Nieuwsbrief 19
 

10 juni 2013

Zending
Voor het varende ziekenhuis Mercy Ships is op locatie 196 € 51,16 opgehaald. Alle gevers bedankt!

Reken zeker
Zoals u wellicht in de Onderwijsnieuwsbrief van maart hebt gelezen, hebben we de afgelopen periode veel aandacht besteed aan het vernieuwen van onze rekenmethode. Na jaren gewerkt te hebben met de methode Pluspunt zullen we na de zomervakantie gaan starten met de methode Reken zeker.  
Reken zeker maakt heldere keuzes: veel aandacht voor automatiseren, stapsgewijs oefenen en herhalen. De methode gaat uit van eenduidige strategieën en behandelt één onderwerp per les. Zo krijgen de kinderen op een veilige manier het rekenen onder de knie.
In de rekenles moet gerekend worden en mogen taal en schrijven geen struikelblok vormen. Daarom biedt de methode voor de groepen 3 t/m 5 een leerlingenboek en werkboek in één, volledig in kleur. In de groepen 6 t/m 8 hebben de kinderen een leerlingenboek en werken ze in het rekenschrift (werkboek en ruitjesschrift in één) van de methode. 
Al in groep 3 wennen de leerlingen aan het omgaan met context rekenen. Daarmee blijven ze oefenen tot en met groep 8. Reken zeker is dan ook een uitstekende voorbereiding voor alle Cito-toetsen. Reken zeker is geschikt voor alle leerlingen in een groep.

Nieuwe taalmethode groepen 7en 8
Volgend schooljaar zal onze nieuwe taalmethode Taal Actief ook beschikbaar zijn voor de groepen 7 en 8. De komende weken gaan de leerlingen van de groepen 7 alvast oriënterend met deze nieuwe methode aan het werk.

Groepen 7 naar landgoed "Dordwijk"
In juni organiseert Weizigt Natuur- en Milieucentrum op landgoed "Dordwijk" weer een reeks lessen voor de groepen 7 van onze school. Dit landgoed is normaal gesproken niet opengesteld voor het publiek. De natuurwaarde is erg groot en juist nu het bijna zomer wordt, zullen de kinderen extra genieten van de speurtocht die voor hen is uitgezet. Dit alles vindt plaats op de volgende momenten:
18 juni, ochtend: groep 7a juf Marit
18 juni, middag: groep 7b meester Jan
19 juni, ochtend: groep 7d juf Judith
20 juni, middag: groep 7c juf Nelleke 

Opening Beatrixschool
Ook vanaf deze plaats willen wij alle collega's en leerlingen van de Beatrixschool van harte feliciteren met hun prachtige nieuwe schoolgebouw in Dubbeldam! A.s. donderdag 13 juni zal het gebouw officieel worden geopend. De Beatrixschool is, net als de Oranje Nassauschool, de Julianaschool en CBS Johan Friso onderdeel van de Vereniging Een school met de Bijbel.

Zomerfeest kleuters (rectificatie)
Vrijdag 21 juni a.s. is het weer zover: het zomerfeest voor de kleuters. Dit jaar is het thema "sprookjes". De kinderen mogen verkleed als sprookjesfiguren op school komen. Omdat het toneelstuk op het schoolplein wordt opgevoerd, moeten de kinderen buiten op het plein blijven wachten. Het zomerfeest begint om 09.00 uur buiten op het schoolplein en eindigt om 12.45 uur. We hopen natuurlijk op mooi weer.

Groepen 3 vrij i.v.m. zomerfeest kleuters
Op vrijdag 21 juni a.s. zijn de leerlingen van de groepen 3 vrij. Dit i.v.m. met het zomerfeest van de kleuters.

