Pasen 2013 “Ga met me mee”
 
Donderdag 28 maart 2013. In alle groepen werd op deze dag het paasfeest gevierd. Het paasverhaal werd verteld, paasliederen werden gezongen en er stond een paasmaaltijd klaar voor iedereen.  Pasen vieren we natuurlijk niet zomaar.  We luisterden naar de verhalen uit de Bijbel die ons leerden dat Jezus met Pasen is gestorven, begraven en weer is opgestaan. We leerden de betekenis daarvan. Allemaal rond het thema "Ga met me mee!"
 

Op weg naar Pasen
In de weken voor Pasen werden in alle groepen verhalen verteld uit het Evangelie van Lucas. We hoorden hoePasen 821 051 Jezus rondreisde en onderweg verschillende mensen ontmoette. Hij nam hen mee op de weg die God wijst, een nieuw begin van een goede toekomst. Het veranderde hun leven: tranen veranderden in een lach, pijn in geluk. Met Pasen vieren we dat geheim: zelfs in de donkerste nacht maakt God een nieuwe morgen.

De verhalen over Jezus leerden ons dat Jezus verschillende mensen tegenkwam en dat hij ze allemaal lief had en dat hij ze allemaal wilde helpen. De jongen uit Naïn en het dochtertje van Jaïrus werden weer levend gemaakt. Zacheüs ging zijn leven veranderen en de mensen terugbetalen wat hij ze had afgepakt.

In de veertigdagentijd voor Pasen werd het thema "Ga met me mee!" in alle groepen zichtbaar op het digibord.De kinderen hoorden diverse personages vertellen over wat ze met Jezus hadden meegemaakt.  Dat was " het Vriendenboek van Jezus". pasen 196 050

De kinderen leerden traditionele paasliederen maar ook het projectlied "Ga met me mee", waarin verschillende verhalen van de afgelopen weken aan bod komen. Ook op de gangen en in de hoeken zagen we tekenen van Pasen, namelijk nieuw leven. Er werden paasmandjes gemaakt, er werd geknutseld en gewerkt over nieuw leven wat ook weer te zien is in de lente. Zo leefden we in alle groepen naar het paasfeest toe. Misschien is het leuk om thuis nog eens met uw kind het projectlied te beluisteren en te lezen over het paasproject. Dit kan op www.kindopmaandag.nl.


De paasviering

Op 28 maart, vierden we in alle groepen het paasfeest. Het paasverhaal werd verteld en er werden paasliederen gezongen. In hogere groepen werden  onderdelen van de paasviering door de kinderen verzorgd. Aan het einde van de ochtend werd in elke groep gezamenlijk gegeten. De tafels werden gedekt, het eten en drinken werd klaargezet. Na met elkaar gebeden te hebben, kon de maaltijd beginnen. pasen 196 028

Aan zo’n paasmaaltijd voor ruim 650 kinderen gaan heel wat voorbereidingen vooraf. Ook dit jaar was dit weer geweldig geregeld door de Ouderraad. Onze hartelijke dank daarvoor!

De veertigdagentijd en de paasviering op de Frisoschool zijn opnieuw een mooie herinnering geworden. Ga met me mee! Pasen 2013, weet je dat je onderweg nooit alleen hoeft te zijn? Jezus wil graag naast je lopen om je de weg te wijzen en hij wil je zelfs dragen als het nodig is.

Juf Anita

Fotoalbum

 
17 april 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019