Nieuwsbrief 10
 

21 januari 2013

Bericht van overlijden
Afgelopen zaterdag 19 januari is de vader van Rick Neefs uit groep 7 (juf Judith en juf Ilonka) overleden. De vader van Rick, Jacques Neefs, was ernstig ziek en pas 48 jaar oud. We wensen Rick, zijn moeder Irene Muusse en verdere familie Gods troostende nabijheid toe om dit grote verlies te kunnen dragen.  
 
Zending
De actie Schoenmaatjes is inmiddels afgerond. We mogen Edukans -die deze actie coördineert- een totaalbedrag van 610 euro en 94 cent overhandigen. Het daadwerkelijke aantal dozen dat dhr. M. Thierens (vader van twee leerlingen) namens onze school naar Zevenhuizen kon brengen was 120 stuks. Dit betekent dat we de verzendkosten dus hebben kunnen bekostigen! Allemaal heel hartelijk bedankt!! Vanaf deze plaats willen we ook dhr. M. Thierens heel hartelijk bedanken dat hij alle dozen met zijn auto heeft gebracht!
De volgende spaaractie loopt tot april en de opbrengst komt ten goede komen aan Kika. Het eerste bedrag dat op locatie 821 is ingezameld is € 58,75 en op locatie 196 is dat € 65,08. Kika is de afkorting van Kinderen Kankervrij. Een fantastisch streven. De stichting zet zich in om fondsen te werven voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Meer informatie vindt u op onze website en op www.kika.nl.

Open ochtend
Woensdag 30 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur “open ochtend” (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Workshop drama
Toneelspelen is leuk, plezierig en spannend. De kinderen uit alle groepen 7 volgen de komende weken op school 2 x 1 uur dramalessen onder leiding van professionele mensen van de Stichting ToBe. Geluidseffecten, sfeerbepalende muziek en spannende onderwerpen zullen tijdens deze lessen centraal staan.

Verkeersbrigade locatie 821
We zijn op dit moment druk bezig om alle aanmeldingen voor de verkeersbrigade op locatie 821 te bekijken. Om een verkeersbrigade te kunnen en mogen opstarten, is het van groot belang dat we voor alle ochtenden van de schoolweek een sluitend rooster kunnen maken. Ouders die zich hebben aangemeld voor de kerstvakantie krijgen zo snel mogelijk bericht van onze verkeersouder, Dhr. Walter Filius (verkeersouder@johanfriso.nl).

Verkeerssituatie locatie 196
Helaas ontstaan regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties rondom locatie 196. Wij vragen u met nadruk zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dubbel te parkeren voor de school, of uw kind op de rotonde of bij de zebra af te zetten. Wij vragen u vriendelijk uw auto te parkeren in een parkeervak, zodat alle kinderen veilig naar school kunnen komen.

Ouderbijdrage 2013
Ook in dit nieuwe kalenderjaar 2013 zal de ouderraad weer veel extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. A.s. woensdag krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2013. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Voor vragen m.b.t. de  ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (or.anita@upcmail.nl).

Sport
Wat is er alweer een hoop gebeurd dit schooljaar. En wat zijn we alweer actief!
De inschrijving voor het schoolvolleybaltoernooi, dat wordt gehouden op 20 februari, is alweer gesloten. Je kunt je nog wel inschrijven voor het schoolhockeytoernooi (nieuw!), dat gehouden wordt op 20 maart en voor het schoolsoftbaltoernooi op 27 maart. Let op: de inschrijfformulieren kunnen tot uiterlijk 8 februari worden ingeleverd. Dus vraag snel een inschrijfformulier aan de meester of juf (als je dat nog niet hebt) of print hem uit via de website. En let op! Binnenkort komt ook de inschrijving voor het grootste schoolsporttoernooi er aan: het veldvoetbaltoernooi! Het worden weer drukke, sportieve weken!