Sportgroet
Het schooljaar zit er bijna op en voor velen onder ons het schoolsportjaar ook. De laatste maand was het voor sommige kinderen, hulpouders en ook sportcommissieleden iedere woensdagmiddag feest: telkens stond er weer een leuk sporttoernooi op het programma!
Al met al hebben we aardig wat sporttoernooien gehad dit jaar. Het begon allemaal met handbal en we zijn geëindigd met het korfbaltoernooi. We maakten dit jaar kennis met de hockeysport en hadden af toe te maken met koude woensdagmiddagen. Vele prijzen zijn binnen gehaald en af en toe werd er verloren, maar dat hoort er natuurlijk ook bij. Ook haalden we een sportiviteitsprijs binnen en daar zijn we erg trots op.
Maar nu is het dus even afgelopen en gaan wij ons als sportcommissie weer opladen voor een nieuw sportjaar. De meeste kinderen kunnen hun sporttenue even in de kast opbergen, maar voor de groepen 8 is het definitief afgelopen. Zij zullen de Johan Frisoschool niet meer vertegenwoordigen op sporttoernooien. Voor (ouders van) kinderen uit deze groepen is het mogelijk om dit tenue in te leveren. Hiervoor hebben we een aantal momenten gepland in week 25: maandag 17 juni, dinsdag 18 juni en donderdag 20 juni, allen meteen aansluitend aan de schooltijd, oftewel van 15.15 uur tot 15.45 uur in de personeelskamer op locatie 821.
Alle hulpouders en alle kinderen die hebben mee gesport: ontzettend bedankt voor het fijne sportjaar en alvast een fijne vakantie. De sportcommissie.

Verkeersbrigade locatie 821 laatste oproep
Het afgelopen schooljaar hebben we het belang van een verkeersbrigade op locatie 821 regelmatig onder uw aandacht gebracht. Helaas moet ik bij u aangeven dat het tot op heden niet gelukt is voldoende ouders te mobiliseren om een "verkeersbrigadiersrooster" volledig in te vullen. Ook de ouders van de huidige groepen 3 zijn inmiddels per brief benaderd, maar ook dit verzoek heeft niet geleid tot de benodigde aanmeldingen.
U mag zelf aangeven op welke dagen en hoe vaak u per week of maand beschikbaar bent. Ik hoop voor a.s. vrijdag 14 juni voldoende aanmeldingen binnen te hebben, anders kan de verkeersbrigade helaas niet van start gaan. Als u zich wil aanmelden of meer informatie wenst, kunt u mij mailen: verkeersouder@johanfriso.nl
Namens alle overstekende kinderen van locatie 821: hartelijk dank! Walter Filius, verkeersouder CBS Johan Friso.

"Koeienveld-picknick"
Namens de gezamenlijke kerken in Stadspolders nodigen wij ook ouders en kinderen van de Johan Frisoschool van harte uit op de Koeienveld-picknick op zondag 30 juni. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur ontmoeten we elkaar daar, met koffie, thee, wat lekkers te eten, samen spelen in de speeltuin, leuke dingen om te doen voor kinderen en een optreden van kinderkoor de Waterdruppels!
Namens de gezamenlijke kerken, PKN De Bron, Katholieke gemeenschap Stadspolders, Evangelische gemeente Jozua, Christengemeente Kom en Zie, Vrijgemaakte Kerk De Kandelaar en Kerk van de Nazarener. Voor vragen kun je terecht bij Fennegien Wietses, 078- 6352310.

Belangrijke data
21 juni: Zomerfeest kleuters van 09.00 u - 12.45 u.
21 juni: Leerlingen groepen 3 vrij.
24 juni: Nieuwsbrief 20 staat op de website.
26 juni: Studiedag personeel (alle leerlingen zijn vrij).
01 juli: 10-minutengesprekken.
02 juli: Plakboeken/rapporten gaan mee.
08 juli: Nieuwsbrief 21 staat op de website.
08, 09 juli: Musical groep 8.
15 juli: Afscheidsavond groep 8.
18 juli: Laatste schooldag.
19 juli t/m 01 september: Zomervakantie.

 
10 juni 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018