Geschiedenis 2015-2016

"Een zilveren randje"

Op 25 september bestond de Johan Frisoschool 25 jaar. En daar werd natuurlijk een feestje van gemaakt. Meerdere feestjes zelfs.

Allereerst was er de “aftrap” van de feestelijkheden op 25 september. Juf José vertelde dat er in 1990 20 leerlingen op de Frisoschool zaten en nu ruim 550. Met muziek, zilveren confettislierten en zilveren cupcakes ging de projectweek van start.

Voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten was er die middag een Open Huis georganiseerd op locatie 196. Wat leuk om elkaar terug te zien!

In de projectweek gingen alle groepen op stap. De groepen 1 t/m 4 bezochten Schouwburg Kunstmin. De groepen 5 t/m 8 gingen naar het Onderwijsmuseum. In Kunstmin en het Onderwijsmuseum konden de kinderen de dingen zien die op school waren verteld over Sybold van Ravenstijn.

Tot slot bezochten alle groepen de voorstelling “De nieuwe kleren van de keizer” van Het KLEIN Toneel in Dubbeldam.

Die voorstelling was een “opwarmertje” voor het grote optreden dat voorbereid werd. Een optreden met álle kinderen van de Friso! Als knallende afsluiting van het project "Zilver" hebben alle kinderen op het toneel van Schouwburg Kunstmin geschitterd. Op donderdagavond 1 en vrijdagavond 2 oktober werd de voorstelling "VOORUIT!" opgevoerd. In deze voorstelling werd teruggekeken op 25 jaar Johan Frisoschool.

Iedere klas speelde een herinnering uit de 25 jaar die de school bestaat. De ene klas deed dit door middel van dans, terwijl een andere klas had gekozen voor zang of toneelspelen. Zo zagen we onder andere herinneringen aan de schoolreis, het zomerfeest, de schuur die in brand heeft gestaan en de sportdag.

Al deze herinneringen werden aan elkaar gespeeld door juf Katja en meester Robert samen met enkele kinderen. Aan het einde van de voorstellingen kwam astronaut Arno vertellen dat je altijd VOORUIT! moet kijken. Op naar de volgende 25 jaar!

Door deze feestelijkheden zouden we haast vergeten dat er natuurlijk ook nog andere dingen gebeurden. Er werd hard gewerkt in de klassen. Rekenen, taal, schrijven en álle andere vakken kwamen ruimschoots aan bod. In de kring werd er geluisterd naar Bijbelverhalen, er werd gebeden en gezongen, er was aandacht voor elkaar. Verjaardagen werden gevierd. Het jaarlijkse schoolkamp van groep 8 was “helemaal TOP” en de schoolreizen naar het Plaswijckpark, het Archeon en Duinrell waren dubbelleuk door het prachtige weer.

Via de Kinderboekenweek die door het thema “Raar maar waar” in het teken stond van proefjes en onderzoek kwamen we terecht op een vrolijk Sinterklaasfeest.

Omdat Sint dit jaar voor de 25e keer op onze school kwam, had dit feest ook een speciaal tintje. Alle kinderen van locatie 196 zagen Sint en de pieten aankomen in het haventje bij Het Vissertje aan de Loswalweg. Voor locatie 821 waren de pietenband en de surprises de hoogtepunten van dit feest.

“Er komt een tijd” was het thema van het kerstfeest dat alle kinderen met hun meesters en juffen in hun klas vierden. Op locatie 821 werden de kerstvieringen traditioneel afgesloten met het zingen van kerstliederen op het plein door de groepen 8. Daarna begon voor iedereen de kerstvakantie.

Na de kerstvakantie begon op locatie 821 het opknappen van het gebouw. Tot de voorjaarsvakantie werd er binnen geverfd en werd de vloerbedekking vervangen door marmoleum. Steeds werd een stuk van het gebouw gedaan. De groepen die daar zaten, kregen een week les in een wissellokaal. Aan het eind van zo’n week konden ze dan terug naar hun opgeknapte lokaal. Oudere kinderen hielpen de jongere kinderen met verhuizen. Vele handen maken licht werk.

Maar we proberen ook te helpen buiten onze school. Zo was er de spaardoelactie voor kinderen in Bamenda. Er werden koekjes verkocht en dit leverde zo’n 8000 euro op. “Wij naar school, zij ook naar school”.

Sportief waren we ook weer dit schooljaar. Tijdens de Koningsspelen, op de sportdagen en op de vele sporttoernooien. Dat je cool moves kunt maken bij volleybal, was voor de kinderen een leuke ontdekking. En ook kabouters kunnen sportief zijn, dat bleek wel tijdens het Kabouterpad van de groepen 1-2.

De kinderen van de groepen 6 gingen op bezoek in De Bron en namen deel aan de Scholenkerkdienst die gehouden werd op 14 februari. Het thema kon op deze dag eigenlijk niets anders zijn dan “All you need is love”.

Dat Jezus een vriend voor het leven is, leerden de kinderen tijdens de Veertigdagentijd. Natuurlijk was er de afsluitende paasviering en de gezamenlijke maaltijd die de Ouderraad weer geweldig had voorbereid.

Zo naderden we het eind van het schooljaar. Sommige groepen mochten er nog een keer op uit, bijvoorbeeld naar Weizigt voor een les over de lente of over de bijen.

We namen afscheid van meester Pieter Hogenboom die op 1 juni met pensioen ging. Sinds 2002 was hij systeembeheerder op onze school en sinds 2008 was hij systeembeheerder en bovenschools ICT-coördinator op de 4 Scholen van Oranje. We hebben een goed functionerend netwerk aan hem te danken!

En op een warme zomeravond namen we afscheid van de leerlingen van de  groepen 8.

“Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering...” zei juf José tijdens haar toespraak.

Het werd een avond met een lach en een traan, maar ook met een zilveren randje!

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-11-2019