Nieuwsbrief 20
 

4 juni 2012

Schoolzwemmen volgend cursusjaar 2012-2013
Vanwege een herstructurering van het schoolzwemmen, uitgevoerd door de gemeente Dordrecht, zullen vanaf het komend cursusjaar alleen de groepen 4 schoolzwemmen aangeboden krijgen. Onze huidige groepen 3 hebben dit cursusjaar al deelgenomen aan het schoolzwemmen. Daarom zullen wij als school komend schooljaar voor een jaar niet deelnemen aan het schoolzwemmen.

Verjaardag
Woensdag 20 juni vieren juf Erna en juf Roelie hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze juffen mogen op die dag verkleed naar school komen en ze hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd.

Schoonmaak materialen onderbouw
Op woensdag 27 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht drogen of deppen aangezien de afbeelding er anders afgaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen? Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Wie helpt? Dit gebeurt in week 26. Op de deur van de klas hangt een intekenlijst met datum en tijd. De koffie staat klaar!

Inleveren sporttenues groep 8-leerlingen
De schoolsporttoernooien zijn inmiddels allemaal achter de rug. De kinderen van de Johan Friso die hebben deelgenomen aan één of meerdere toernooien hebben daar veel plezier aan beleefd. Daarnaast hebben we goede sportieve resultaten behaald, diverse finaleplaatsen, kortom in heel veel opzichten een prima sportjaar! 
Voor het organiseren van de toernooien bedanken we het Sportbedrijf dat namens de gemeente Dordrecht deze toernooien mogelijk heeft gemaakt. Maar nog méér willen we onze dank uitspreken in de richting van de sportcommissie van onze eigen school! Coby Visser, Esther van Wijngaarden, Jan Teerds en Erwin Louwman hebben afgelopen jaar vele uren gestoken in het regelen van alle sportactiviteiten waar we aan hebben meegedaan. Ze hebben informatiebrieven gemaakt, de inschrijvingen verwerkt, teams ingedeeld enz. enz. Een enorme klus! Sterker nog, zonder deze ouders zouden we het nooit voor elkaar gekregen hebben! Heel erg bedankt daarvoor!
Veel kinderen zullen ook komend jaar weer namens de Friso mee gaan doen met de sporttoernooien. Dat geldt natuurlijk niet voor de kinderen van de groepen 8. De kinderen uit deze groepen kunnen hun sporttenue op dinsdag 12 juni komen inleveren bij meester Enrico. Als het tenue nog keurig netjes is, krijgen ze de borg van € 25,- terug.  Voor en na schooltijd is hij op locatie 821 in het lege lokaal waar de tenues destijds ook zijn uitgedeeld. Mocht u het liever zelf komen regelen, dat kan 's middags tot ca. 16.00u.

Opbrengst kledinginzameling
De kledinginzameling van 19 april jl. heeft een bedrag van € 49,50 opgebracht. Onze hartelijke dank voor een ieder die de kleding voor ons heeft verzameld en ingeleverd! De volgende inzamelingsactie vindt plaats op dinsdag 3 juli. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Op onze website staat een artikel over de kledingzameling, waarin staat vermeld wat er wel en niet wordt ingezameld.

Belangrijke data
15 juni: zomerfeest kleuters
25/26 juni: 10-minuten-gesprekken op aanvraag
27 juni: rapporten/plakboeken mee
2 juli: afscheidsavond groepen 8
4 juli: laatste schooldag groepen 3, 4 en de kleuters van 821
5 juli: laatste schooldag overige groepen
6 juli: zomervakantie

 
4 juni 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018