Nieuwsbrief 16
 

2 april 2012

Paasviering: om 13.00 uur uit!
Op donderdag 5 april a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen  om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. Op de website kunt u binnenkort foto's van het paasfeest bekijken . We wensen u samen met uw kinderen een fijn paasfeest.

Wijziging locatie-indeling komend schooljaar 2012-2013
We zijn blij u te kunnen melden dat we komend schooljaar 2012-2013 gebruik gaan maken van 2 locaties in plaats van 3. Groot voordeel hiervan is dat de leerlingen van groep 1 t/m 3 en die van groep 4 t/m 8 op een eigen locatie gehuisvest kunnen worden.
Alle leerlingen uit de groepen 0, 1, 2 en 3 zullen worden gehuisvest op locatie Chico Mendesring 196 (ons hoofdgebouw) en alle leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 zullen worden gehuisvest op locatie Chico Mendesring 821. We zullen dus volgend jaar geen lokalen meer gebruiken in de ‘Bonbondoos’ (het  blauw - groen gekleurde gebouw op het plein bij locatie 196).
Voor de groepen 4 zullen de gymlessen, net als in de huidige situatie, in het Palet gegeven worden. We zullen hier met de kinderen lopend naar toe gaan.
Inmiddels is met de kinderopvangorganisaties COKD en de SDK overleg geweest, zodat ook zij kunnen inspelen op deze verandering.

Zending
We sparen voor twee kindertehuizen, een in China en een in Taiwan. Het geld zal besteed worden aan basisvoorzieningen zoals kleding en luiers. Het totaalbedrag voor de weeshuizen in China en Taiwan staat voor locatie 196 op € 254,00 en voor locatie 821 op € 323,26. Alle gevers enorm bedankt!

Speltraining van stichting Het Schooltheater
Stichting Het Schooltheater biedt in het komende schooljaar leerlingen van de Johan Frisoschool een training aan waarbij ze elke week toneel kunnen spelen.
Gedurende 20 lessen leren kinderen toneelspelen op basis van improvisatie, het spelen van zelfverzonnen verhalen, maar ook leren ze hoe ze duidelijk moeten spreken op het toneel en hoe je moet reageren op het spel van een tegenspeler.
Om te inventariseren of er genoeg animo is voor de training, krijgen de leerlingen van groep 2 t/m 7 deze week een brief mee met meer informatie. Bij voldoende animo zal de training volgend schooljaar in het speellokaal van locatie 821 van start gaan.

Gezocht: nieuwe leden ouderraad!
Aan het einde van dit schooljaar gaan 9 ouders de ouderraad van onze school verlaten omdat hun jongste kind dan van school af gaat. Vandaar deze oproep voor nieuwe ouderraadsleden! Vindt u het leuk om iets extra's voor de kinderen van onze school te betekenen, meer betrokken te zijn bij school en de leerkrachten, houdt u van organiseren, vindt u samenwerken met andere ouders leuk? Stuurt u dan een mail naar m.provily@gmail.com. Wilt u meer weten over de ouderraad voor u beslist ons te komen helpen, schroom dan ook niet te mailen!

Victor Veilig
Wat fijn dat veel ouders hun oude ANWB-pas hebben ingeleverd op school!  De pasjes hebben we ingeleverd en daarna hebben we van Veilig Verkeer Nederland een aantal Victor Veilig’s  gekregen.

Ouderavond 17 april
Op dinsdagavond 17 april organiseren wij voor alle ouders van onze school een ouderavond die geheel in het teken van onderwijs en ondersteuning zal staan. Tijdens deze avond geven diverse deskundigen workshops over verschillende thema’s zoals opvoeding, gedragsproblemen, autisme, AD(H)D en  dyslexie. Meer informatie is te vinden op onze website. Hebt u zich nog niet ingeschreven? Dat kan tot 5 april door het strookje op de uitnodiging in te leveren bij de leerkracht van uw kind of via ouderavond@johanfriso.nl. U bent van harte welkom!

Kledinginzameling
Donderdag 19 april wordt er weer kleding ingezameld! U kunt uw gebruikte kleding naar de daarvoor bestemde plekken op beide locaties brengen. Met de opbrengst van uw oude en gebruikte kleding kunnen wij dan weer een paar leuke extraatjes voor alle Johan Frisokinderen regelen. Alvast heel hartelijk dank!

Vrij i.v.m. studiemiddag
Maandagmiddag 23 april zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Theater voor de groep van juf Erica/juf Petra
Op dinsdag 24 april gaat de groep van juf Erica/juf Petra naar een voorstelling in Kunstmin. Omdat deze voorstelling al om 13.00 uur begint, eten de kinderen die dag tussen de middag op school in de klas. Wilt u die dag naast het tussendoortje voor de ochtendpauze ook eten en drinken meegeven voor de lunch?

 
2 april 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018