Computers op school 

computers op school 026In het huidige onderwijs is de computer niet meer weg te denken. In ieder lokaal op onze school staan de hele dag computers aan en wordt er door de kinderen doorlopend gebruik van gemaakt. In veel groepen wordt het verkeer rond de computers geregeld volgens een beurtsysteem.  

De Johan Frisoschool is op ICT-gebied gestart als voorhoedeschool. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om in één keer een netwerk aan te leggen en hard- en software aan te schaffen. Dit was een grote klus, die de school gelukkig niet alleen hoefde te klaren. Een aantal deskundige ouders vormde een "denktank" en hielp bij het opzetten van het netwerk. De school beschikt nu over een aantal servers met daaraan gekoppeld een flink aantal netwerkpc's.  

De ict-ers dragen zorg voor het computergebeuren op school. Er is altijd werk aan de winkel op het gebied van hardware en software, maar ook het begeleiden van leerkrachten bij het gebruik van de computer en alle computers op school 043aanwezige software behoort tot hun takenpakket.

Steeds meer methodes maken gebruik van software. De kinderen oefenen hun spelling op de pc met "Taal Actief Spelling" en kunnen de sommen waarmee ze met rekenen bezig zijn oefenen met "Muiswerk". 

"Muiswerk" wordt ook gebruikt door kinderen die extra oefening nodig hebben bij bepaalde onderdelen van rekenen, spelling of lezen. Er kan ook thuis mee gewerkt worden.

De groepen 1/2 werken met "Woordenstart" en "Muiswerk", waarin allerlei begrippen aan de orde komen die belangrijk zijn voor het leren lezen. Naast "Muiswerk" wordt "Schatkist Rekenen" ingezet bij het aanleren van rekenvaardigheden.
De groepen 3 kunnen zowel op school als thuis werken met het leesprogramma "Lijn 3".

computers op school 039Op beide locaties is een mediatheek ingericht. De groepen 3 t/m 8 kunnen hier 2 x per week met hun klas aan het werk. Ze oefenen met de software voor rekenen, spelling en de zaakvakken en werken aan een werkstuk. Voor het opzoeken van informatie is "Leerwereld" beschikbaar.

In de klassen en in de mediatheek mogen de kinderen gebruik maken van e-mail en internet. In verband met het veilig gebruik van computers, internet en e-mail door kinderen, is er een protocol opgesteld.

In de lokalen van alle groepen en in de mediatheek op beide locaties hangen digitale schoolborden, waardoor het onderwijs voor leerkrachten én leerlingen uicomputers op school 029tdagender wordt.

Mogelijkheden genoeg dus, om zinvol bezig te zijn met computers. 
 

Website

Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 08-12-2017