Pasen 2012 – Groter dan je dacht
 
Donderdag 5 april 2012. In alle groepen werd het paasfeest gevierd. Met het paasverhaal, paasliederen en een paasmaaltijd. Allemaal heel bekend, eigenlijk ook heel vertrouwd. Toch zijn er ieder jaar dingen anders. Doordat we dingen meemaken, thuis of op school. Door verdriet of blijdschap kan zo’n paasviering een heel andere betekenis krijgen. Groter dan je dacht.
 

Pasen 196 008Op weg naar Pasen

In de weken voor Pasen werden in alle groepen verhalen verteld uit het Evangelie van Matteüs.  Allemaal rond het thema ‘Groter dan je dacht’. We leerden dat de verhalen over Jezus  vaak groter zijn dan je dacht. Je kunt je bijvoorbeeld best voorstellen dat mensen brood en vis met elkaar delen. Maar dat duizenden mensen genoeg hebben aan 5 broden en 2 vissen... dat is groter dan je dacht. We zagen dat er uit iets klein, iets groots kan voortkomen. Ook al kun je dat niet altijd goed begrijpen.  Dat het leven sterker is dan de dood, kan je je soms moeilijk voorstellen, maar toch is dat de boodschap van Pasen. En daar hebben we met elkaar bij stil gestaan. 

Pasen 821 021In de veertigdagentijd voor Pasen werd het thema ‘Groter dan je dacht’ in alle groepen zichtbaar door illustraties bij de verhalen. Deze illustraties werden getoond op het digibord. Bij elke illustratie stond een klein detail, dat op het eerste gezicht misschien niet zo bijzonder was. Maar een week later stond juist dat detail centraal. Het bleek groter te zijn dan je in eerste instantie had gedacht!
 
De kinderen leerden traditionele paasliederen en een speciaal projectlied, waarin verschillende verhalen uit deze periode de revue passeerden. Natuurlijk werd er ook gewerkt aan paasmandjes en andere paaswerkjes. Overal in school waren paashoeken gemaakt waar van alles over het het project te zien was. Zo leefden we in alle groepen naar het paasfeest toe.

Misschien is het leuk om thuis nog eens met uw kind het projectlied te beluisteren en te lezen over het paasproject. Dit kan op www.kindopmaandag.nl.


Pasen 196 045De paasviering

Op 5 april vierden we in alle groepen het paasfeest. Het paasverhaal werd verteld en er werden paasliederen gezongen. In hogere groepen werden sommige onderdelen van de paasviering door de kinderen verzorgd.

Aan het einde van de ochtend werd in elke groep gezamenlijk gegeten. De tafels werden gedekt, het eten en drinken werd klaargezet. Na met elkaar gebeden te hebben, kon de maaltijd beginnen. 

Aan zo’n paasmaaltijd voor 725 kinderen gaan heel wat voorbereidingen vooraf. Ook dit jaar was dit weer geweldig geregeld door de Ouderraad. Onze hartelijke dank daarvoor!

De veertigdagentijd en de paasviering  op de Frisoschool zijn weer een mooie herinnering geworden. Pasen 2012, kijk goed om je heen, het kan zomaar groter zijn dan je dacht.

Juf Esmé en juf Anne-Marie

Fotoalbum

 
13 april 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019