Nieuwsbrief 06
 

12 november 2012

Zending
We hebben het spaarproject voor Pan de Vida inmiddels afgerond. Het bedrag van € 308,17 zal worden overgemaakt en zal ten goede komen aan arme kinderen in Peru. Op de website vindt u informatie over het werk van Pan de Vida. Allen heel hartelijk bedankt voor de bijdrage.
Het nieuwe spaarproject is Schoenmaatjes. We sparen zowel materialen als geld. Voor de verzending van de dozen is 5 euro per doos nodig. Elke groep verzorgt 6 dozen.
De inhoud van de dozen zal bestaan uit schoolspullen, klein speelgoed en toiletartikelen. Enkele voorbeelden zijn: schriften, pennen, (kleur)potloden, knuffel, pet, ballon, knikkers, auto, tandenborstel, tandpasta, zeep.
Op onze website onder het kopje “zending” en op www.edukans.nl is meer informatie te vinden over de actie Schoenmaatjes. In enkele lokalen staan al een paar versierde dozen, er wordt met enthousiasme aan gewerkt! Heeft u nog een lege schoenendoos die u mee wilt geven, let dan a.u.b. op het formaat. Er wordt uitgegaan van een doos van ca. 35 cm lang en 25 cm breed. Alvast hartelijk bedankt voor elke gift!

10-minuten-gesprekken
Op maandag 19 november en woensdag 21 november zijn er weer 10-minuten-gesprekken. De intekenlijsten voor de groepen 1 t/m 4 hangen op de deur van het lokaal. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn door middel van een antwoordstrookje op de hoogte gebracht van het tijdstip van het gesprek. We wensen u een prettig gesprek toe met de groepsleerkracht van uw kind.

Sinterklaas
Kinderen in heel Nederland zien uit naar de komst van Sinterklaas a.s. zaterdag 17 november. Ook op onze school zijn wij druk met de voorbereidingen. Onze Sintcommissie heeft zelfs al contact gehad met Spanje!
Met de “Regelpiet” hebben we al wat data afgesproken die u in uw agenda kunt zetten:
14 november: Kinderen vanaf groep 5 zullen deze dag om Sinterklaas te helpen lootjes trekken met elkaar. In de brief die de kinderen meekrijgen, staat precies de bedoeling van deze activiteit.
26 november: Kinderen mogen hun schoen zetten op school. Op locatie 821 nemen alle kinderen die dag hun schoen mee naar school. Op locatie 196 mogen de kinderen s ’avonds in hun pyjama om 18.30 u tot 19.00 naar school komen om hun schoentje in de klas bij de open haard te zetten. Houdt u de volgende nieuwsbrieven ook in de gaten voor alle actuele Sintinformatie!
5 december: Aankomst van Sinterklaas op locatie 196 om 8.30 uur. De groepen 4 zullen deze dag op locatie 196 door hun eigen juf worden opgevangen, om samen naar de aankomst te kijken en ook een bezoekje aan de Sint te brengen. Later die morgen gaan ze weer terug naar locatie 821.
Wij volgen ook dit jaar weer het Sinterklaasjournaal met de kinderen. Op  www.sinterklaasjournaal.nl  vindt u hierover informatie. Op deze site is voor thuis nog veel meer leuks te vinden. Vanaf maandag 12 november is het Sinterklaasjournaal iedere dag om 18.00 uur bij Zappelin op  de televisie te zien.
Wij hopen op een gezellige Sinterklaastijd met een mooi Sinterklaasfeest!

Honden op het schoolplein
Vanwege veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan uw hond mee te nemen op het schoolplein.

Versieren school
De herfstvakantie is nog maar net voorbij. De ouderraad is echter al in de weer om de Sint- en kerstperiode voor te bereiden. Ook dit jaar willen we de school weer mooi aankleden. En daar is de hulp van u als ouder onmisbaar bij. Vrijdagavond 16 november, donderdagmorgen en donderdagavond 6 december en maandagmorgen 7 januari gaan we aan de slag. Kunt u een van deze dagdelen helpen, stuurt u dan een e-mail naar m.provily@gmail.com. Namens de kinderen alvast bedankt!

Jantje Beton
In september hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 loten verkocht voor Jantje Beton. Wellicht hebt u ook een lot gekocht. De trekking vindt plaats op donderdag 22 november a.s. De trekkingslijst kunt u bekijken op de website van Jantje Beton www.jantjebeton.nl\loterij.
De definitieve opbrengst van de lotenverkoop is inmiddels ook al bekend. Er zijn in het totaal 2204 loten verkocht. De helft van de opbrengst is voor school. Dit komt neer op € 2.204,00. Een heel mooi resultaat. Alle loten(ver)kopers BEDANKT!

