'In goede handen'
 
Met elkaar naar de kerk gaan is heel bijzonder. Onze groepen 6 hadden geluk: ze mochten zelfs twee keer met elkaar op stap richting kerkelijk centrum 'De Bron'. Dominee Erik Schipper heeft de kinderen in de week voorafgaand aan de dienst van alles laten zien in het kerkgebouw.  En op zondag 9 november zaten de kinderen van onze groepen 6 op de voorste rij in de kerk.
 
Scholendienst 2014 007Om samen met de gemeenteleden en de ouders te zingen, te bidden en te luisteren naar verhalen uit de bijbel. Samen met de juffen van de groepen 6 hadden de kinderen liedjes ingestudeerd, geknutseld en in de kring gesproken over het thema van de kerkdienst: 'In goede handen'.

We hebben de kinderen uit groep 6 gevraagd om aan u te vertellen wat ze hebben beleefd rondom alle voorbereidingen van deze kerkdienst.
Scholendienst_2014_005Victoria vertelt: ‘Als je binnen was kon je je jas op hangen en je werd begeleid naar de zaal waar alle kinderen en ouders klaar zaten om te beginnen.

Toen iedereen zat kwam er een vrouw op het podium. De kinderen waren nieuwsgierig, want het was niet gelijk een dominee. Toen de vrouw vertelde wat er allemaal ging gebeuren, schudde ze hand van de dominees. Toen gingen alle kinderen en ouders bidden.’


Scholendienst 2014 009Julia vertelt verder: ‘We begonnen met een gebed. Later zongen we een lied. Toen hadden we een moment van stilte. Daarna zongen we het lied: ‘Pak maar mijn hand’. Daarna hadden we nog een gebed.

Later hoorden we het verhaal de herder, die eigenlijk Jezus was. Daarna zongen we het glorialied: ‘Ik ken je wel!’ Dan weer een gebed en weer een lied zoals ‘klei in de hand van de pottenbakker’. Uiteindelijk mocht onze klas het podium op met het lied ‘je mag er zijn’ en een (raad maar) gebed! Het was heel leuk.’

Babette: ‘Iedereen zat klaar, er waren ook kinderen van de Oranje Nassauschool. We zongen veel liedjes. Wij mochten op het podium met het liedje: je mag er zijn. Er was ook een dominee die een gebed voorlas.

Er waren ook versieringen  met handen. Want dat was het thema in de kerk.’ In goede handen' .’


Scholendienst 2014 001Wat een mooie bijdrage van deze kinderen! Het was een hele leuke, vrolijke en goede kerkdienst. 

We willen alle gemeenteleden van 'De Bron' en dominee Erik heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid.

Juf José

Fotoalbum
 
18 november 2014
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019