aan de hand van het boekje: “Help, de toren valt om!” een korte rondwandeling gemaakt door de historische binnenstad. We hebben met elkaar veel geleerd. Zo zijn we te weten gekomen dat Maselaars sterke mannen waren die zakken graan op hun schouders sjouwden en doordat ze vlak bij de Maas werkten, kregen ze die naam.

We hebben met elkaar ook o.a. het stadhuis, de Grote Kerk en de Boterbeurs bewonderd. Wij hebben ook geleerd wat “smeerlappen “ waren en hoe de Dordtenaren vroeger aan de olie voor hun lampen kwamen. Verder hebben we nog twee standbeelden bekeken. Want wie was Ary Scheffer nu eigenlijk? En wie waren de gebroeders de Witt? We zijn een hoop nieuwe dingen te weten gekomen en hebben met elkaar een hoop geleerd.

We kijken met elkaar terug op een leuke en leerzame periode!

Juf Angelique

Fotoalbum

 
9 december 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019