Nieuwsbrief 09
 

19 december 2011

Kerstgroet
Beste ouders en verzorgers,

“Want een Kind is ons geboren,
Een Zoon is ons gegeven,
En de heerschappij rust op zijn schouder
En men noemt hem Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.(Lucas 9, vers 5)

Namens alle collega’s wens ik u, samen met uw kinderen, een gezegend kerstfeest en een heel goed nieuwjaar.

José van Heusden

Zending
Op locatie 196 werd de afgelopen weken een bedrag opgehaald van € 50,16 en op locatie 821 was dat € 31,45. Alle gevers hartelijk dank namens stichting “Vrienden van de Hoop”. Meer informatie hierover vindt  u op de website van de school. We sparen voor dit project tot eind januari 2012.

Kerstvieringen
Deze week vieren we op school met elkaar het Kerstfeest.
Kleutergroepen (locatie 196 en 821): woensdag 21 december van 18.30 uur–19.30 uur in het eigen lokaal (ouders worden hiervoor nog uitgenodigd).
Wat organisatorische mededelingen voor een prettig verloop van de kerstvieringen in de onderbouw:
• Om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstvieringen te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij de kerstfeesten van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
• Het is goed om alle aandacht te houden bij de viering; wij verzoeken u daarom voor en na de viering foto’s te maken of te filmen.
Groepen 3 en 4 (locatie 196): donderdag 22 december van 19.00 uur–20.00 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 5, 6, 7 en 8 (locatie 821): donderdag 22 december van 19.15 uur–20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Kerstkaarten uitdelen
Wij verzoeken u vriendelijk voor het uitdelen van kerstkaarten aan klasgenootjes dezelfde afspraken te hanteren als voor het uitdelen van kaartjes voor verjaardagsfeestjes. Deze afspraken zijn na te lezen in de schoolgids.

Kerstvakantie
Vrijdag 23 december a.s. krijgen alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 9 januari 2012 om 08.30 uur op school terug.

Open ochtend
Woensdag 25 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur “open ochtend” (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Instroomgroep
Na de kerstvakantie zullen we op locatie 196 starten met een nieuwe kleutergroep. Een heel hartelijk welkom aan alle nieuwe kleuters en hun ouders/verzorgers!

Vrij i.v.m. studiemiddag
Donderdag 19 januari a.s. zijn alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Project
Van 10 t/m 22 februari 2012 hebben we weer ons tweejaarlijkse project! Het thema is dit keer “Ik hou van Holland”. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrieven.

Verkeerssituatie locatie 196
De verkeerssituatie op locatie 196 is een punt van aandacht. We verzoeken u vriendelijk uw kind zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te brengen. Mocht u met de auto komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw auto in een van de parkeervakken te parkeren? Het dubbel parkeren vlak voor de school leidt tot gevaarlijke situaties.

Verkeerssituatie locatie 821
Ook de verkeerssituatie op locatie 821 is een groot punt van aandacht! De afgelopen week is er helaas een aantal (bijna-)ongelukken geweest. Vanuit school zijn we, samen met een aantal ouders, hard bezig de noodzaak van aanpassingen van de oversteeksituatie onder de aandacht te brengen van de gemeente Dordrecht en de politie. We willen u vragen de oversteeksituatie met uw kind(eren) te bespreken (en indien nodig te oefenen). Ook in de groepen besteden we aandacht aan verkeersveilig gedrag. Zou u tevens willen zorgen voor goede verlichting op de fiets? Ook als u uw kind met de auto naar school brengt of van school haalt, willen we u vragen uiterst voorzichtig te zijn. De parkeerplaatsen van het Wellantcollege en de parkeerplaats achter het schoolgebouw zijn goede locaties om uw kinderen veilig in- en uit te laten stappen.

Spaar mee voor Victor Veilig
Voor iedere 100 ingeleverde oude lidmaatschapskaarten schenkt de ANWB een Victor Veilig aan Veilig Verkeer Nederland. Zij zorgen ervoor dat hij op die plaatsen terecht komt waar hij het hardst nodig is, zodat weggebruikers gewaarschuwd worden voor buiten spelende kinderen. Helaas is het niet mogelijk om rechtstreeks via de ANWB zo’n Victor Veilig te ontvangen als wij 100 kaarten inleveren. De VVN houdt een loting. Als u uw oude lidmaatschapskaart persoonlijk inlevert bij de ANWB ontvangt u gratis fietslampjes.
Ook is het mogelijk om  uw oude lidmaatschapskaart bij juf Richie op locatie 821 en bij juf Maureen op locatie 196 in te leveren, maar dan mist u de gratis fietsverlichting. Doet u mee?

COKD buitenschoolse opvang KidsCorner
Beste ouders, verzorgers,
Vanaf 24 oktober jl. heeft de COKD een groepsruimte in gebruik op locatie 821 van de Johan Frisoschool. De locatie heet Kidscorner en wij vangen kinderen op van de groepen 5 t/m 8. De kinderen worden opgevangen voor schooltijd, tussen de middag en na schooltijd. Ook tijdens schoolvakanties zijn wij geopend. Tijdens deze vrije tijd van de kinderen kunnen zij leuke activiteiten doen, buiten spelen en met vriendjes en vriendinnetjes spelen. U bent altijd van harte welkom om langs te komen op onze groep om te komen kijken en voor informatie. Graag verwijzen wij u ook naar onze site www.cokd.nl of naar de locatiemanager Everine van der Sluijs e.vandersluijs@cokd.nl Tot ziens op KidsCorner!

 
19 december 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018