Nieuwsbrieven mailen
Geregeld krijgen we het verzoek of nieuwsbrieven naar de ouders/verzorgers gemaild kunnen worden. Op dit moment is dat niet mogelijk. Momenteel wordt onderzocht of dit gekoppeld kan worden aan het digitale informatiesysteem waarmee we in de toekomst willen gaan werken. Begin 2013 hopen we daarover meer te kunnen berichten.
Wel is onze website voorzien van een RSS feed, herkenbaar aan het oranje symbooltje bovenaan in de opdrachtenbalk van Internet Explorer. Door hiervan gebruik te maken, weet u snel of er een nieuwsbrief of een reportage is geplaatst. Ook bent u snel op de hoogte van aanpassingen in het sportgedeelte.
Maakt u nog geen gebruik van RSS feeds, dan kunt u informatie vinden op http://rss.startpagina.nl. De Johan Friso feed kunt u vinden op http://www.johanfriso.nl/starnet/addons/rss.php.

Kledinginzameling
De kledinginzameling van 13 september jl. heeft een bedrag van 21 euro opgeleverd. Hartelijk dank aan iedereen die kleding heeft ingeleverd! De eerstvolgende inzameling is op 21 maart 2013. Wij hopen dat u zo vriendelijk wilt zijn om uw kleding en overige zaken te bewaren, zodat de opbrengst van die inzameling wat hoger zal zijn. Wellicht dat er tussentijds nog een inzameling zal plaatsvinden, maar daarover is momenteel nog niets bekend. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, wordt u hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.
Kijkt u ook eens op de website van school waarop informatie is te lezen over de kledinginzameling. Hier vindt u terug wat u allemaal kunt inleveren. Het is meer dan u wellicht denkt!

Gebruik mobiele telefoons
Zoals vermeld in de schoolgids, is het gebruik van mobiele telefoons in de school door leerlingen niet toegestaan. Ook foto’s maken en filmen met de mobiele telefoon is in en rondom de school niet toegestaan. Deze afspraak draagt bij aan de sociale veiligheid in en rondom de school. Komende week  brengen wij deze afspraak met nadruk onder de aandacht van onze leerlingen.

Gebruik van de schommel op locatie 196
Het gebruik van de schommel op locatie 196 is vlak voor en na schooltijd niet toegestaan. Er is op dat moment onvoldoende gericht toezicht en het is te druk op het plein. Hierdoor is de veiligheid van de schommelende kinderen en de omstanders niet optimaal. Wilt u er met ons op toezien dat de schommel vlak voor en na schooltijd niet gebruikt wordt? 

Sportnieuws
De volgende schoolsportactiviteit staat al weer voor de deur: het schaken voor teams. Op de website staan de indeling en het wedstrijdschema, uiteraard bij “sport.” Dit toernooi wordt gehouden op 21 november 2012. Het kan zijn dat uw kind niet bij zijn eigen groepsindeling staat. Dat komt omdat er dan iemand uit een hogere groep in zijn team is ingedeeld waardoor de groep uitkomt in een hogere groep. Dit wil echter niets zeggen over het schaakniveau.
Binnenkort is het ook mogelijk om in te schrijven voor het tafeltennistoernooi. Dit wordt gehouden in de kerstvakantie op donderdag 27 december 2012. Hiervoor komen er weer  inschrijfformulieren, zodat de kinderen zich hiervoor kunnen opgeven.  De strookjes moeten uiterlijk donderdag 29 november 2012 ingeleverd zijn. En voor het geval u “iets” mist in de kerstvakantie: voorheen werd in de kerstvakantie ook altijd het basketbaltoernooi gehouden, maar dat is dit jaar helaas geschrapt van de toernooilijst.

Belangrijke data
19 en 21 november: 10-minuten-gesprekken.
22 november: Plakboeken/rapporten gaan mee.
26 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website.
5 december: Sinterklaasfeest.
10 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website.
19 december: Kerstviering onderbouw (’s avonds).
20 december: Kerstviering midden- en bovenbouw (’s avonds).
21 december: Kinderen zijn ’s middags vrij.
22 december t/m 6 januari: Kerstvakantie.

 
12 november 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018