Van leesplezier tot staartdeling
 
Op 7 november organiseerden we een ouderavond over ons onderwijs. Omdat we met nieuwe methodes werken bij lezen, taal en rekenen hadden we het idee dat er best wel ouders zouden kunnen zijn die hier eens meer over zouden willen weten. Dat bleek zo te zijn, ruim 100 ouders kwamen deze avond naar school voor een informatieve avond.
 

ouderavond 009Vanaf 19.00 uur waren de ouders welkom en stonden koffie en thee klaar. Doordat er zoveel ouders kwamen, werd de groep in tweeën gedeeld.  Beide groepen kregen tijdens het eerste deel van de avond van de intern begeleiders te horen wat wij op de Friso verstaan onder effectief onderwijs en welke keuzes de Friso daarin de afgelopen tijd heeft gemaakt. Bijvoorbeeld dat de school veel waarde hecht aan de kwaliteit van lesgeven van alle leerkrachten. Zij hebben veel invloed op het leren van kinderen. Maar ook het zorgen voor voldoende lestijd voor de hoofdvakken en rust in de school vindt het team van de Friso belangrijk.

Hierna kregen de ouders iets te horen over lezen, taal en rekenen. Juf Annienke vertelde de ouders over het belang van lezen en over leesplezier. Een boek (voor)lezen is belangrijk, ook thuis. En je maakt gelijk veel leeskilometers, zo vertelde de juf. Als een kind vlot lezen lastig vindt, dan kun je oefenen met het lezen van rijtjes woorden.

Juf Dalina is rekencoördinator. Zij vertelde de ouders hoe kinderen in de kleutergroepen al beginnen met rekenen en welke sommen er in de andere klassen worden gemaakt. Ze vertelde ook dat deouderavond 013 staartdeling weer helemaal  terug is. En hoe ouders kunnen helpen met rekenen, bijvoorbeeld door te helpen met het oefenen van de tafels.

Meester Micha vertelde over taal en spelling. Dat je als kleuter al 15 letters hebt geleerd voordat je naar groep 3 gaat. En dat we het beestje bij de naam noemen. Al in groep 4 leren de kinderen welke soorten woorden er zijn. We noemen ‘fietsen’ bijvoorbeeld geen doe-woord, maar gelijk al een werkwoord. Een ander ‘weetje’: een kind leert op de basisschool ruim 1400 woorden.

Na afloop bleven veel ouders nog even om wat te drinken en na te praten. Van leesplezier tot staartdeling, gespreksstof genoeg!

Meester Micha

Fotoalbum

 
15 november 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019