Directeur juf José van Heusden
 
“Samen staan we sterk”

Dat is de stellige mening van juf José, die sinds 1 oktober 2011 directeur is op de Frisoschool. José van Heusden

“Na ruim 10 jaar als intern begeleider en staflid intensief betrokken te zijn geweest bij de zorg voor en begeleiding van kinderen bij ons op school, geef ik nu leiding aan onze school. Dat betekent voor mij dat ik, in dialoog met mijn collega's, de ouders en de kinderen, de onderwijskoers en bestemming wil bepalen.”

Voorop staat daarbij voor juf José een veilige werk- en leeromgeving, waar je gekend wordt en mag zijn wie je bent. “Maar ik wil ook zorgen voor een ambitieus geformuleerde, verantwoorde onderwijskundige inhoud die recht doet aan de ontwikkelingslijnen van alle kinderen die aan ons onderwijs en aan onze zorg worden toevertrouwd.”

Welke accenten leg je om deze visie in de praktijk te brengen? “Praktisch betekent dit dat ik hecht aan een overzichtelijk schoolklimaat, waar afspraken voor iedereen duidelijk zijn. Het is tenslotte van groot belang dat je je veilig voelt op school, zodat je tot ontwikkeling kunt komen. In de schoolpraktijk van alledag wil ik graag dat kinderen zich betrokken voelen bij de leerstof en bij de onderlinge sfeer in hun groep en op onze school. Samen kun je immers heel veel bereiken.”

Inspiratie voor deze mooie, maar soms ook best wel ingewikkelde functie vindt juf José in het Bijbelboek Ruth. “Hierin staat treffend beschreven hoe je elkaar ruimte kunt geven om tot ontwikkeling te komen.”

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019