Nieuwsbrief 03
 

24 september 2012

Zending
We sparen voor Pan de Vida, dit betekent brood des levens. We ondersteunen daarbij de hulporganisatie waar Carlos en Marilla van de Kamp werkzaam zijn. Ze helpen kinderen die in Peru op straat zwerven aan een maaltijd en een dagbesteding. Wilt u meer informatie over dit zendingsproject, neem dan een kijkje op onze website of kijk op  www.pandevida.nl . Op locatie 821 werd een bedrag van 60 euro en 67 cent opgehaald en op locatie 196 werd dit een bedrag van 65 euro en 10 cent. Alle gevers heel erg bedankt! We sparen voor arme kinderen in Peru tot oktober.
Daarna gaan we van groep 1 t/m 7 met de Schoenmaatjesactie aan de slag. We gaan 6 schoenendozen per klas vullen. Mochten er schoenen aangeschaft zijn of worden, bewaar dan alstublieft alvast de lege schoenendozen!

"Ik zie jou. Zie jij mij?"
Afgelopen maandagochtend 17 september hebben we samen met de gemeente Dordrecht en de politie een grote verkeersactie gehouden rondom locatie 821. Het AD en de Dordt Centraal hebben aandacht besteed aan onze gedeelde aandacht en zorg rondom deze oversteeksituatie. We hebben flyers uitgedeeld aan automobilisten en er zijn speciale borden geplaatst. 
Zoals u weet zijn we voornemens voor deze oversteek op locatie 821 een verkeersbrigade op te richten. Om alleen al het oversteekmoment tussen 8.00 uur en 8.30 uur te begeleiden met verkeersbrigadiers, hebben we minimaal 14 ouders nodig. Op dit moment hebben 6 ouders zich aangemeld, waarvoor onze hartelijke dank!
Mocht u interesse hebben, dan vragen we u een mail te sturen naar Mw. J. van Heusden (jvanheusden@johanfriso.nl). Voor alle ouders die overwegen deel te nemen aan deze verkeersbrigade, organiseren we als school, samen met de politie, een informatieavond op donderdagavond 1 november a.s. U kunt deze avond vrijblijvend bijwonen en vervolgens besluiten of u wilt deelnemen. Vanzelfsprekend houden we bij het maken van de roosters rekening met uw beschikbaarheid. Dus ook als u maar één keer in de week mee kunt helpen, bent u van harte welkom! Deze informatieavond vindt plaats op locatie 821 en begint om 19.30 uur. We hopen op voldoende aanmeldingen!

Schoolreis 18 september j. l.
We kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde schoolreis. Bijzonder woord van dank aan alle vaders en moeders die ons deze dag meegeholpen hebben om de kinderen veilig en gezellig te begeleiden.

Schoolkamp groepen 8
Deze week, op woensdag 26 september, vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar Esbeek, nabij Hilvarenbeek voor het jaarlijkse schoolkamp. Ze gaan daar met auto’s van ouders naar toe. Het vertrek staat gepland om 09.00 uur vanaf locatie 821. Alleen de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van de school. Overige ouders kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege. We willen u vragen om alleen in de vakken te parkeren i.v.m. de veiligheid. Alvast bedankt voor uw medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u ons die morgen komt uitzwaaien. We hopen allemaal op vrijdag 28 september tussen 18.15 en 18.30 uur weer terug te zijn bij school.
Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er elke avond op de website van de school nieuwe verhalen te lezen en foto’s te zien van de belevenissen aldaar.

Studiedag 5 oktober
Zoals u heeft gezien in onze activiteitenkalender, hebben alle personeelsleden van onze school op vrijdag 5 oktober a.s. een gezamenlijke studiedag. Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief van onze Vereniging Een school met de Bijbel. Alle kinderen zijn die dag vrij.

“Snap je kind!”
“Snap je kind!“ is geschreven door een aantal enthousiaste ouders en leerkrachten in Nederland, die zich hebben gericht op informatieverstrekking aan u als ouders van basisschoolleerlingen. De manier waarop uw kind tegenwoordig les krijgt, is vaak anders dan vroeger: hakken en plakken, splitsen, deelsommen en bussommen.
“Snap je kind! “informeert u als ouders over het aanbod van taal en rekenen in groep 1 t/m 8. Het verschijnt in 28 praktische en overzichtelijke boekjes. Voor groep 1 en 2 zijn er twee boekjes en voor groep 3 t/m 8 vier boekjes per leerjaar. Begrippen en werkwijzen worden per periode uitgelegd en u krijgt tips om op speelse wijze met uw kind te oefenen. Op www.snapjekind.nl is meer informatie te vinden over deze informatieboekjes.

Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober a.s. is de feestelijke opening van de Kinderboekenweek. Het thema is “Hallo wereld”. Met boeken ontdek je de wereld. Je reist naar verre landen en maakt kennis met mensen uit een andere cultuur. Tijdens de Kinderboekenweek gebeurt dat als nooit tevoren. De kinderen maken een spannende wereldreis langs alle denkbare landen, zeeën, volken en continenten. Of ze blijven dichter bij huis en maken kennis met de andere culturen in eigen land.
De kinderen komen op 3 oktober naar school en blijven buiten op het plein. Daar zullen de kinderen  tussen 8.20 en 8.30 uur de leerkrachten een medley van wereldliedjes horen zingen. Om 8.30 uur gaat de school beginnen.

Schriften kijken
Maandag 1 oktober a.s. is er weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Gastvrij Groenland
Onze groepen 4 mogen wekelijks tijdens de ochtendpauze komen spelen in de prachtige speeltuin van SDK Groenland. We zijn heel blij met deze extra speelruimte!

De schoolmaatschappelijk werker
De schoolmaatschappelijk werker van Flexus Jeugdplein geeft ondersteuning aan leerlingen op verschillende (sociaal-emotionele) gebieden zoals gedrag, pestproblematiek en het uiten van emoties. Tevens kan het schoolmaatschappelijk werk u helpen met het vinden van een antwoord op uw opvoedvragen. De hulp die de schoolmaatschappelijk werker u biedt, is gratis.
Alexander Kotzian is de schoolmaatschappelijk werker van de Johan Frisoschool. Hij is iedere donderdag aanwezig. Tevens vindt er op hoofdlocatie 196, op de donderdagochtend, een inloopspreekuur plaats van 8.30 – 10.00 uur. U kunt Alexander Kotzian rechtstreeks bereiken bij Flexus Jeugdplein, afdeling Schoolmaatschappelijk Werk. Tel.: 06-11904110 of e-mail: alexanderkotzian@flexusjeugdplein.nl

LunchLokaal
Regelmatig horen we via de overblijfkrachten dat ouders een mail hebben gestuurd naar LunchLokaal en dat ze hierop geen reactie krijgen. Als u een bericht stuurt via de website is het belangrijk dat u de voor- en achternaam van het kind in de mail vermeldt en de mail ondertekent. Wij weten anders niet van wie de mail komt en naar wie we moeten reageren. Jacintha Tiel Groenestege (coördinator LunchLokaal).

Belangrijke data
26 t/m 28 september: Schoolkamp groepen 8.

3 oktober: Start Kinderboekenweek.
5 oktober: Studiedag (alle groepen zijn vrij).
8 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website.
12 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
20 t/m 28 oktober: Herfstvakantie.
29 oktober: Studiedag (alle groepen zijn vrij).
30 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website.

5 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website.
12 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website.
19 en 21 november: 10-minuten-gesprekken.
22 november: Plakboeken/rapporten gaan mee.
26 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website.

 
24 september 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018