Schatzoekers op de Johan Frisoschool
 
Schatzoekers zijn mensen die zoeken naar iets dat kostbaar en waardevol is. Op de Johan Frisoschool gingen we in de Veertigdagentijd samen met de kinderen ook op zoek naar schatten. In Bijbelverhalen, maar ook op school. In de Bijbelverhalen kwamen we mensen tegen die op zoek zijn. Niet naar een kist vol gouden munten, maar naar de liefde van God. Dat is nog veel kostbaarder dan elke andere schat!
 
Pasen 2014 821 018Een schatzoeker zoekt altijd
naar waardevolle kostbaarheid.
Maar wat is echt het meeste waard
en waar wordt dat bewaard?


Er was een klas waar werd opgemerkt dat die schat vaak zelfstandige naamwoorden zijn, die je niet vast kunt pakken: liefde, geloof, vriendschap, hulp of een zoiets kleins als een compliment of een lach.  Met lege handen kun je toch een schat geven, of je nu groot of klein bent. Misschien even bellen of ‘Skypen’ met oma of een op bezoek gaan bij een zieke klasgenoot.


Pasen_2014_821_007bIn het project werkten we toe naar de verhalen van Pasen. Ondanks het goede nieuws dat hij bekend maakt, wordt Jezus uiteindelijk gevangen genomen en gedood. Zó kan het toch niet eindigen, als de Zoon van God gedood wordt? Zo eindigt het ook niet. God maakt een nieuw begin, zelfs door de dood heen. Dat is de grootste schat die er bestaat!
 
Op donderdag 17 april vierden we in alle groepen het feest van Pasen. Het verhaal werd verteld, de boodschap van Pasen werd uitgelegd en er werden uiteraard liederen gezongen. In de hogere groepen werden onderdelen van de paasviering door de kinderen verzorgd.

Aan het einde van de ochtend werd in alle groepen gezamenlijk gegeten. De tafels werden gedekt, het eten en het drinken werd klaargezet. Na met elkaar gebeden te hebben, kon de maaltijd beginnen. Samen eten, samen delen. Oog hebben voor elkaar tijdens de maaltijd. Zo kan samen eten ook een schat zijn. De kinderen genoten met volle teugen.

Pasen_2014_196__028Deze maaltijd werd verzorgd door de ouderraad.  Aan zo’n paasmaaltijd gaan heel wat voorbereidingen vooraf. We willen ‘de schatten’ van de ouderraad en de fotografen heel erg bedanken.

Juf Petra en Juf Anky

Fotoalbum
 
24 april 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019