IJspret
IJspret is geweldig, maar helaas is het ijs op enkele plaatsen rondom onze locaties lang onbetrouwbaar aan het begin van een vorstperiode en alweer snel onbetrouwbaar als het gaat dooien. Door de wisselende waterstanden, o.a. veroorzaakt door de werking van de gemalen, ontstaat een instabiele, onverwacht zwakke ijslaag, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Wij vragen u dringend de veiligheid van uw kind(eren) goed in de gaten te houden en thuis duidelijke afspraken te maken over het spelen op het ijs.

Lampionnenoptocht 2013
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, gaan we donderdag 31 januari de verjaardag van koningin Beatrix vieren door een lampionnenoptocht te houden. Na afloop van de optocht is er voor de kinderen van onze school een heerlijke oliebol te krijgen. Hiervoor dienen zij een bonnetje mee te nemen dat ze krijgen als ze een inschrijfformulier hebben ingeleverd. Dit inschrijfformulier wordt begin deze week uitgedeeld in de klassen en het bonnetje wordt op de dag van de optocht in de klassen uitgedeeld. Om recht te hebben op de gratis oliebol is het noodzakelijk het bonnetje na afloop van de optocht in te leveren bij de speciaal daarvoor ingerichte kramen op het schoolplein. Tevens is het mogelijk om die avond oliebollen te kopen. Hiervoor zal een aparte kraam op het schoolplein worden ingericht. De oliebollen kosten € 0,40 per stuk en € 1,50 per vier stuks (met een maximum van acht per persoon).

Mobiele telefoon kwijt
Tara van Gorkom uit groep 5c van juf Eleonora en juf Mathilde is op school haar roze LG mobiele telefoon kwijtgeraakt. We hebben hem helaas nog steeds niet gevonden.
Ook de Blackberry van Gino van Everdingen uit groep 6a is op school kwijtgeraakt. Tara en Gino zouden heel blij zijn als ze hun telefoon weer terug hebben.

Boodschappenpakketten
Zoals u misschien weet, had de Plus de afgelopen weken een actie met zegels voor boodschappenpakketten. Mensen hebben nu een tegoedbon gekregen om op 25 of 26 januari hun boodschappenpakket(ten) op te halen. Wellicht heeft u ook met de gedachte gespeeld “wie zou ik daar blij mee kunnen maken?” 
Misschien dat u het pakket zelf wel heel goed kunt gebruiken, of er al iemand blij mee maakt, maar misschien is het volgende een goed idee. Ik ben namelijk bezig met het inzamelen van deze tegoedbonnen voor de voedselbank, om zo mensen die het hier moeilijk hebben een klein steuntje te geven. Iedereen weet het effect van een zogenaamd ‘kerstpakket’ en dat is voor mensen die naar de voedselbank moeten denk ik haast hetzelfde effect. Ik zorg dat alles bij de voedselbank terechtkomt. Ik heb al met de voedselbank contact gehad en zij zijn erg blij met dit initiatief. U kunt de tegoedbonnen bij mij inleveren op het volgende adres: Marowijne 57, 3315 PD Dordrecht, hier in Oudelandshoek. Alvast vriendelijk bedankt! Ik hoop op een groot succes zodat e.e.a. wellicht een vervolg kan krijgen en wie weet een stukje in de krant.
Ellen Schilperoord-Heijkoop (ouder) 078-6166286 en email: hanschil@pi.net

Kledingactie
Woensdag 6 februari a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden, dit keer in samenwerking met een andere organisatie dan gebruikelijk, te weten Stichting Wereldkinderhulp. Voor iedere kilo ingezamelde kleding ontvangen we een bedrag dat kan worden besteed aan speciale activiteiten voor de kinderen. In tegenstelling tot de inzamelingen die door ReShare worden verzorgd, komt deze organisatie op beide locaties inzamelen. Meer details over deze inzameling vindt u in de volgende nieuwsbrief. Hoort zegt het voort en laten we ons best doen om een mooi bedrag binnen te halen! Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Belangrijke data
30 januari: Open ochtend.
31 januari: Lampionnenoptocht (’s avonds).
4 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website.
5 t/m 7 februari: Cito Eindtoets groepen 8.
7 februari: Groepen 8 ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag.
18 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website.
23 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie.

 
21 januari 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018