Nieuwsbrief 11
 

23 januari 2012

Open ochtend
Woensdag 25 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur "open ochtend" (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en hun kind eventueel in te schrijven.

Zending
Op locatie 196 mochten we een bedrag van € 84,38 ophalen. Het bedrag van locatie 821 komt in de volgende nieuwsbrief.
Dit bedrag zal ten goede komen aan “Vrienden van de Hoop”. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze website. Alle gevers enorm bedankt!

Juf Swaan
Via deze weg willen wij u laten weten dat juf Swaan Smit per 1 februari a.s. een nieuwe baan heeft. Juf Swaan is binnen onze Vereniging bekend als leerkracht van de bovenschoolse Kangoeroegroep en als ambulant begeleider van enkele kinderen op onze vier scholen.
Wij wensen juf Swaan heel veel plezier in haar nieuwe werkkring en bedanken haar heel hartelijk voor al het werk dat zij voor onze scholen heeft gedaan.
Op dinsdagmiddag 31 januari kunt u persoonlijk afscheid van haar nemen. Alle ouders/verzorgers worden van harte uitgenodigd op de afscheidsreceptie. U kunt hiervoor vanaf 15.30 uur terecht op de Johan Friso School, locatie Chico Mendesring 821.
Juf Angelique van der Hoogt, de leerkracht van de bovenschoolse Plusgroep, gaat na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een goed verlof toe!
Juf Marjolein van Lelieveld gaat de werkzaamheden van juf Swaan en juf Angelique tot de zomervakantie overnemen.

“Goede voornemens”
Omdat we graag op tijd (08.30 uur en 13.15 uur) met de lessen willen starten, verzoeken we u vriendelijk er op toe te zien dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig is (zijn). De deuren gaan om 08.20 uur en 13.05 uur open. Heeft u kinderen op beide locaties en brengt u ze zelf naar school, dan is het toegestaan dat de kinderen iets later in de klas komen.

Uw kind binnen brengen groep 3 t/m 8
Op dit moment in het schooljaar is het niet meer de bedoeling dat de kinderen vanaf groep 4 in de klas gebracht worden; dit om drukte in de gebouwen enigszins tegen te gaan. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan er na schooltijd natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden. De kinderen van de groepen 3 mogen ’s morgens nog wel in de klas gebracht worden.

Ouderochtenden
De ouders van groep 2 kinderen worden uitgenodigd om een bezoekje te brengen in de klas. Ieder kind mag twee volwassenen meebrengen, dus als papa of mama niet kan komen kan er een opa of oma mee. T.z.t komt er een lijst op de klassendeur te hangen met data en tijden, zodat u kunt intekenen wanneer u komt. De koffie staat klaar.

Lege melkpakken(of andere zuivelkartons ...)
Voor het project hebben de kinderen uit groep 2B héél veel melkpakken nodig. Spaart u mee? U mag ze, goed schoon, inleveren bij juf Fien of juf Petra.

Kledinginzameling
Vrijdag 27 januari a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. U kunt uw kleding tot 9.00 uur inleveren op zowel locatie 196 als locatie 821. Hoort zegt het voort!! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Lampionoptocht 2012
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, gaan we dinsdag 31 januari de verjaardag van koningin Beatrix vieren door een lampionoptocht te houden. Na afloop van de optocht is er voor de kinderen van onze school een heerlijke oliebol te krijgen. Hiervoor dienen zij een bonnetje mee te nemen dat ze krijgen als ze een inschrijfformulier hebben ingeleverd. Dit inschrijfformulier wordt uitgedeeld in de klassen en het bonnetje wordt op de dag van de optocht in de klassen uitgedeeld. Om recht te hebben op de gratis oliebol is het noodzakelijk het bonnetje na afloop van de optocht in te leveren bij de speciaal daarvoor ingerichte kramen op het schoolplein. Tevens is het mogelijk om die avond oliebollen te kopen. Hiervoor zal een aparte kraam op het schoolplein worden ingericht. De oliebollen kosten € 0,40 per stuk en € 1,50 per vier stuks (met een maximum van acht per persoon). 
 
Burgemeester Brok bij opening project
Zoals inmiddels al bekend is, is het thema van het project “Ik houd van Holland”. Woensdag 22 februari is een datum die menig ouder al in de agenda of thuis op de kalender heeft genoteerd, omdat op die dag de tentoonstelling kan worden bezocht.  Sinds afgelopen week weten we dat onze eigen burgemeester Brok een groot gedeelte van de opening van het schoolproject voor zijn rekening neemt. De opening zal plaats vinden op vrijdagmorgen 10 februari op het kunstgrasveldje naast locatie 196. Alle kinderen van onze school zullen bij dit gebeuren aanwezig zijn, maar ook ouders en andere familieleden zijn van harte welkom. We willen u wel vragen om achter de kinderen te blijven staan i.v.m. het zicht voor de kinderen.

 
23 januari 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018