Verlof

Als u buiten de vastgestelde vakanties verlof wilt aanvragen, kunt u dit doen d.m.v. een verlofformulier. Dit formulier kunt u downloaden, invullen en inleveren bij de leerkracht van uw kind, bij Maureen (locatie 821) of bij Richie (locatie 821). Of u vraagt een formulier aan Maureen of Richie.

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

Meer informatie vindt u in onze Schoolgids bij onderdeel 7.4. De Leerplichtwet.
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 08-12-2017