Nieuwsbrief 14
 

5 maart 2012

Landelijke onderwijsstaking dinsdag 6 maart a.s
.
Onze school doet niet mee met de landelijke onderwijsstaking van dinsdag 6 maart a.s. De leerlingen worden gewoon op school verwacht.

Zending
We sparen voor twee kindertehuizen, een in China en een in Taiwan. Het geld zal besteed worden aan basisvoorzieningen zoals kleding en luiers. Op locatie 196 mochten we daarvoor de afgelopen weken een bedrag van € 115,40 ophalen! Alle gevers heel hartelijk dank!

“Groter dan je dacht”
Zoals u weet, zitten we nu in de veertigdagentijd voor Pasen. Dit jaar vertellen we de kinderen verhalen uit het evangelie van Matteüs rond het thema “ Groter dan je dacht”. Er worden elke week verhalen verteld die klein beginnen, maar uiteindelijk groter zijn dan je had kunnen bedenken. Denk maar aan het verhaal waarin vijfduizend mensen genoeg hebben aan vijf broden en twee vissen…  hoe wonderlijk… dat is groter dan je dacht. Met de verhalen over Jezus leven we toe naar Pasen, dan zullen we vieren dat het leven sterker is dan de dood!
Het thema wordt in de klas zichtbaar gemaakt op het digibord, waar we d.m.v. een cd-rom van Kind Op Maandag de illustraties en liedjes kunnen laten zien en horen. Bij het thema hoort ook het  projectlied” Groter dan je dacht” waar elke week een couplet bij komt. U kunt thuis ook met uw kind naar dit lied luisteren… ga naar www.kindopmaandag.nl.
Natuurlijk sluiten we zoals ieder jaar op school de veertigdagentijd met elkaar af.  Op donderdag 5 april vieren we samen het paasfeest en eten we tussen de middag een paasmaaltijd. Te zijner tijd krijgt u in de nieuwsbrief meer informatie over deze paasmaaltijd!
Wij wensen u een inspirerende tijd op weg naar Pasen.

10-minuten gesprekken
Op dinsdag 27 en donderdag 29 maart a.s. zijn er weer 10-minuten gesprekken.
Groep 1/2:
De ouders van de ‘groep 0-kinderen’ die in oktober, november of december op school zijn gekomen en de ouders van alle groep 1-kinderen worden van harte uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Vanaf maandag 19 maart a.s. hangen de intekenlijsten hiervoor bij de lokalen. De ouders van de groep 2-kinderen worden de volgende keer weer uitgenodigd.
Groep 3 en 4:
Vanaf maandag 19 maart a.s. hangen er intekenlijsten bij de lokalen. U kunt op deze lijsten zelf invullen wanneer u voor het betreffende 10-minuten gesprek wilt komen.
Groep 5, 6 en 7:
De kinderen van deze groepen krijgen de brief om voorkeuren aan te geven maandag 5 maart mee.

Verplaatsing van het inloopspreekuur
Het schoolmaatschappelijk werk zal vanaf 15 maart t/m 12 april 2012 tijdelijk niet op de donderdagochtend beschikbaar zijn voor het inloopspreekuur. Het inloopspreekuur zal in deze weken op de vrijdagmiddag plaatsvinden, om 13.15 uur. Het schoolmaatschappelijk werk is tevens telefonisch bereikbaar op: 06-11904110.

Onderwijsnieuwsbrief
Op 12 maart ontvangen alle ouders van leerlingen van onze school de eerste uitgave van onze Onderwijsnieuwsbrief. In deze speciale nieuwsbrief willen we u als ouders graag informeren over ontwikkelingen op onze school die te maken hebben met ons onderwijs en met de ondersteuning die we uw kinderen kunnen bieden. Drie maal per schooljaar zal de Onderwijsnieuwsbrief verschijnen, in de periode rond de 10-minuten gesprekken.
De eerste Onderwijsnieuwsbrief wordt aan alle oudste leerlingen meegegeven. Daarnaast is hij natuurlijk ook op onze website te vinden. De volgende Onderwijsnieuwsbrieven zullen alleen op de website gepubliceerd worden.
Heeft u geen internet, dan ligt de papieren versie van de Onderwijsnieuwsbrief voor u klaar bij juf Maureen (locatie 196) of juf Richie (locatie 821).

Ouderbijdrage 2012
Vele activiteiten waarvan uw kind(eren) mag (mogen) genieten, worden bekostigd door de ouderraad. De kosten van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen januari heeft u de jaarlijkse brief voor deze bijdrage ontvangen. Uit onze administratie blijkt dat nog niet ontvangen is, waar wij begin van het jaar onze begroting op hebben gemaakt. Daarom deze herinnering. De ouderbijdrage bedraagt 20,00 euro per kind en heeft betrekking op het gehele kalenderjaar (dus van 1 januari t/m 31 december). Op de website kunt u onder schoolinfo/OR lezen waar uw ouderbijdrage voor gebruikt wordt. Binnenkort zult u het exploitatie-overzicht over 2011 in de nieuwsbrief aantreffen. Uw bijdrage kan alsnog gestort worden op bankrekeningnummer: 47.51.55.513 t.n.v. Ouderraad Johan Frisoschool, Dordrecht, o.v.v. voor- en achternaam van uw kind(eren). Voor vragen kunt u contact opnemen met Anita Willenborg (anitawillenborg@worldmail.nl).

De Brugklastraining
Als je in groep 8 zit, dan is het een spannende tijd! Na de zomer ga je naar een andere school. Maar als je op de basisschool gepest wordt of je vindt het moeilijk om vriendjes te maken, dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te gaan! Voor deze kinderen is er een speciale groepstraining gemaakt: de Brugklastraining!
Tijdens de ‘Brugklastraining’ leer je opkomen voor jezelf en hoe je contact kunt leggen met andere kinderen. Verder leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem zijn bij het maken van contact. Kinderen die aan deze training hebben meegedaan, vertellen dat ze het fijn vonden om samen met andere kinderen te oefenen. Ze voelden zich goed voorbereid op de eerste schooldag. Misschien is deze cursus ook iets voor uw kind? De ‘Brugklastraining’ zal in de maanden mei en juni op school en onder schooltijd gegeven worden. U kunt uw kind opgeven bij de leerkracht. Vervolgens zal de Schoolmaatschappelijk werker, Alexander Kotzian, contact met u opnemen om een intakegesprek met u en uw kind aan te gaan.

Scholenmarkt COKD
De Centrale Organisatie Kinderopvang Drechtsteden (COKD) organiseert een scholenmarkt, waarbij wij ons als school ook mogen presenteren. Deze scholenmarkt  wordt gehouden op woensdag 21 maart a.s. op BSO-locatie Q-Buzz, v/d Broek-erf 24, Stadspolders. U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

 
5 maart 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018