Onderwijsnieuwsbrief 02
 

4 maart 2013

De onderwijsnieuwsbrief verschijnt drie keer per schooljaar. In deze onderwijsnieuwsbrief informeren we u als ouders/verzorgers over belangrijke punten binnen ons onderwijs.

Onderwijs
Als basisschool gaan we vanzelfsprekend voor uitstekend onderwijs. Deskundige leerkrachten staan voor uw kind klaar en we hebben met zorg methodes gekozen. Op dit moment zijn we bezig met het kiezen van een hele nieuwe rekenmethode. Deze hopen we volgend schooljaar te gaan gebruiken. We willen dat de kinderen de hoogst mogelijke resultaten behalen. Dit lukt alleen als we een aantal dingen goed in de gaten houden. Rust in de school en op het plein helpen mee aan beter onderwijs. En er gaat meer tijd naar taal en lezen. Bovendien willen we slim omgaan met de tijd die de kinderen op school zijn; we vragen van alle kinderen om op tijd op school te zijn, maar we letten als juffen en meesters ook goed op voor welke activiteiten we wel of geen tijd maken. En elk half jaar denken we met het hele team na over hoe ons onderwijs nog beter kan. Zo houden we elkaar scherp.

Lezen
In de vorige onderwijsnieuwsbrief (november) konden we u al vertellen over Estafette, onze nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen. We berichtten toen ook over onze manier om de vorderingen van de kinderen te volgen; d.m.v. observaties en Drie Minuten Toetsen (woordentoetsen) zien we op welk niveau elk kind leest. Aan het eind van het schooljaar nemen we ook bij elk kind uit de groepen 3 t/m 8 een AVI toets (tekst) af.
Voor sommige kinderen is extra lezen nodig. Op school krijgen ze extra instructie van de leerkracht. Daarnaast krijgen ze wekelijks een mapje met extra leeswerk mee naar huis. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers hun kinderen daarbij helpen onder het motto: ‘eerst alle woorden goed lezen, dan steeds sneller.’

Nederlands als tweede taal
Als de Nederlandse taal niet je moedertaal is, kan school soms best moeilijk zijn. Je kent niet elke uitdrukking of elk woord, je begrijpt niet alles wat er gezegd wordt even snel als je klasgenootjes. Dan is wat extra begeleiding om je woordenschat te vergroten best fijn. Op onze school begeleidt juf Marjo elke dinsdag kinderen waarvan het Nederlands de tweede taal is (dit heet NT-2). Ze leert hen nieuwe woorden en legt moeilijke uitdrukkingen uit. Op deze manier gaan taal en spelling steeds een stapje beter.

Zo gaan we met elkaar om!
Het is heel belangrijk is dat elk kind zich veilig voelt en plezier heeft op school. Daarom leren we onze kinderen om voor elkaar op te komen en om aardig te zijn voor elkaar en voor de leerkrachten. Ook spreken we met de kinderen over het omgaan met materialen en met de wereld om hen heen. Binnenkort hangen er op school posters die laten zien wat we met elkaar écht belangrijk vinden. Voor alle scholen van de Vereniging komt er dit jaar een pestprotocol, waarin staat wat pesten is en hoe we daar op onze scholen mee om gaan. Ook is er aandacht voor cyberpesten, pesten via internet,  en wat dat met een ander doet. Zo werken we aan een school waar niet gepest wordt, waar we elkaar helpen en waar iedereen prettig kan leren.

Opvallend ziekteverzuim kinderen
Sommige kinderen zijn vaker ziek dan andere kinderen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Soms is het dan belangrijk dat de schoolarts meedenkt over het kind. De intern begeleider belt dan altijd eerst met de ouders/verzorgers van het kind. Dan kan het zijn dat de schoolarts het kind en de ouders/verzorgers oproept voor een gesprek.

Onderwijsouderavond 18 april vervalt
In de eerste onderwijsnieuwsbrief hebt u kunnen lezen over de ouderavond over lezen en taal die gepland stond op 18 april. Deze avond gaat niet door.
Zoals u eerder in deze onderwijsnieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn we momenteel bezig met het uitzoeken van een nieuwe rekenmethode. We hopen dit proces nog dit jaar af te ronden, zodat we volgend schooljaar kunnen starten met een nieuwe rekenmethode. Tijdens een ouderavond in het nieuwe schooljaar willen we u dan graag laten zien hoe we werken met onze nieuwe methodes voor taal, lezen en rekenen.

Brugklastraining
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor alle kinderen spannend. Daarom heeft Alexander Kotzian, onze schoolmaatschappelijk werker, de afgelopen twee jaar een brugklastraining gegeven op onze school. Tijdens deze training werkten de kinderen aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit jaar kan er door Alexander helaas geen burgklastraining gegeven worden. We verwijzen u graag naar de vergelijkbare cursus ‘Plezier op school’. Deze wordt aangeboden door de GGD. Meer informatie vindt u op www.voorkomeendipzhz.nl.

 
4 maart 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018